ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW ORAZ USUWANIA NAWISÓW LODOWYCH - KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Słupia,

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg informujemy Państwa o zasadach utrzymania przejezdności dróg  na terenie Gminy Nowa Słupia. 

DROGI GMINNE

Do Państwa dyspozycji podajemy poniżej numery telefonów do koordynatorów zimowego utrzymania dróg gminnych:

Osoby do kontaktu:

tel. (41) 31-78-700, w godz. pracy urzędu 
Szymon Markiewicz tel. kom. 691-892-562 w godz. od 5:00 do 22:00

DROGI  POWIATOWE

DP 1409T-Wojciechów-Dębno;

DP 1411T- Bodzentyn - Wola Szczygiełkowa – Jeziorko;

DP 1416T- Sosnówka – Włochy - Skały – Wieloborowice;

DP 1417T- Rudki - Cząstków – Skały;

DP 1418T-Cząstków - Stara Słupia;

DP 1419T- Serwis - Grzegorzowice - Sarnia Zwola;

DP 1420T- Grzegorzowice – Jeleniów;

DP 1421T-Wólka Milanowska-Jeleniów;

DP 1422T- Wólka Milanowska-Paprocice;

DP 1423T- Bartoszowiny – Lechów;

DP 1424T- Stara Słupia – Piórków – Wszachów;

Za stan w/w dróg odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce tel. w godz.7:15-15:15 tel. (41) 200 17 48.

Obwód Drogowy w Łagowie-dyżur całodobowy tel. (41) 307-40-68.

DROGI  WOJEWÓDZKIE

DW 753- Wola Jachowa- Nowa Słupia

DW 756- Łagów-Starachowice

DW 751-Ostrowiec Świętokrzyski – Suchedniów

Za stan w/w dróg odpowiada Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach- ul. Jagiellońska 72 tel. (41) 347-04-92 – całodobowo

Obwód Drogowy w Nowej Słupi - dyżur całodobowy: tel.(41) 317-74-63

W sprawie interwencji dotyczących utrzymania dróg w sezonie zimowym można kontaktować się również bezpośrednio z Urzędem Miasta i Gminy w Nowej Słupi w godzinach jego urzędowania. 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przypomina jednocześnie o konieczności usuwania nadmiaru śniegu zalegającego na chodnikach przed posesjami. Właściciel posesji, przed którą wykonany jest chodnik ma obowiązek odśnieżyć tę część chodnika, która bezpośrednio przylega do jego nieruchomości. Obowiązek ten wynika z zapisów  z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888).

 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”

Prosimy o wywiązywanie się z tego obowiązku, odśnieżone chodniki służą nam wszystkim i w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w szczególności dzieci i osób starszych.

Zwracamy również uwagę Państwa na usuwanie nadmiaru śniegu z dachów budynków. Jeden metr kwadratowy mokrego śniegu o grubości tylko ok. 10 cm może ważyć nawet 150- 200 kg. Jednocześnie przypominamy o obowiązku usuwania nawisów lodowych z dachów budynków w celu wyeliminowania zagrożenia dla życia i zdrowia

czytano: 835 razy
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności