Powróć do: strona główna

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się w Urzędzie Miasta i Gminy uruchomiona została usługa wideotłumacza. 

Aplikacja Wideotłumacz jest zainstalowana na przenośnym urządzeniu. Dzięki tej usłudze osoba głuchoniema znająca język migowy będzie mogła  na każdym stanowisku załatwić sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi. 

O chęci skorzystania z usługi wideotłumacza można wcześniej poinformować Urząd za pomocą  poczty elektronicznej pisząc na adres: urzad@nowaslupia.pl lub bezpośrednio zgłosić w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi. Usługa realizowana jest bez oczekiwania na wyznaczenie terminu za pośrednictwem pracownika Urzędu.

Usługa tłumaczeń on – line jest realizowana w ramach przedsięwzięcia grantowego „Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Loga programu grantowego "Dostępny samorząd - granty logo PFRON 

czytano: 4801 razy