Informacja o realizacji przedsięwzięcia grantowego "Dostępny Samorząd”.

loga 

W dniu 15.11.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia podpisał Umowę nr DSG/0791 o powierzenie grantu w ramach projektu ,, Dostępny samorząd- granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi dla petentów w obszarach dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, seniorom czy matkom z dziećmi odpowiednich warunków do bardzie samodzielnego i komfortowego korzystania z usług administracji publicznej. Przedsięwzięcie dotyczy  budynków Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi przy ul. Rynek 15 oraz ul. Staszica 18.
Kwota pozyskana przez Gminę Nowa Słupia na realizację projektu wynosi 99.494,55 zł.

logo_PFRON herb_nowy_—_kopia  

czytano: 79 razy
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności