Powróć do: Kontakt

WYKAZ TELEFONÓW MGOPS

Wykaz telefonów kontaktowych
do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, ul.Staszica 18

 

Stanowisko

Imię
i nazwisko

Nr telefonu

Kierownik

Anna Moruś- Mergalska

413630368

Z – ca Kierownika

Agnieszka Koniarska

413630360

Księgowość

Małgorzata Różalska – Sikora

Sylwia Gąsior

413630367

Starszy specjalista pracy socjalnej

Danuta Kaniewska

413630363
 

Starszy specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Jasiak

413630361

413630362

Specjalista Pracy Socjalnej

Monika Wojciechowska

413630363

Specjalista pracy Socjalnej

Agnieszka Koniarska

413630360

Pracownik socjalny

Monika Góra

413630366

Pracownik socjalny (Usługi opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej)

Kamila Kosiarska
 

413630369

413630370

Aspirant pracy socjalnej

Mateusz Kozub

413630364

Aspirant pracy socjalnej

Aneta Kwiecień

413630361

413630362

Asystent rodziny

Anna Kozera

413630361

413630362

Asystent rodziny

Ewelina Fijas

413630366

Świadczenia rodzinne

Kamila Kosiarska

Izabela Grzegorska

413630369

413630370

Fundusz alimentacyjny

Aleksandra Jedlińska

413630369

413630370

Dodatki mieszkaniowe
i energetyczne

Aleksandra Jedlińska

413630369

413630370

 

czytano: 589 razy