Kalendarz Wydarzeń

2024

Czerwiec

So
1
Nd
2
Pn
3
Wt
4
Śr
5
Cz
6
Pt
7
So
8
Nd
9
Pn
10
Wt
11
Śr
12
Cz
13
Pt
14
So
15
Nd
16
Pn
17
Wt
18
Śr
19
Cz
20
Pt
21
So
22
Nd
23
Pn
24
Wt
25
Śr
26
Cz
27
Pt
28
So
29
Nd
30
Senioriada w Rudkach. 18 czerwca. Plac Targowy.

Senioriada_2023 w Rudkach 

Piknik Profilaktyczny w Starej Słupi. 4 czerwca g.16.00

 

Puchar Polski Ju Jitsu. Turniej Młodych Mistrzów.

 

Zaproszenie na Dzień Dziecka

Dzień_dziecka_-_plakat_(1) 

Posiedzenie LXXV Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 31 maja 2023 r. o godz. 09:00

Obrady sesji "na żywo" można obejrzeć na:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/481/rada-miejska-nowa-slupia.htm

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji. 
2.    Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
3.    Przedstawienie protokołów z: 
1)    LXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
2)    LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2023 r.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
6.    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2022 rok.
7.    Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
 2. w sprawie ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone wozami asenizacyjnymi przez podmioty świadczące usługi własnym taborem do stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków w Rudkach i Starej Słupi (na gruntach Nowej Słupi),
 3. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Nowa Słupia,
 4. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Słupia na lata 2023 – 2025,
 5. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2023 – 2027,
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi w zdalnym trybie obradowania.


8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie obrad.

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Andrzejem Nowakiem - Arczewskim

Zapraszamy na Spotkanie z Andrzejem Nowakiem - Arczewskim autorem znakomitych reportaży, które odbędzie się w dniu 26.05.2023 roku, o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach. 

Spotkanie poprowadzi dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, dr hab. Jerzy Mazurek, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

W programie: 

 • Promocja książki "Na uboczu. Nasze historie mówione", której wydawcą jest Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. 
 • Wystawa obrazów krajobrazu świętokrzyskiego.
 • Koncert muzyki ludowej w wykonaniu zespołów śpiewaczych Chełmowianie, Modrzewianki i Jezioraneczki

 

20 maja 2023 roku o godz. 21.30 na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Słupia na zaskakujące, tajemnicze, pełne ducha romantycznego we współczesnej interpretacji, niecodzienne przedstawienie „Ballad i romansów” w wykonaniu Amatorskiego Teatru „Święty spokój”.

To wyjątkowy pomysł na konfrontację z dziełem Adama Mickiewicza opowiedzianym na nowo z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, nietuzinkowej aranżacji sceny a także doborem wyjątkowej muzyki.

Spektakl odbędzie się 20 maja 2023 roku o godz. 21.30
na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi.

ZAPRASZAMY !!!

 

Zapraszamy 20 maja od 19:00 do 23:00 na Noc Czarnej Metalurgii

Zapraszamy 20 maja od 19:00 do 23:00 na Noc Czarnej Metalurgii, która odbędzie się w ramach Europejskiej Nocy Muzeów na terenie naszego Muzeum oraz Centrum Kulturowo-Archeologicznego.

Program wydarzenia

Muzeum:

19:00-23:00 Zwiedzanie wystawy muzealnej (ostatnie wejście 22:00)

19:00 Hol Muzeum - początek Spaceru wokół Parku Legend

Centrum Kulturowo-Archeologiczne:

19:00 Wytop żelaza

21:00 Rozbicie pieca dymarskiego i wyjęcie łupki żelaza

21:30 Premiera! Amatorski Teatr Święty Spokój przedstawia spektakl:
Nocne Mickiewicza Rozmowy

od 19:00 do spróbowania będą potrawy Koła Gospodyń Wiejskich Świętokrzyskie Niezapominajki

Będzie także płonąć ognisko (prowiant we własnym zakresie)

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły
TVP 3 Kielce
Radio Kielce

Sesja Rady Miejskiej - 15 maja 2023 r. g.9.00

Obrady sesji "na żywo" można obejrzeć na:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/481/rada-miejska-nowa-slupia.htm

W oparciu o wniosek Burmistrza Miasta i Gminy złożony w dniu 08.05.2023r. działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Nowej Słupi na dzień 15 maja 2023 roku o godz. 9:00, która odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

          Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie kworum, przedstawienie porządku obrad.
 3.  Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2023 rok,
3) w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/40/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 2 czerwca 2022r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nowa Słupia na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia w miejscowościach: Bartoszowiny, Cząstków, Dębno, Jeziorko, Mirocice, Nowa Słupia, Pokrzywianka i Stara Słupia
4. Zamknięcie obrad.

Święto Strażaka w Gminie Nowa Słupia 2023

30 kwietnia 2023 roku w Rudkach, mszą świętą w intencji ochotników strażaków z terenu Gminy Nowa Słupia rozpoczęły się obchody Gminnego Dnia Strażaka.  

Uroczystość uświetniło przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnówce.

Po liturgii uczestnicy przemaszerowali  ulicami Rudek na Plac targowy, gdzie odbywała się dalsza część obchodów święta druhów strażaków.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Marszałkowska Orkiestra Dęta Województwa Świętokrzyskiego pod dyrekcją Pana Marcina Chlebnego oraz KGW Chełmowianie.

 Uroczystości na Placu Targowym w Rudkach.

Dowódca uroczystości druh Wiktor Białek złożył meldunek o gotowości do jej rozpoczęcia. Raport przyjął druh Krzysztof Gajewski - wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach.

Nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt, która stanowi symbol najwyższych wartości narodowych.

  Poczet flagowy wystawia  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Słupi:

 • d-ca pocztu flagowego - druh Maksymilian Kubik,    
 • flagowy - druh Przemysław Ocios,
 •  asystujący - druh Tomasz Kalwat.

Poczty sztandarowe wystawiły:

Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Słupia
Ochotnicza Straż Pożarna  Sosnówka
Ochotnicza Straż Pożarna  Mirocice
Ochotnicza Straż Pożarna  Paprocice
Ochotnicza Straż Pożarna  Stara Słupia
Ochotnicza Straż Pożarna  Włochy  
 

Po odegraniu hymnu państwowego nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości i powitanie gości.

Wśród znamienitych gości znaleźli się:

 • Pan Senator RP Krzysztof Słoń
 • Pani Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek
 • Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Pan Stefan Bąk – Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego
 • Pani Agata Sałata – Radna Powiatu Kieleckiego
 • Radni Miasta i Gminy Nowa Słupia
 • Pan Andrzej Gąsior  - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia
 • Pan Włodzimierz Zaręba – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia
 • Druh Ireneusz Żak- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kielcach 
 • Druh Krzysztof Gajewski - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach
 • St. bryg. Artur Brachowicz - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
 • Nadbryg. Mariusz Góra  - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
 • Sołtysi z gminy Nowa Słupia.

 Medale i odznaczenia.

Święto Strażaka było również  znakomitą okazją do wręczenia odznaczeń wyróżniającym się strażakom i osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej.


Złoty Medal Za Zasługi dla pożarnictwa otrzymał:

 • Druh Wiesław Zawrzykraj - Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocicach

Srebrny Medal Za Zasługi dla pożarnictwa otrzymał:

 • Druh Szymon Roman - Ochotnicza Straż Pożarna  Włochy

Brązowy Medal Za Zasługi dla pożarnictwa otrzymał:

 • Druh  Marcin Przemyski - Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Słupi          

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:

 • Druh Karol Bera - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Słupi
 • Druh Jakub Domański - Ochotnicza Straż Pożarna  w Mirocicach
 • Druh Maciej Pawlik - Ochotnicza Straż Pożarna  w Paprocicach
 • Druh Jakub Łosicki - Ochotnicza Straż Pożarna  w Paprocicach.

 Przekazanie samochodu dla OSP w Sosnówce

Po wręczaniu medali i odznak nastąpiło poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sosnówce. Poświęcenia dokonał ks. Stanisław Zioło - Proboszcz Parafii w Rudkach.

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy, marki MAN, model TGM 13.290 posiada zbiornik wody o pojemności 2600 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy 260 litrów i autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę. Samochód został pozyskany z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Pojazd został sfinansowany przez  Gminę Nowa Słupia. Na wyposażeniu samochodu znajdują się między innymi: aparaty ochrony układu oddechowego, torba medyczna PSP-R1, deska ortopedyczna, agregat prądotwórczy, motopompa pływająca Niagara, piła do stali i betonu, pilarka do drewna, kamera termowizyjna, detektor wielogazowy

Uroczystego aktu przekazania  samochodu pożarniczego dokonali:

-  w imieniu Parlamentu  Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Agata Wojtyszek – Poseł na Sejm RP,

- w imieniu Państwowej Straży Pożarnej, Nadbryg. Mariusz Góra  - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Podziękowanie za zaangażowanie, pomoc i wsparcie w realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Nowa Słupia otrzymali:

 • Pani Agata Wojtyszek Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 •  Nadbrygadier Krzysztof Ciosek Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży   Pożarnej,   
 •  Starszy Brygadier Mariusz Góra Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej,
 •  Pan Andrzej Gąsior Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia,
 •  Pan Rafał Piasecki Przewodniczący Rady Miejskiej  
 •  Pan Jan Rybka druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnówce

Na uczestników uroczystości czekała przepyszna  „grochówka” przygotowana przez KGW Modrzewianki.

Na koniec uroczystości nastąpiły okolicznościowe przemowy gości, w których podkreślano ogromną rolą i znaczenie ochotniczych straży pożarnych w systemie ratownictwa. 

 

2 maja 2023r. Urzędy nie pracują

2 maja 2023r. jest dniem wolnym od pracy

dla 

Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi,

Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia

Zarządzenie Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Gminne Święto Strażaka 2023


 plakat_dzień_strażaka2023 

Gminny Mistrz Ortografii "O Pióro Burmistrza"
Kolejne inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz funduszy europejskich

Gmina Nowa Słupia będzie realizowała kolejne inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszy Europejskich.
 
W dniu 20 kwietnia 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior w obecności Posła Ziemi Świętokrzyskiej Pana Andrzeja Kryja oraz przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego Pana Roberta Książki podpisał z wykonawcami umowy na realizację przedsięwzięć w ramach rozstrzygniętego zamówienia publicznego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE, i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”.
 

Cała inwestycja podzielona została na 5 zadań:

Zadanie 1:   Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jeziorku

Kwota      –   3 639 155,33 tys. zł. brutto,

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Usługowe „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek Sp.J.

Zadanie 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ujęcia wody  i stacji uzdatniania wody

Kwota  –  381 300,00  tys. zł. brutto,

Wykonawca:  GM Starbud Sp. o.o.

Zadanie 3:  Zakup dostawczego samochodu elektrycznego

Kwota  –      213 000,00   tys. zł. brutto,

Dostawca:  MW AUTO Sp. z o.o.

Zadanie 4:  Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rudkach przy ul. Górniczej i Kolejowej

Kwota  –   1 635 000,00  tys. zł. brutto,

Wykonawca:  Zakład Remontowo – Budowlany BUDO-TERM Jarosław Wawrzyniec

Zadanie 5: Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Kwota  –  721 700,07 tys. zł. brutto,

Wykonawcy:  SPEKTRUM Kielce Sp. z o.o. oraz ELE-MAR ELEKTROINSTALACJE s.c. M. Rysiak

Łączny kosz zakupów i  inwestycji  6 590 155,40  zł brutto

- To bardzo ważne inwestycje i zakupy - twierdzi Burmistrz Andrzej Gąsior. Podpisanie tych umów oznacza w niedalekiej przyszłości ograniczenie zużycia energii niezbędnej do ogrzewania budynków, dążenie w kierunku samowystarczalności energetycznej gminy oraz ograniczenie wydatków bieżących.

- Za pozyskane na ten cel środki finansowe, za wszelką pomoc, życzliwość i wsparcie starań naszej gminy na ręce Pana Posła Andrzeja Kryja składam serdeczne podziękowania.

- Dziękuję również przedstawicielowi Banku Gospodarstwa Krajowego za merytoryczną pomoc przy korzystaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - podsumował podpisanie umów Burmistrz.

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – KGW Modrzewianki

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia informuje, że w dniu 20.04.2023 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Koło Gospodyń Wiejskich „Modrzewianki” z Cząstkowa  złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 27.04.2023 r. do 30.04.2023 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 1.500,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia nie udzielono w roku 2023 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje planowane w roku budżetowym.

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu poczęstunku w postaci grochówki dla uczestników „Gminnego Święta Strażaka” w dniu 30.04.2023 r. W ramach zadania zostaną zakupione produkty spożywcze niezbędne do przygotowania posiłku oraz naczynia jednorazowe. Odbiorcami zadania będą druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy z terenu Gminy Nowa Słupia. Przedsięwzięcie będzie wydarzeniem kulturalnym propagującym tradycję, wiedzę oraz umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia to 1.500,00 zł.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres : urzad@nowaslupia.pl lub dostarczyć na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.

Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.

Gmina Nowa Słupia znalazła się wśród 468 gmin z terenu całej Polski, którym przyznano pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich.

logafs 
Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury naboru i przeprowadzeniu oceny 790 wniosków w naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. ogłosił listę 468 gmin, które otrzymały dotację celową na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kwota jaką przyznano Gminie Nowa Słupia to 20 tys. zł.  

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup elementów doposażenia – sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalności 5 kół gospodyń wiejskich wpisanych do rejestru ARiMR: KGW „Świętokrzyskie Niezapominajki” ze Starej Słupi, KGW „Paprotki” z Paprocic, KGW „ Trzciankowianie” z Trzcianki , KGW „Jezioraneczki” z Jeziorka  KGW „Ostojanki” z Nowej Słupi.

Członkinie KGW zaangażują się w organizację pikniku profilaktycznego promującego działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Festyn będzie połączony z otwarciem boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi wybudowanego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportu – Edycja 2020.

Piknik odbędzie się w dniu 4 czerwca 2023 r.  o godz. 16:00.

Michał Sekuła z Nowej Słupi - Mistrzem Polski w tenisie ziemnym w kat. 30+

W Halowych Otwartych Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym, Michał Sekuła mieszkaniec Nowej Słupi zdobył dwa medale. Złoty medal w grze pojedynczej w kategorii wiekowej 30+ oraz brązowy medal w grze podwójnej w kategorii open.

Gratulujemy.

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"
Posiedzenie LXXIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 19 kwietnia 2023 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Obrady sesji "na żywo" można obejrzeć na:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/481/rada-miejska-nowa-slupia.htm

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
3.       Przedstawienie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 3 marca 2023r.
4.       Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
5.       Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
6.       Przedstawienie informacji na temat postępów wdrażania LSR, prezentacji celów, przedsięwzięć i warunków przyznawania dofinansowania w ramach naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
7.       Podjęcie uchwał:
1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039,
2)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
3)      w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/102/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Słupia na rok 2023,
4)      w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania obowiązującej w 2023 roku oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
5)      w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 i 2025
6)      w sprawie wsparcia idei budowy Pylonu poświęconego Bohaterom Ziemi Świętego Krzyża,
7)      w sprawie nadania drodze publicznej nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia.
8.       Sprawy różne.
9.       Zamknięcie obrad.

 

Wrócili z medalami. Puchar Polski IMAF w Kenjutsu i Kobudo.

W dniu 1 kwietnia 2023 r. w Inowrocławiu w Powiatowej Hali Sportowej „Kujawianka” odbył się Puchar Polski IMAF w Kenjutsu i Kobudo. Ponad 120 zawodników z 10 klubów z całej Polski walczyło o medale w konkurencjach z podziałem na wiek, wzrost i płeć. Z Sekcji Japońskich Sztuk Walki „DOJO MAJO” działającej przy Stowarzyszeniu Aktywni i Zdrowi „NOVUM” 13 zawodników i zawodniczek wywalczyło 10 medali.2 złote, 3 srebrne i 5 brązowych to dorobek jakim mogli się pochwalić na zakończenie zawodów.

Złoto wywalczyli: PAWLIK Kajetan, KRAKOWIAK Martyna.

Srebro wywalczyli: LECH Zuzanna, GRZEGORCZYK Adam, PAWLIK Ksawery.

Brąz wywalczyli: KASPRZYK Nikola, PRZEMYSKI Mikołaj, BOROŃ Kacper oraz 2x KARBOWNICZEK Grzegorz.

Sensei Grzegorz najstarszy zawodnik trenujący w Sekcji jako jedyny z reprezentacji Nowej Słupi dwukrotnie stawał na podium.

W zawodach wzięli jeszcze udział: PRZEMYSKA Zuzanna, DZIEKAN Kajetan, GAŁKA Bartosz oraz LITWINEK Julia. Tym razem niestety wrócili bez medali, ale zajęli miejsca tuż za podium.

Miłym akcentem na otwarcie zawodów był pokaz Naszych zawodniczek: LITWINEK Julii, KRAKOWIAK Martyny, KASPRZYK Nikoli. Na prośbę organizatorów zaprezentowały one kata drużynowe (synchroniczne) z Sai. To duże wyróżnienie dla zawodniczek.

W historii startów zawodników Sekcji Japońskich Sztuk Walk DOJO MAJO działającej przy Stowarzyszeniu Aktywni i Zdrowi NOVUM w ramach federacji IMAF POLSKA oraz IMAF EUROPA zawodnicy wywalczyli do dnia dzisiejszego w konkurencjach Kobudo, Sport Kenjutsu oraz JuJitsu 104 medale: 29 złotych , 33 srebrne oraz4 2 brązowe.

100. medal dla Sekcji wywalczył na ostatnim turnieju senpai Kacper BOROŃ. Był to brązowy medal w konkurencji NIHON KOBUDO KATA młodzików w kategorii 10-12 lat.

Przed Naszymi zawodnikami kolejna szansa na miejsca na podium. 3 czerwca o godz. 10.00 na terenie DWD GOŁOBORZE w Rudkach  odbędzie się Puchar Polski JuJitsu i Grappling. Organizatorem tego wydarzenia będzie Stowarzyszenie Aktywni i Zdrowi „NOVUM” przy współpracy z Gminą Nowa Słupia. Przedsięwzięcie będzie realizowane z projektu ”Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych” pn. „Organizacja Otwartego Pucharu Polski JuJitsu jako element przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.”

Serdecznie zapraszamy.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!