Powróć do: strona główna

Tekst łatwy do czytania (ETR)

 łatwy tekst do czytania - ikona 

Informacja o Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi w tekście łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)                                                    

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi w skrócie Urząd znajduje się przy ulicy Rynek 15 w Nowej Słupi. To jest główna siedziba Urzędu.

W Urzędzie pracuje burmistrz i urzędnicy.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi Do budynku można wejść od ulicy Rynek 15. To główne wejście do Urzędu.
Drugie wejście od ulicy Strażackiej. Wejście od ulicy Strażackiej to wejście do obsługi klientów załatwiających sprawy związane z rolnictwem oraz archiwum zakładowym.
Widok wejścia do budynku Urzedu od strony ulicy Strażackiej 
W drugim budynku Urzędu znajduje się Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Znajduje się on w Nowej Słupi przy ulicy Staszica 18. W tym budynku mieści się również Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze, gdzie przyjmują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Widok wejścia do budynku Referatu Ochrony Środowiska oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Na pierwsze piętro kieruj się schodami do góry.
Widok wejścia do Referatu Ochrony Środowiska 
ak będziesz u góry po prawej stronie będą biura Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.Burmistrzem Miasta i Gminy w Nowej Słupi jest Andrzej Gąsior. Burmistrz to osoba, która rządzi gminą.
Burmistrzowi w pracy pomagają zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz pracownicy Urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia - fotografia  

Czym zajmuje się Urząd?
 
Urząd wykonuje różne zadania.
W Urzędzie między innymi zgłosisz prowadzenie własnej firmy, wyrobisz dowód osobisty, zgłosisz urodzenie dziecka.
To w Urzędzie otrzymasz akt zgonu czy akt urodzenia.
W Urzędzie złożysz deklarację podatkową.
W Urzędzie możesz też się zameldować lub wziąć ślub cywilny.

Urząd dba, żeby miasto i wsie mogły się rozwijać.
Urząd zajmuje się budżetem gminy, ustalaniem jakie będą podatki, drogami, chodnikami, ścieżkami.
To tutaj dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa. Dzięki Urzędowi powstają nowe budynki.
Urząd robi remonty, buduje i naprawia drogi gminne, zajmuje się ochroną środowiska.
Urząd prowadzi też różne sprawy z zakresu wojska.

Budynek Urzędu w Nowej Słupi  przy ulicy Rynek 15

W Urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze. Wejście do budynku nie posiada barier architektonicznych. Klienci mogą na parterze załatwiać sprawy dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, Dowodów Osobistych, Zameldowania, Rejestracji
Pojazdów.

Wejście prowadzace do Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych 
Przed budynkiem są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Widok parkingu z miejscami dla niepełnosprawnych 


Jak trafić do sekretariatu?                                                 

Sekretariat znajduje się na I piętrze.

Wejdź do Urzędu głównym wejściem od strony Rynku. Gdy wejdziesz zobaczysz schody.

Widok wejścia - schody 
Wejdź na górę. Skieruj się w prawo.
Widok klatki schodowej 
Potem prosto.
Widok piętra 
Gdy spojrzysz w lewo zobaczysz drzwi do sekretariatu.
Widok wejścia do sekretariatu 

Kontakt z pracownikami Urzędu
 
Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku
w poniedziałek od godziny 7.30 do godziny 15.30

we wtorek od godziny 7.30 do godziny 15.30

w środę od godziny 7.30 do godziny 15.30

w czwartek od godziny 7.30 do godziny 15.30

we piątek od godziny 7.30 do godziny 15.30

Żeby załatwić sprawy w urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:
 
napisać pismo i wysłać je na adres: 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

ikona listu 

przynieść pismo do sekretariatu Urzędu.
Sekretariat to biuro.
Możesz w nim zostawić różne pisma i inne dokumenty. Sekretarka potwierdzi złożenie dokumentów odbijając pieczątkę z datą złożenia dokumentów. Dokumenty zostają później przekazane
urzędnikom.
Widok przedstawiąjacy rękę z pieczęcią 
 
Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy urzad@nowaslupia.pl

Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP. 
zadzwonić pod numer: 41 3178700

Numery telefonów do referatów Urzędu dostępne są na stronie internetowej: https://www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/4067

Możesz przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu
 Wszystkie informacje o Urzędzie można znaleźć na stronach internetowych:

https://www.nowaslupia.bip.jur.pl

https://www.nowaslupia.pl

 

czytano: 5649 razy