Powróć do: strona główna

Tekst do odczytu maszynowego

tekst_do_odczytu_maszynowego

Czym zajmuje się Urząd?

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi burmistrz Andrzej Gąsior.

Urząd Miasta zajmuje się:

sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów
sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka
sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji
sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych
sprawami z zakresu promocji, kultury i zdrowia m.in. organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich, wdrażaniem programów zdrowotnych, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych
sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawanie licencji na taksówkę
sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, melioracyjną, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów
sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury
sprawami z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz warunków podłączania do istniejącej infrastruktury
sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Miasta jest otwarty:

w poniedziałek od 7.30 do 15:30
wtorek od 7.30 do 15:30
w środę od 7.30 do 15:30
czwartek od 7.30 do 15:30
w piątek – od 7.30 do 15:30


Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skontaktować się osobiście i skorzystać na miejscu z usługi tłumaczenia online. W naszym urzędzie zostało przygotowane specjalne stanowisko, przy którym osoba niesłysząca lub słabo słysząca może porozmawiać z urzędnikiem za pośrednictwem zewnętrznego tłumacza
 • napisać pismo/złożyć wniosek
 • wysłać e-maila na adres: urzad@nowaslupia.pl
 • Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych: 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi znajduje się w dwóch lokalizacjach:

1) Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

 • budynek Urzędu  nie jest przystosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością narządów ruchu – istnieje możliwość alternatywnego załatwienia sprawy. Po kontakcie telefonicznym lub przez domofon pracownik wyjdzie i pomoże we wszelkim załatwieniu spraw w urzędzie
 •  na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych
 • do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od strony ulicy Rynek
 • drugie ul. Strażacka. Sekretariat znajduje się na I piętrze.
 • budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze. Wejście do budynku nie posiada barier architektonicznych. Klienci mogą na parterze załatwiać sprawy dotyczące USC, Dowodów Osobistych, Zameldowania, Rejestracji Pojazdów.
 • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • w urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2) Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Referat Ochrony Środowiska (I piętro) , ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia

Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze.

Pliki do pobrania:

tekst do odczytu maszynowego
Format: pdf, 135.33 kB
czytano: 791 razy