Przygotowania do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia wydał zarządzenie Nr 111/2024 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia.

https://www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/9623

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej to czas, kiedy społeczność może wybrać swoich przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich interesy i wspólnie podejmować decyzje dotyczące lokalnych spraw.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się w dniu 30 czerwca 2024 r. w godzinach od 10:00 – 15:00 we wszystkich Sołectwach.

Kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi pokój Nr 12 do 24 czerwca 2024 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia należy dokonać na kracie zgłoszenia stanowiącej załącznik do ww. Zarządzenia (dokumenty dostępne do pobrania w załącznikach).

Kto może kandydować na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej:

Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, posiadający bierne prawo wyborcze do rad gmin.


Kto może dokonać zgłoszenia:

  • Zgłosić kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej może każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz  listę z podpisami mieszkańców Sołectwa.
  • Zgłoszenia może dokonać także mieszkaniec Sołectwa, który sam wyraził zgodę na kandydowanie na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
  • Kandydata na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej powinno popierać co najmniej 20 mieszkańców uprawnionych do głosowania w Sołectwie. Każdy mieszkaniec może złożyć podpis na kilku listach popierających kandydata na Sołtysa.

 

czytano: 1606 razy
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności