Powróć do: Kalendarium Burmistrza

Kalendarium Burmistrza 2022

Styczeń 2022

03.01- Spotkanie  robocze  z  pracownikami  GOKSiT w  Rudkach

03.01- Udzielenie  wywiadu  dla  potrzeb  telewizji  Regionalnej  TVP-3  Kielce  w  związku  z  koncertem  charytatywnym  na  Świętym  Krzyżu  dnia  6 stycznia

04.01-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  na  potrzeby  Radio  Kielce  w  związku  z  koncertem  charytatywnym  na  Świętym  Krzyżu  oraz  planami  inwestycyjnymi  i  budżetem  Gminy  Nowa  Słupia  na  rok  2022

06.01- Udział  w  koncercie  charytatywnym  na  Świętym  Krzyżu

08.01-  Udział  w  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek  w  Kałkowie

11.01- Udział  w  spotkaniu  na  Świętym  Krzyżu  oraz  przekazaniu  wraz  z  ojcem  superiorem , rektorem  Bazyliki  na  Świętym  Krzyżu  oraz  wójtem  Gminy  Bieliny  środków  finansowych  ze  zbiórki  oraz  koncertu  charytatywnego  dla  rodziny  z  gminy  Nowa  Słupia

11.01- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  przedstawicielami  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  w  celu  omówienia  planu  przygotowań  do  imprezy  plenerowej  ,, Jarmark  Świętokrzyski  2022 ,,

13.01-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

15.01- Udział  w  międzynarodowym  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek  w  Będzinie  wraz  z  zespołem  KGW  ,, Modrzewianki ,,

17.01-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

20.01-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim

21.01-  Udział  w  spotkaniu  z  wybraną  w  wyniku  konsultacji  społecznych  Gminną  Radą  Seniora

25.01-  Spotkanie  z  przedstawicielami  organizatora    Rajdów Pielgrzymkowych  Przewodników  Świętokrzyskich  w  sprawie  tegorocznego  rajdu

25.01-  Udział  w  spotkaniu  w Kieleckim  Przedsiębiorstwie  Surowców    Mineralnych  w  sprawie  utworzenia  Klastra  wodorowego  w  województwie  Świętokrzyskim

27.01- Wyjazdowe  spotkanie  na  uczelni  Akademii  Górniczo  Hutniczej  w  Krakowie  z  prof.  Karbowniczkiem  oraz  dr.  Suligą  w  sprawie  nawiązania  współpracy  w  zakresie  funkcjonowania  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi  oraz  imprezy  Dymarki  Świętokrzyskie  w  Nowej  Słupi

31.01-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

Luty 2022

02.02-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  OSP  Paprocice

03.02-  Spotkanie  z  przedstawicielem  Fundacji  im.  Artwińskiego  z  Kielc  w  sprawie  współpracy  w  2022  roku

04.02-  Spotkanie  robocze  z  członkami  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego

05.02-  Udział  w  spotkaniu  z  Gminnym  Zarządem  OSP  w  GOK-u  w  Rudkach

10.02-  Spotkanie  robocze  ze  Stowarzyszeniem  kieleckim  ,,Steel  Roses"

11.02-  Udział  w  spotkaniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Samsonowie  gmina  Zagnańsk

13.02-  Udział  w  uroczystościach  na  Świętym  Krzyżu  z okazji  159  rocznicy Bitwy  pod  Skałką  z  Powstania  Styczniowego

16.02-  Udzielenie  wywiadu  dla  Radio  Kielce

16.02- Spotkanie  z  burmistrzem  Miasta  i  Gminy  Daleszyce  Dariuszem  Meresińskim

17.02-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  na  realizację  dwóch  projektów  przez  Miejsko  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej ( program  Opieki  Wytchnieniowej  oraz  program  Asystenta  Osoby  Niepełnosprawnej )

22.02-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

24.02-  Zorganizowanie  dnia  burmistrza  dla  wolontariusza  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy

25.02- Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  w  sprawach  Inwestycyjnych  Gminy  Nowa  Słupia

25.02-  Udział  w  zdalnej  konferencji  Wojewody  Świętokrzyskiego  w  sprawie  zasad  przyjmowania  uchodźców  z  Ukrainy

Marzec 2022

01.03-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  radnym  Rady  Miejskiej

03.03-  Udział  w  spotkaniu  ,,Samowystarczalność  Energetyczna  Gminy" w  Kielcach  zorganizowanym  przez  Centrum  OZE  Firmy  ,, Eko  Energia"

04.03-  Udział  w  Uroczystości  Jubileuszu  50- lecia  nadania  Szkole  Podstawowej  W  Nowej  Słupi  imienia Bohaterów  Powstania  Styczniowego

05.03-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczym  OSP  Mirocice

08.0-  Udział  w  spotkaniu  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  z  udziałem  Wojewody  Świętokrzyskiego  w  sprawie  przyjmowania  oraz  pomocy  uchodżcom  z  Ukrainy 

09.03-  Udział  w  obchodach  Międzynarodowego  Dnia  Kobiet  w  Gminnym  Ośrodku  kultury  Sportu  i  Turystyki  w  Rudkach  z  udziałem  gości  z  Ukrainy

10.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Baszowicach

11.03-  Udział  w  zdalnej  konferencji  Wojewody  Świętokrzyskiego

12.03-  Udział  w  zebraniu  OSP  Nowa  Słupia.

14.03-  Udział  w  przekazaniu  sprzętu  ( laptopy , tablety , gry)  w  ramach  projektu  świetlic  środowiskowych  prowadzonego  przez  GOKSiT  w  Rudkach

14.03-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

15.03-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  dyrektorami  placówek  oświatowych  z  terenu  Gminy  Nowa  Słupia

17.03- Robocza  wizytacja  Ośrodka  Oazowego  w  Dębnie

18.03-  Spotkanie  z  członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  Tomaszem Jamke  oraz  dyrektorem  Departamentu  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Marszałkowskiego   Piotrem  Kisielem

20.03-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczym  OSP  Sosnówka

21.03-  Udział  w  zdalnej  konferencji  z  udziałem  Wojewody  Świętokrzyskiego  oraz  Kuratora  Oświaty

22.03-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  firmy  ,, EKO- ENERGIA,,

23.03-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Nowej  Słupi  w  sprawie  ścieżki  łączącej  ulicę  kielecką  z  ulicą  szkolną

29.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Nowa  Słupia

30.03- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  stowarzyszenia ,, Steel  Roses ,,

30.03-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

30.03-  Udział  w  uroczystej  sesji  Rady  Powiatu  w  Kielcach

31.03-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Seniora

31.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Trzcianka

Kwiecień 2022

02.04-  Udział  w  uroczystym  podsumowaniu  warsztatów  artystycznych  dla  osób  niepełnosprawnych  zorganizowanych  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury , Sportu  i  Turystyki  w  Rudkach z  udziałem  Stowarzyszenia  Artystów  Ludowych.

06.04-  Podpisanie  umowy  z  firmą  ,,  ADMA,,  ze  Staszowa  na  budowę  sieci  kanalizacyjnej  wraz  z  oczyszczalnią  ścieków  w  miejscowości  Bartoszowiny

07.04-  Udział  w  podsumowaniu  programu  ,,ERASMUS,,  w  Szkole  Podstawowej  w  Starej  Słupi

07.04-  Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  Stowarzyszenia  Seniorów  ,, Ostoja" w  Nowej  Słupi

07.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko

08.04-  Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  oraz  wykonawcą  budowy  ,,Parku  Dziedzictwa". Spotkanie  było  połączone  z  wizytacją  placu  budowy  oraz  omówieniem  zaawansowania  i  przebiegu  budowy

11.04-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

11.04-  Udział  w  spotkaniu  w  sprawie  pomocy  uchodżcom  z  Ukrainy  zorganizowanym  przez  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego

12.04-  Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  Klubu  Seniora  w  Starej  Słupi

13.04-  Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  Stowarzyszenia  ,,Emeryk,,  w  Nowej  Słupi

19.04-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  Zarządem  Gminnym  OSP  w  Nowej  Słupi

20.04-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Mieszkaniowe  Rady  Miejskiej

20.04-  Podpisanie  umowy  na  projekt  termomodernizacji  budynku  socjalnego  przy  ulicy  Górniczej  w  Rudkach

20.04-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Kielcach  na  termomodernizację  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Jeziorku

21.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

23.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Sosnówka

23.04- Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  dla  uchodźców  z  Ukrainy  w  schronisku  w  Nowej  Słupi

24.04-  Udział  w  spektaklu  ,,Być  Kobietą,,  w  wykonaniu  Teatru  ,,Święty  Spokój ,,   w  Rudkach

25.04-  Podpisanie  umowy  z  firmą  ,,  Budomont ,,  z  Rzeszowa  na  budowę  sieci  kanalizacyjnej  miejscowości  Dębno  ,  Jeziorko  oraz  części  Mirocic wraz  z  oczyszczalnią   ścieków  oraz  hydrofornią

27.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  Szkół  Podstawowych  w  Nowej  Słupi  i  Rudkach  w sprawie  omówienia  arkuszy  organizacyjnych  szkół

27.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Stara  Słupia

29.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  w  Bodzentynie

29.04-  Udział  w  wydarzeniu  wystawa  czasowa  ,,  Rumunia  wielu  narodów  XX  wieku  ,,   zorganizowanym  przez  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

Maj 2022

04.05-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  wspólnoty  mieszkańców  budynku  wielorodzinnego  w  Rudkach  przy  ulicy  Górnicza  8

05.05-  Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  sołectwa  Dębniak

06.05-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczo  wyborczym  Banku  Spółdzielczego  oddział  w  Nowej  Słupi

06.05-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeleniów

08.05-  Udział  w  uroczystościach  ,, Gminnego  Dnia  Strażaka ,,

10.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  Lokalnej  Organizacji  Turystycznej   ,,Góry  Świętokrzyskie ,, 

11.05-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

11.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach  z  udziałem  przedstawicieli  ROT-u  oraz  agencji  artystycznych  w  sprawie  organizacji  ,,Dymarek  2022 ,,

16.05-  Udział  w  spotkaniu  Związku  Gór  Świętokrzyskich ,  które  odbyło  się  w  siedzibie  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

17.05-  Udział  w  uroczystościach  25- lecia  Świętokrzyskiej  Izby  Rolniczej

19.05-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

20.05- Udział  w  uroczystych  obchodach  Święta  Patrona  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Św.  Eugeniusza  de  Mazenoda  w  Jeziorku

20.05-  Udział  w  uroczystości  50-  lecia  pożycia  par  małżeńskich  z gminy  Nowa  Słupia .  Uroczystość  odbyła  się  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi  oraz  w  lokalu  ,, Świętokrzyski  Dwór  ,,

21.05-  Udział  w  III  Przeglądzie  Pieśni  Maryjnych  w  Ciekotach  wraz  z  kołami  KGW  Chełmowianie  i  Modrzewianki

22.05-  Udział  w  jubileuszowym  XV  Jarmarku  Świętokrzyskim  na  Świętym  Krzyżu

23.05-  Udział  w  audycji  na  żywo  ,,Punkt  Widzenia" w  Polskim  Radio  Kielce

24.05-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  boiska  wielofunkcyjnego  w  Wojewódzkim  Ośrodku  Metodycznym  w  Wólce  Milanowskiej

25.05-  Spotkanie  robocze  z  Wojewodą  Świętokrzyskim  Zbigniewem  Koniuszem  w  Kielcach

27.05-  Udział  w  uroczystościach  Wojewódzkiego  Obchodu  Dnia  Strażaka  na  Świętym  Krzyżu

27.05-  Udział  w  uroczystości  obchodu  Dnia  Samorządowca  oraz  30-lecia  Samorządu  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

27.05-  Udział  w  kibicowaniu  oraz  dopingowaniu  drużyny  Emeryk  Nowa  Słupia  w  meczu  finału  Świętokrzyska- Cup  z  drużyną  Złota  Pińczów  w  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi

28.05-  Udział  w  meczu  piłkarskim  z  okazji  Dnia  Samorządowca  pomiędzy  reprezentacją  Samorządu  Gminy  Nowa  Słupia  oraz  Strażakami  OSP  Gminy  Nowa  Słupia

30.05-  Udział  w  konferencji  prasowej  z  udziałem  poseł  na  sejm  RP  Agaty  Wojtyszek  oraz  samorządowców  ziemi  Świętokrzyskiej  w  sprawie  ogłoszenia  wyników  II –ej  edycji  naborów  w  krajowym  funduszu  Inwestycji  Strategicznych . Gmina  Nowa  Słupia  w  wyniku  naboru  uzyskała  wsparcie  w  kwocie  9 mln  230  tys.  zł   na  inwestycje  gminne

31.05-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

Czerwiec 2022

05.06-  Udział  w  podsumowaniu  i  rozdaniu  nagród , pucharów  w  Wędkarskim  Dniu  Dziecka  zorganizowanym  na  zbiorniku ,, Rudawka,,  w  Rudkach

05.06-  Udział  w  I  Powiatowej  Senioriadzie  w  Łagowie  wraz  z  Klubami  Seniora  ze  Starej  Słupi , z  Jeleniowa  oraz  Nowej  Słupi

06.06-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Skórskim  w  Świętokrzyskim  Biurze  Rozwoju  Regionalnego  w  Kielcach

09.06-  Udział  w  posiedzeniu  komisji  rewizyjnej  Rady  Miejskiej

09.06-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Nowa  Słupia  z  udziałem  projektanta  ulicy  Kwiatowej

10.06-  Spotkanie  robocze  z  klubem  seniora  ,, Ostoja ,,  z  Nowej  Słupi

10.06 - Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zakładu  Opieki   Zdrowotnej

10.06-  Spotkanie  robocze  z  członkami  zarządu  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach

12.06-  Udział  w  Gali  ,, Kobieta  sukcesu ,, w  Świętokrzyskim  Dworze  w  Nowej  Słupi

14.06-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  celu  omówienia  bieżącej   sytuacji  na  budowie  inwestycji  ,,  Parku  Dziedzictwa  ,,  w  Nowej  Słupi

14.06-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  w  Radio  Kielce  w  sprawie  promocji  wydarzenia  ,,  Antyczne  Otwarcie  Lata ,, na  Centrum  Kulturowo -  Archeologicznym  w  Nowej  Słupi

18.06-  Udział  w  otwarciu  turnieju  piłkarskiego  na  boisku  Orlik  w  Rudkach  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  i   Gminy  Nowa  Słupia

18.06-  Udział  w  festynie  rodzinnym  w  Baszowicach

20.06-  Udział  w  spotkaniu  z  dowódcą  Świętokrzyskiej  Brygady  Wojsk  Obrony  Terytorialnej  płk  Piotrem  Hałysem w  Kielcach 

23.06-  Udział  w  uroczystościach  pożegnania  klas  VIII  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach  oraz  w  Nowej  Słupi

24.06-  Udział  w  uroczystościach  zakończenia  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach  oraz  w  Nowej  Słupi

25.06-  Udział  w  Zjeździe  Sołtysów  w  Wąchocku  wraz  z  delegacją  sołtysów  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia

28.06-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

29.06-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Rolnictwa

29.06-  Spotkanie  robocze  z  Nadleśniczym  Nadleśnictwa  Łagów  Krzysztofem  Karstem 

29.06-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  gminnych  jednostek  OSP  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia

30.06-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Kielcach  Zbigniewem  Wróblem

Lipiec 2022

02.07-  Udział  w    Nocnym  Turnieju  Piłkarskich  Szóstek  na  boisku  Orlik  w  Rudkach

04.07-  Spotkanie  robocze  z  sołtysami  naszej  gminy  w  sprawie  organizacji    Dożynek  Gminnych  2022

04.07-  Udział  w  rozpoczęciu  półkolonii  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

05.07-  Udział  w  konferencji  ,, Klaster  wodorowy,,  zorganizowanej  przez  Świętokrzyskie   Kopalnie  Surowców  Mineralnych  w  Centrum  Geologicznym  w  Korzecku

07.07-  Udział  w  spotkaniu  Klubu  Seniora  w  Jeleniowie

09.07-  Udział  w  podsumowaniu  projektu  ,,  Wakacyjna  Szkoła  Mówców ,,  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

09.07-  Udział  w  festynie  integracyjnym  w  Mirocicach

11.07-  Spotkanie  z  prezydentem  Ostrowca  Świętokrzyskiego  Jarosławem  Górczyńskim

12.07- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kielcach

13.07-  Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

13.07-  Udział  w  spotkaniu  z  ministrem  Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi   Henrykiem   Kowalczykiem  w   Rakowie

14.07-  Udział  w  podsumowaniu  projektu  ,,  Aktywne  wakacje  ,,    realizowanego  przez   Klub  Seniora  ,, Ostoja,,  w  Centrum  Edukacyjnym  w  Wólce  Milanowskiej

15.07-  Udział  w  podsumowaniu  i  zakończeniu  półkolonii  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

16.07  -  Udział  w  spotkaniu  integracyjnym  sołectw   Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia  w  Baszowicach

17.07-  Udział  w  Gminnych  Zawodach  Strażackich , które  odbyły  się  na  stadionie  piłkarskim  w  Rudkach

19.07-  Udział  w  spotkaniu  integracyjnym  Klubu  Seniora  w  Starej  Słupi

20.07-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Skały

21.07-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Świętokrzyskiej  Izby  Rolniczej

21.07-  Udział  w  spotkaniu  negocjacyjnym w  sprawie  ewentualnego  zakupu  działki  w  Nowej  Słupi  dla  potrzeb  publicznych

21.07-  Spotkanie  z  mieszkańcami  Cząstkowa  i  Pokrzywianki  w  celu  konsultacji  projektu  drogi  powiatowej  z  projektantem

24.07-  Udział  w  festynie  integracyjnym  w  Paprocicach  zorganizowanym  przez  KGW  Paprotki

25.07-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  Sołectwa  Rudki

27.07-  Udział  w  nagraniu  telewizyjnego  spotu  promocyjnego  na  potrzeby     promocji    wydarzenia  ,,54  Dymarki  w  Nowej  Słupi ,,

30.07-  Udział  w  podsumowaniu  II edycji  projektu  ,,  Zostań  Strażakiem  ,,  realizowanym  przez  OSP  Sosnówka

Sierpień 2022

01.08 – Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  na  Centrum  Kulturowo – Archeologicznym

02.08-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  kieleckiego  oddziału  Totalizatora  Sportowego  w  Kielcach  Tomaszem  Zbrogiem

03.08-  Spotkanie  robocze  z  członkami  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego

06.08-  Udział  w  rozpoczęciu  i  podsumowaniu  Turnieju  Piłkarskiego  Trampkarzy  na  boisku  Klubu  Sportowego  GKS  w  Rudkach

08.08-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Sołectwa  Dębniak

09.08-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  w  Radio  M  Kielce

10.08-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

11.08-  Udzielenie  wywiadu  dla  Telewizji  Ostrowiec

11.08-  Udzielenie  Ślubu  Cywilnego  nowożeńcom  w  lokalu  ,, Świętokrzyski  Dwór,,

12.08-  Udział  w  audycji  na  żywo  w  Radio  Kielce

12.08-  Udzielenie  Ślubu  Cywilnego  nowożeńcom  w  lokalu  ,, Świętokrzyski  Dwór  ,,

12.08-  Udział  w  pochodzie  oraz  uroczystym  otwarciu  Imprezy  Plenerowej  ,,  54  Dymarki  Świętokrzyskie  w  Nowej  Słupi  ,,

13 i  14.08-  Udział  w  Imprezie  ,,  54  Dymarki  w  Nowej  Słupi  ,,

15.08-  Udział  w  Gminnych  Dożynkach  w  Nowej  Słupi

16.08- Udział  w  konferencji  medialnej  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  wydarzenia    ,, Opowieść  jako  żywa  ,,  organizowanego  przez  Starostę  Kieleckiego  przy  współudziale  gminy  Nowa  Słupia  oraz  gminy  Bieliny

16.08-  Udział  w  spotkaniu  w  Strawczynie  w  sprawie  grupowego  przetargu  na  zakup  energii  na  rok  2023

27.08-  Udział  w  podsumowaniu  Zawodów  Wędkarskich  na  zbiorniku  Rudawka  w  Rudkach  o  puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia

27.08-  Udział  w  imprezie  plenerowej  ,,  Dni  Rudek  ,,  na  placu  targowym  w  Rudkach

Wrzesień 2022

06.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice

08.09-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

08.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Sosnówka

09.09-  Podpisanie  umowy  z  firmą  projektową  ,,  Idea  Projekt ,,  na  wykonanie  projektu  drogi  Jeleniów  Majdan  (  łącznik )

09.09-  Udział  w  konferencji  na  Świętym  Krzyżu  zorganizowanej  przez  Ojców  Oblatów  podsumowującej  projekt  modernizacji  Klasztoru

11.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  okazji  rozpoczęcia  odpustu  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  Święta  Podwyższenia  Krzyża

12.09-  Podpisanie  umowy  z  firmą  projektową  ,,Prosta  Projekt ,,  na  projekt  drogi  łączącej  ulicę  Spółdzielczą   z  ulicą  Kościelną  w  Rudkach

12.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębniak

15.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  Święta  Podwyższenia  Krzyża

15.09-  Udział  w  spotkaniu   sołeckim   sołectwa  Skały

16.09-  Spotkanie  robocze  z  dyrektor  oraz  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  przebiegu  inwestycji  ,, Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich ,,

16.09-  Udział  w  I  Forum  Kół  Gospodyń  Wiejskich  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

16.09-  Wyjazd  wraz  z  delegacją  Klubów  Seniora  z  Gminy  Nowa  Słupia  na  koncert  zespołu ,,  Śląsk ,,  w  Kielcach

17.09-  Udział  w  Pikniku  Rodzinnym  z  okazji  30- lecia  Straży  OSP  Sosnówka

17.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Cząstków

19.09-  Udział  wraz  z  delegacją  Rady  Seniorów  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia  w   I   Inauguracji  Roku  Akademickiego  Uniwersytetów  III  Wieku  w  kieleckiej  filharmonii  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego

19.09-  Udział  w  spotkaniu  Klubu  Seniora  ,, Ostoja ,,  z  Nowej  Słupi  z  poseł  na  Sejm  RP  Anną  Krupka  w  świetlicy  w  Nowej  Słupi

19.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeleniów

20.09-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

20.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

20.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Hucisko

21.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Serwis

22.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Pokrzywianka

26.09-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  Przedsiębiorstwa  Gospodarki   Odpadami  w  Promniku

26.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Paprocice

26.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko

27.09-  Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  dotyczącej  Programu  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  nowej  perspektywie  2021 – 2027. Konferencja  odbyła  się  w  Budynku  Filharmonii  Świętokrzyskiej  w  Kielcach

27.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno

28.09-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

28.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Wólka  Milanowska

28.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Trzcianka

29.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny

29.09-  Udział  w  spotkaniu  soleckim  sołectwa  Stara  Słupia

Październik 2022

04.10-  Udział  w  spotkaniu  z  Sekretarzem  stanu w    Ministerstwie  Rozwoju  i  Technologii  w  Starostwie  Powiatowym  w  Kielcach

05.10-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  firmy  consultingowej  Delloite  z  Warszawy

06.10-  Spotkanie  z  Dyrektorem   Kieleckiego  oddziału  Totalizatora  Sportowego  Tomaszem  Zbrogiem

06.10-  Udział  w  podsumowaniu  i  wręczeniu  nagród  w  piłkarskim  Turnieju  Szkół  Podstawowych  o  Puchar  Burmistrza ,  który  odbył  się  na  boisku  Orlik  w  Rudkach

07.10-  Spotkanie  robocze  z  Dyrektorem  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Jerzym  Wronom  w  Kielcach  w  sprawie  inwestycji  na  drogach  wojewódzkich  w  gminie  Nowa  Słupia  w  najbliższej  perspektywie

07.10-  Udział  w  koncercie  galowym  z  okazji  70-  lecia  Polskiego  Radio  Kielce  w  Wojewódzkim   domu  Kultury  w  Kielcach

11.10-  Spotkanie  robocze  z  Prezesem  MPK  Kielce  Zbigniewem  Pięknym  w  sprawie  przywrócenia  linii  207  Rudki  -  Kielce .  W  spotkaniu  uczestniczył  również  Wójt  Gminy  Bieliny  Sławomir  Kopacz

11.10-  Spotkanie  robocze  z  Prezesem  Radio  Kielce  Januszem  Knapem

12.10-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim

12.10-  Spotkanie  robocze  w  Strawczynie  w  ramach  przetargu  Grupy  Zakupowej  energii

13.10-  Udział  w    uroczystej  akademii  szkolnej  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

13.10-  Udział  w  uroczystej  gminnej  akademii  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

14.10-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  gminnych  instytucji  kultury  gminy  Nowa  Słupia  (  Park  Dziedzictwa ,  GOK  Rudki  oraz  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  )

18.10-  Udział  w  uroczystej  akademii  szkolnej  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

18.10-  Spotkanie  z  Wice  Marszałek  Województwa  Świętokrzyskiego  Renatą  Janik

20.10-  Podpisanie  umowy  służebności  z  PGE  Skarżysko – Kamienna  w  notariacie  w  Starachowicach

20.10-  Udział  w  Wojewódzkich  Obchodach Światowego  Dnia  Turystyki  w  Centrum  Geoedukacji  w  Kielcach 

24.10-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  klasy  pierwszej  w  szkole  Podstawowej  w  Starej  Słupi

24.10-  Spotkanie  robocze  z  sołtysami  gminy  Nowa  Słupia

25.10-  Spotkanie  z  dr  Szymonem  Orzechowskim  z  UJK  Kielce  oraz  dyrektorem  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  sprawie  przyszłorocznych  obchodów  100- ej  rocznicy  urodzin  prof. Kazimierza  Bielenina  -  Honorowego  Obywatela  Gminy  Nowa  Słupia (  tytuł  nadany  w  30- tą rocznicę  dymarek  na  uroczystej  sesji  Rady  Gminy  dnia  7  września   1996  roku )

25.10-  Udział  w  roboczym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

26.10-  Udział  w  spotkaniu  Grupy  zakupowej  energii  elektrycznej  w  Strawczynie

26.10-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Mieszkaniowej  Rady  Miejskiej

27.10-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej

27.10-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

28.10 – Udział  w  spotkaniu  roboczym  Lokalnej  Grupy  Działania  w  Łagowie

29.10-  Udział  w  otwarciu  kolejnej  edycji  Biegów  Górskich  ,, Górski  Maraton  Świętokrzyski ,,  ze  startem  i  metą  na  ulicy  Świętokrzyskiej  w  Nowej  Słupi

Listopad 2022

08.11-  Udział  w  spotkaniu  w  filharmonii  Świętokrzyskiej  w  Kiecach  połączonej  z  podpisaniem  listu  intencyjnego  ,,  Integracja  Senioralna ,,  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Świętokrzyskiego  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego   ( EFS ) w  nowym  okresie  programowania  na  lata  2023 - 2027 

09.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  klas  pierwszych  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku  połączonej  z  akademią  szkolną  z  okazji  Święta  Niepodległości 

09.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  klas  pierwszych  w  Szkole  Podstawowej  w  Pokrzywiance

09.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  w  Szkole  Podstawowej  w  Paprocicach

10.11-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

10.11-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa 

10.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania   klas  pierwszych  połączonej  ze  szkolną  akademią  Z  okazji  Święta  Niepodległości  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

10.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  klas  pierwszych  połączonej  ze  szkolną  akademią  z  okazji  Święta  Niepodległości  w   Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

13.11-  Udział  w  walnym  posiedzeniu  sprawozdawczym  Koła  Wędkarskiego  w  Rudkach

14.11-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  udziałem  dyrektora  Piotra  Sadłochy  ze  Świętokrzyskiego  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  w  Łagowie  w  ramach  działania  Lokalnej  Grupy  Działania

14.11-  Udział  w  uroczystym   gminnym   koncercie  z  okazji  Święta  Niepodległości  ,  który  odbył  się   Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

15.11-  Udział  w  roboczo -  szkoleniowym  posiedzeniu  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w  Sandomierzu

16.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  klas  pierwszych  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeleniowie

16.11-  Spotkanie  robocze  z  udziałem  przedstawicieli  Rady  Miejskiej oraz  pracownikami  GOKSiT  w  Rudkach  w  sprawie  organizacji  55  Dymarek  Świętokrzyskich  w  Nowej  Słupi

18.11-  Udział  w  pracach  komisji  w  sprawie  przydzielenia  stypendiów  szkolnych  dla  zdolnej  młodzieży  ze  szkół  podstawowych  Gminy  Nowa  Słupia

21.11-  Udział  w  uroczystej Gali  ,,Lider  Ekonomii  Społecznej,, zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego . Gala  odbyła  się  w  budynku  Filharmonii  Świętokrzyskiej  w  Kielcach

21.11-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  Wojewodą  Świętokrzyskim  w  Kielcach

23.11-  Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu   Starostwa  Powiatowego  w     Kielcach

24.11-  Udział  w  posiedzeniu  roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

24.11-  Udział  w  uroczystej  wieczornicy  ,, Na  Kartach  Historii ,, przygotowanej  przez  kadrę  nauczycielską  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Pokrzywiance

26.11-  Udział  w  uroczystym  zakończeniu  Andrzejkowego  Turnieju  Piłkarskiego  młodzików  i  trampkarzy  zorganizowanego  przez  Gminny  Klub  Sportowy  w  Rudkach .  Turniej  przeprowadzono  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi

26.11-  Udział  w  spotkaniu  andrzejkowym    Klubu   Seniora ,, Ostoja ,,   w  Świetlicy  w  Nowej  Słupi

26.11-  Udział  w  spotkaniu  andrzejkowym  Kół  Gospodyń  Wiejskich  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

28.11- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

Grudzień 2022

01.12-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  Rady  Miejskiej

02.12-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  na  projekty  transportu  publicznego  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

03.12-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  okazji  święta  ,, Barbórka ,,  w  kościele  w  Grzegorzowicach

05.12-  Udział  w  uroczystej  Gali  w  Kieleckim  Centrum  Kultury  z  okazji  II  Edycji  Rankingu  Gmin  Województwa  Świętokrzyskiego  prowadzonego  przez  Fundację  Rozwoju  Demokracji 

06.12-  Spotkanie  robocze  z firmą  ,, DPS  System  ,,  wykonawcą  głównym  inwestycji  wymiany  oświetlenia  ulicznego  w  gminie  Nowa  Słupia

06.12-  Udział  w  gminnej  imprezie  Mikołajkowej  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

08.12-  Spotkanie  robocze  z  panią  Poseł  na  Sejm  RP  Agatą  Wojtyszek

08.12-  Podpisanie  umów  notarialnych  w  Notariacie  w  Starachowicach

09.12-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  Rady  Pożytku  Publicznego  oraz  organizacji  pozarządowych  z  dyrektorem  biura  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Świętokrzyskiej  z  Łagowa

12.12-  Udział  w  spotkaniu  w  siedzibie  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Świętokrzyskiej  w  Łagowie  w  sprawie  nowej  perspektywy  finansowej  na  lata  2023 – 2027  Lokalnej  Grupy  Działania

13.12-  Podpisanie  umów  notarialnych  w  Notariacie  w  Starachowicach

13.12-  Podpisanie  umów  z  firmą  wykonawczą  na  remont  dróg  gminnych  w  Serwisie  oraz  ulica  Szkolna  w  Nowej  Słupi

13.12-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty , Kultury  i  Sportu  Rady  Miejskiej

16.12- Podpisanie  aneksu  do  umowy  w  Świętokrzyskim  Biurze  Rozwoju  Regionalnego  w  Kielcach

16.12-  Udział  w  Gminnym  Podsumowaniu  Roku  Kulturalnego  2022  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

17.12-  Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Klubu  seniora  ,, Wesołówka ,,

17.12-  Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Klubu  Seniora  ,, Ostoja,,

17.12-  Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  ,, Nadzieja ,,

17.12-  Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Grupy   Wsparcia  ,, Emeryk ,,

17.12-  Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Jednostki  OSP  Nowa  Słupia

20.12-  Podpisanie   raportu  pokontrolnego  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Kielcach

21.12-  Udział  w  szkolnych  jasełkach  Zespołu  Szkół  w  Rudkach , które  odbyły  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

21.12-  Udział  w  szkolnych  jasełkach  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

22.12-  Udział  w  szkolnych  jasełkach  w  Szkole  Podstawowej  w  Mirocicach

 

 

 

 

 

czytano: 4002 razy