JUBILEUSZ 60-LECIA SZKOŁY IM. STANISŁAWA STASZICA W RUDKACH

13 października 2023 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu Szkoły w Rudkach, w których uczestniczyli zaproszeni goście, dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci, uczniowie, pracownicy, rodzice i przyjaciele Szkoły oraz społeczność lokalna.

Honorowy patronat nad uroczystością objął:

 Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Pan Andrzej Gąsior  

Patronat medialny objęło TVP 3 Kielce oraz Polskie Radio Kielce.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Rudkach, którą koncelebrowali ksiądz proboszcz Stanisław Zioło, ks. Sylwester Gaweł oraz ks. Rafał Kusiak.

Ksiądz Sylwester Gaweł wygłosił kazanie, w którym zwrócił uwagę na znaczenie edukacji w życiu człowieka oraz na rolę, jaką odgrywają nauczyciele. Uczeń klasy IV b Antoni Lenart odczytał fragmenty Pisma Świętego, psalm zaśpiewał uczeń kl. IV b Bartosz Kosiarski a także Julia Wrona z kl. V a, natomiast modlitwę wiernych wspólnie odczytali nauczyciele, rodzice, uczniowie i absolwenci Szkoły: pani Renata Lasota – Lenart, pani Bożena Jop, pan Tomasz Andzela,  Julia Kępa z kl. VII oraz Jędrzej Głowacki i Szymon Łodej z kl. VI.

Podczas Mszy Św. uczczono także pamięć zmarłych nauczycieli, którzy w ciągu 60 lat istnienia Szkoły kształcili i wychowywali kolejne pokolenia uczniów.

Pan Tomasz Andzela uroczyście odczytał ich nazwiska, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej umieścili serduszka z ich nazwiskami na specjalnie przygotowanym sercu, znajdującym się przed ołtarzem. Modlitwa wiernych oraz serca przygotowane zostały przez panią Monikę Jaros.

Oprawę muzyczną Mszy Św. zapewniła Orkiestra „Endriu Band” pod batutą Andrzeja Stawińskiego ze Staszowa, która dzięki staraniom ks. Sylwestra Gawła gościła w kościele i Szkole.

Po zakończeniu uroczystości w kościele wszyscy zebrani wzięli udział w barwnym pochodzie ulicami Rudek, poprowadzonym przez orkiestrę, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej, KGW „Chełmowianki”, KGW „Czerwone Szpilki”. Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie z OSP Sosnówka. 

Kolejnym punktem programu były uroczystości w Szkole, które rozpoczęły się poświęceniem przez ks. Rafała Kusiaka tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 60-lecia Szkoły, umieszczonej na parterze. 

W 60. rocznicę istnienia Szkoły Podstawowej 

im. Stanisława Staszica w Rudkach 1963-2023.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice, sponsorzy 13 X 2023 r.

Dalsza część uroczystości odbyła się sali w gimnastycznej. Wszystkich gości powitała orkiestra „Endriu Band”, która zagrała kilka szlagierowych utworów. Następnie prowadzący pani Marzena Zbrożyna  i pan Robert Klefas otworzyli uroczystość, zapowiadając staropolski taniec polonez w wykonaniu uczniów klasy II, przygotowanych przez panie Iwonę Zarosę i Ewę Klefas. Następnie przeprowadzono ceremonię wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz został odśpiewany hymn państwowy. 

Prowadzący powitali przybyłych gości, a następnie głos zabrała dyrektor Szkoły pani Alina Cieśla, która nawiązała do historii Szkoły oraz wartości edukacji i roli nauczyciela w zdobywaniu przez uczniów wiedzy i kształtowaniu właściwych postaw. Podziękowała wszystkim tym, którzy pracowali w Szkole, dbając o jej właściwy rozwój.

Wyrazem wdzięczności dla nauczycieli i pracowników Szkoły był występ Dagmary Kajdel – absolwentki, która zaśpiewała kilka utworów, m.in. „Czas nas uczy pogody”.

Kolejnym punktem uroczystości było ukazanie historii powstania Szkoły, nadania jej imienia Stanisława Staszica oraz wręczenie sztandarów szkolnego i harcerskiego. Film przygotowany przez pana Sylwestra Spelaka  przedstawiał karty z pierwszej kroniki szkolnej, wykaz pierwszej kadry pedagogicznej oraz kadry zarządzającej. 

Ciekawym akcentem był film prezentujący osiągnięcia Szkoły na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Pani dyrektor Alina Cieśla przedstawiła działania, które w znaczący sposób przyczyniły się do zmiany wizerunku Szkoły, jako nowoczesnej placówki na miarę XXI wieku.

Następnie uczniowie klasy VIII przygotowani przez p. Wiesławę Lasotę oraz chór szkolny p. Jakuba Kusińskiego przedstawili piękny program artystyczny, dedykowany wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. Program ukazywał wartość edukacji w życiu człowieka oraz rolę nauczyciela, który staje się przewodnikiem w jej zdobywaniu. Uczniowie w zaskakujący sposób przenieśli się w czasy odległe, przemierzając kolejne epoki historyczne.

Po przedstawieniu nastąpił uroczysty moment, podczas którego pani dyrektor Alina Cieśla oraz pani wicedyrektor Bożena Jop wręczyły wszystkim byłym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom jubileuszowe grawertony, dziękując za codzienną pracę na rzecz szkoły i środowiska. Do podziękowań dołączył się również Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Słupi pan Andrzej Gąsior, który złożył życzenia z okazji Jubileuszu oraz święta wszystkich nauczycieli i wręczył pani dyrektor okolicznościowy grawerton oraz bukiet kwiatów. Odczytał również życzenia od Poseł na Sejm RP Pani Agaty Wojtyszek. Pan Burmistrz z okazji Święta Nauczycieli wręczył również podziękowania i kwiaty dyrektorom szkół z terenu gminy obecnym na uroczystości. 

Gratulacje na ręce pani dyrektor Aliny Cieśli złożyli przybyli goście: pani Teodora Klefas, która zabrała głos w imieniu emerytowanych dyrektorów i nauczycieli, pan Krzysztof Gajewski - Wójt Gminy Waśniów, przedstawiciele ZNP – pani Ewa Klefas - Prezes ZNP i pani Renata Lasota-Lenart, Radne Powiatu Kieleckiego p. Danuta Żebrowska oraz pani Agata Sałata oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Chełmowianki” reprezentowane przez panią Irenę Gąsior i Wandę Zieję, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi – pani Halina Dwojewska oraz pan Stanisław Pawlik. W imieniu Rady Miasta i Gminy Nowa Słupia głos zabrał pan Rafał Piasecki. Życzenia z okazji jubileuszu przekazał również absolwent Szkoły dr hab. inż. Andrzej Chojnacki - profesor Politechniki Świętokrzyskiej.

Pani Agnieszka Cedzyńska oraz pan Przemysław Stelmaszczyk przedstawili wyniki konkursów, które związane były z jubileuszem. Uczniowie i absolwenci Szkoły mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat patrona szkoły Stanisława Staszica, biorąc udział w opracowanym przez pana Przemysława Stelmaszczyka teście. Nad wersją elektroniczną czuwał pan Sylwester Spelak.  Odbył się również konkurs literacki „Szkoło, życzę Ci...”. Uczniowie w formie wierszowanej mogli złożyć życzenia Szkole. Kilkunastu uczniów wzięło udział w konkursie plastycznym dotyczącym patrona szkoły przygotowanym przez pana Jakuba Kusińskiego pt. "Staszic oczami naszych uczniów". W październiku przeprowadzono również jubileuszowe rozgrywki w piłkę nożną, których organizatorem był pan Robert Klefas oraz pan Sylwester Spelak.

Pierwszą część uroczystości zakończyło odśpiewaniem hymnu szkolnego oraz wyprowadzenie sztandaru szkolnego.

Nieodłącznym elementem każdych urodzin oprócz życzeń, prezentów jest tort urodzinowy, dlatego też nie mogło go zabraknąć. Tort w kształcie otwartej księgi symbolizował wiedzę, jaką zdobywali przez 60 lat wychowankowie. Tort urodzinowy stanowił słodką niespodziankę, wieńczącą oficjalne obchody jubileuszu. Tort został ufundowany przez Zakład Produkcji „Mister”.

Uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do złożenia pamiątkowych wpisów w specjalnej księdze jubileuszowej, goście mogli otrzymać książkę pt. „Dzieje szkolnictwa w Rudkach”, autorstwa pani Teodory Klefas oraz Stanisława Majchra.

Na szkolnych korytarzach przygotowane zostały również wystawy fotografii prezentujących dzieci i młodzież podczas różnych działań i imprez szkolnych. Na potrzeby 60-lecia przygotowano tematyczne materiały umieszczone w antyramach na korytarzach szkolnych przez zespół nauczycieli: panią Mariannę Brzezińską, panią Anetę Kluzek, panią Ewę Klefas, panią Małgorzatę Nietrzpiel, panią Marzenę Kozłowską, panią Marzenę Zbrożynę, panią Magdalenę Mazur – Młynarczyk, Panią Renatę Lasotę – Lenart, panią Ewelinę Radek, panią Dorotę Adamską, panią Agnieszkę Jankowską, pana Sylwestra Spelaka oraz panią Marię Ogłazę. Piękną dekorację na sali gimnastycznej przygotowali pani Monika Chamera oraz pan Sylwester Spelak,  natomiast oprawę muzyczną zapewnił pan Jakub Kusiński.

Druga część uroczystości rozpoczęła się na placu przyszkolnym, gdzie na scenie zaprezentowali się uczniowie i absolwenci szkoły z muzycznymi niespodziankami. Jako pierwsze wystąpiły uczennice klasy Va,b grupa Pawer girls z własnym układem tanecznym przygotowana pod kierunkiem pani Anety Kluzek, następnie ponownie wystąpiła  Dagmara Kajdel i pan Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, który na akordeonie zagrał znane melodie. Nie mogło również zabraknąć absolwenta szkoły Wojciecha Janusa, który przy akompaniamencie gitary wykonał utwory z repertuaru „Czerwonych Gitar”. Na scenie swój program zaprezentowało również Koła Gospodyń Wiejskich „Chełmowianki”. Uwieńczeniem muzycznych niespodzianek był występ zespołu „Playboys”, który swoją energią porwał widownię do tańca.

Na zakończenie głos zabrały panie dyrektor, które podziękowały wszystkim za wspólne świętowanie jubileuszu szkoły i wyraziły nadzieję, iż pozostanie ono na długo w pamięci.

Dyrektor Zespołu Szkół w Rudkach 

składa serdeczne podziękowania

za zaangażowanie w organizację 

Jubileuszu 60–lecia Szkoły

im. Stanisława Staszica w Rudkach

Było to możliwe dzięki współdziałaniu bardzo wielu osób.

Wyrazy podziękowania składam:

Władzom samorządowym -   na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Słupia Panem Andrzejem Gąsiorem oraz Radzie Miasta i Gminy Nowa Słupia na ręce Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nowa Słupia Pana Rafała Piaseckiego.
Staroście Powiatu Opatowskiego Panu Tomaszowi Stańkowi oraz Sekretarzowi Starostwa Powiatu Opatowskiego Panu Pawłowi Sadrakowi za bezpłatne wypożyczenie telebimu.
Dziękuję Radnym Powiatowym Pani Danucie Żebrowskiej i Pani Agacie Sałacie.
Dziękuję Sołtysowi Rudek Panu Grzegorzowi Marczewskiemu oraz Radzie Sołeckiej Rudek
Słowa podziękowania kieruję do Proboszcza naszej parafii Ks. St. Zioło oraz do przybyłych na uroczystość księży, Ks. Rafałą Kusiaka i Ks Sylwestra Gawła, którzy sprawowali mszę św. w intencji pracowników, uczniów, absolwentów oraz nieżyjących pracowników szkoły.
Wójtowi Gminy Waśniów Panu Krzysztofowi Gajewskiemu
Dziękuję Dyrektorowi oraz pracownikom GOK w Rudkach, a w szczególny sposób Panu Wojciechowi Janusowi.
Dziękuję Towarzystwu Przyjaciół Nowej Słupi.
Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Technikum Nr 6 w Nowej Słupi.
Dziękuję ZNP oddział w Nowej Słupi Prezesowi Pani Ewie Klefas oraz całemu Zarządowi.
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej.
Dziękuję KGW Chełmowianki. KGW Modrzewianki oraz KGW Czerwone Szpilki.
Druhom OSP Sosnówka, którzy czuwali nad bezpieczeństwem gości oraz koordynowali ruchem oraz Prezesowi i Druhom OSP Włochy.
Dziękuję wszystkim byłym dyrektorom, nauczycielem i pracownikom, którzy pracowali w naszej szkole i zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękuję również tym, którym stan zdrowia nie pozwolił na przyjazd, ale przekazali nam gratulacje i myślami byli z nami.
Dziękuję wszystkim absolwentom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, W szczególny sposób dziękuje tym, którzy z entuzjazmem opowiadali o swoim pobycie w szkole i dostarczyli nam wielu wzruszeń podczas koncertu – Pani Dagmarze Kajdel, Panu Andrzejowi Gąsiorowi, Panu Wojtkowi Janusowi, KGW Chełmowiankom, dr hab. inż. Andrzejowi Chojnackiemu.
Dziękuję Orkiestrze „Endriu Band” pod batutą Andrzeja Stawińskiego za profesjonalną oprawę muzyczną w Kościele i w Szkole.
Dziękuję Grupie Playboys.
Dziękuję wszystkim gościom, którzy swoim przybyciem uświetnili naszą uroczystość i byli z nami.
W szczególny sposób dziękuję;

Pracownikom szkoły - zarówno nauczycielom jak i obsłudze - za ogromne zaangażowanie, wysiłek, niezwykłą współpracę i oddanie w organizacji obchodów Jubileuszu naszej szkoły. 
Uczniom naszej szkoły, których postawa, zachowanie, przedstawiony program artystyczny potwierdziły profesjonalizm i zdolności oraz sprawiły, że mogliśmy poczuć dumę z naszych uczniów.
Dziękuję wszystkim dzieciom i nauczycielom i pracownikom przedszkola w Rudkach za barwny korowód.
Rodzicom naszych uczniów, którzy zadbali o słodki poczęstunek, pomagali w rozwiązywaniu spraw technicznych, organizacyjnych oraz swoją pomocą i serdecznością przyczynili się do sprawnego przebiegu Uroczystości.
DARCZYŃCOM, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli nasze przedsięwzięcie – bez Waszego zaangażowania DRODZY PRZYJACIELE zorganizowanie jubileuszu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe. Wasze działania są tym bardziej cenne, że często sami wychodziliście z inicjatywą i pomysłami, dokładając wszelkiego osobistego wysiłku w realizację zadań.
 

Sponsorzy Jubileuszu 60–lecia Szkoły w Rudkach:

1. Ryszard i Danuta Iwan P.P.H.U „IWBUD” Rudki

2.Bella Sp. z o. o. Supermarket Stokrotka w Rudkach

3.Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

4.Grzegorz Gąsior Prezes GKS w Rudkach

5.SemavStones Kopalnia Dolomitu „Skała I” 

6. Łukasz Bartkiewicz PHU Sosnówka 

7.Aleksander Chrapała ELEG Zakład Produkcji Elektrycznych Elementów Grzejnych w Nowej Słupi

8. Piotr Chrapała ELEG Zakład Produkcji Elektrycznych Elementów Grzejnych w Nowej Słupi

9.Grzegorz Cieśla

10.Jakub Czaja - Sklep Wielobranżowy w Rudkach

11.Dominik Drewniak- Sklep Spożywczo Przemysłowy Sosnówka 

12. Rafał Gajewski

13.Andrzej Gąsior Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 

14. Marcin Grzegorski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Nowa Słupia 

15.Magdalena Grzesik i Sebastian Wróblewski Sklep Hydrauliczno Budowlany JOTA w Rudkach 

16. Anna i Daniel Jasiak- Firma Usług Gastronomicznych „U ANNY”

17. Piotr Jędrzejczyk- Firma Vendeks w Bodzentynie 

18.Inż Jacek Kosztowniak - Jk Cars Rudki

19. Karol Kędzierski – Firma Elektroślus Oporowe Elementy Grzejne Bostów 

20.Olaf Klusek PHU "OKBUD"

21.Stefan Kosztowniak- Elektromechanika Pojazdowa w Rudkach 

22.Maria Chrapała 

23.Agnieszka Mazur

24. Sebastian Niewadzia- Sklep Odzieżowy AGRA w Rudkach

25. Anna Przemyska Fryzjer Damsko Męski Rudki

26. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Rudkach

27. Rodzice Uczniów Klasy VI Szkoły Podstawowej w Rudkach

28.  Jan Rybka, Grażyna Rybka U Jana. sp.j.

29. Sałata Agata Radna Rady Powiatu Kieleckiego 

30. Janina Zielińska - Zakład Gastronomiczny Sosnówka 

31. Wiktor, Marta i Kamil Pawłowscy – Tartak Sarnia Zwola

32. Dyrektorzy Szkół -Jeziorko, Mirocice, Pokrzywianka, Stara Słupia 

33. Gminna Rada Seniorów w Nowej Słupi 

34. Anna Karcz – Kierownik ZOS Gminy Nowa Słupia 

35. KGW "Modrzewianki"

36.  Gabriela i Michał Warchalewscy 

37.   Sołectwo Rudki

38.  Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych "MISTER" Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp.J.

 

DZIĘKUJEMY!

Zapraszamy do fotorelacji z uroczystości - w trzech częściach:

https://zsrudki.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1140#photos:album:1140

https://zsrudki.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1143#photos:album:1143

https://zsrudki.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1152#photos:album:1152

 

Artykuł pochodzi z Zespołu Szkół w Rudkach.

 

czytano: 1239 razy
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!