Kalendarium Burmistrza 2022

Styczeń 2022

03.01- Spotkanie  robocze  z  pracownikami  GOKSiT w  Rudkach

03.01- Udzielenie  wywiadu  dla  potrzeb  telewizji  Regionalnej  TVP-3  Kielce  w  związku  z  koncertem  charytatywnym  na  Świętym  Krzyżu  dnia  6 stycznia

04.01-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  na  potrzeby  Radio  Kielce  w  związku  z  koncertem  charytatywnym  na  Świętym  Krzyżu  oraz  planami  inwestycyjnymi  i  budżetem  Gminy  Nowa  Słupia  na  rok  2022

06.01- Udział  w  koncercie  charytatywnym  na  Świętym  Krzyżu

08.01-  Udział  w  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek  w  Kałkowie

11.01- Udział  w  spotkaniu  na  Świętym  Krzyżu  oraz  przekazaniu  wraz  z  ojcem  superiorem , rektorem  Bazyliki  na  Świętym  Krzyżu  oraz  wójtem  Gminy  Bieliny  środków  finansowych  ze  zbiórki  oraz  koncertu  charytatywnego  dla  rodziny  z  gminy  Nowa  Słupia

11.01- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  przedstawicielami  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  w  celu  omówienia  planu  przygotowań  do  imprezy  plenerowej  ,, Jarmark  Świętokrzyski  2022 ,,

13.01-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

15.01- Udział  w  międzynarodowym  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek  w  Będzinie  wraz  z  zespołem  KGW  ,, Modrzewianki ,,

17.01-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

20.01-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim

21.01-  Udział  w  spotkaniu  z  wybraną  w  wyniku  konsultacji  społecznych  Gminną  Radą  Seniora

25.01-  Spotkanie  z  przedstawicielami  organizatora    Rajdów Pielgrzymkowych  Przewodników  Świętokrzyskich  w  sprawie  tegorocznego  rajdu

25.01-  Udział  w  spotkaniu  w Kieleckim  Przedsiębiorstwie  Surowców    Mineralnych  w  sprawie  utworzenia  Klastra  wodorowego  w  województwie  Świętokrzyskim

27.01- Wyjazdowe  spotkanie  na  uczelni  Akademii  Górniczo  Hutniczej  w  Krakowie  z  prof.  Karbowniczkiem  oraz  dr.  Suligą  w  sprawie  nawiązania  współpracy  w  zakresie  funkcjonowania  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi  oraz  imprezy  Dymarki  Świętokrzyskie  w  Nowej  Słupi

31.01-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

Luty 2022

02.02-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  OSP  Paprocice

03.02-  Spotkanie  z  przedstawicielem  Fundacji  im.  Artwińskiego  z  Kielc  w  sprawie  współpracy  w  2022  roku

04.02-  Spotkanie  robocze  z  członkami  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego

05.02-  Udział  w  spotkaniu  z  Gminnym  Zarządem  OSP  w  GOK-u  w  Rudkach

10.02-  Spotkanie  robocze  ze  Stowarzyszeniem  kieleckim  ,,Steel  Roses"

11.02-  Udział  w  spotkaniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Samsonowie  gmina  Zagnańsk

13.02-  Udział  w  uroczystościach  na  Świętym  Krzyżu  z okazji  159  rocznicy Bitwy  pod  Skałką  z  Powstania  Styczniowego

16.02-  Udzielenie  wywiadu  dla  Radio  Kielce

16.02- Spotkanie  z  burmistrzem  Miasta  i  Gminy  Daleszyce  Dariuszem  Meresińskim

17.02-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  na  realizację  dwóch  projektów  przez  Miejsko  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej ( program  Opieki  Wytchnieniowej  oraz  program  Asystenta  Osoby  Niepełnosprawnej )

22.02-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

24.02-  Zorganizowanie  dnia  burmistrza  dla  wolontariusza  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy

25.02- Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  w  sprawach  Inwestycyjnych  Gminy  Nowa  Słupia

25.02-  Udział  w  zdalnej  konferencji  Wojewody  Świętokrzyskiego  w  sprawie  zasad  przyjmowania  uchodźców  z  Ukrainy

Marzec 2022

01.03-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  radnym  Rady  Miejskiej

03.03-  Udział  w  spotkaniu  ,,Samowystarczalność  Energetyczna  Gminy" w  Kielcach  zorganizowanym  przez  Centrum  OZE  Firmy  ,, Eko  Energia"

04.03-  Udział  w  Uroczystości  Jubileuszu  50- lecia  nadania  Szkole  Podstawowej  W  Nowej  Słupi  imienia Bohaterów  Powstania  Styczniowego

05.03-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczym  OSP  Mirocice

08.0-  Udział  w  spotkaniu  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  z  udziałem  Wojewody  Świętokrzyskiego  w  sprawie  przyjmowania  oraz  pomocy  uchodżcom  z  Ukrainy 

09.03-  Udział  w  obchodach  Międzynarodowego  Dnia  Kobiet  w  Gminnym  Ośrodku  kultury  Sportu  i  Turystyki  w  Rudkach  z  udziałem  gości  z  Ukrainy

10.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Baszowicach

11.03-  Udział  w  zdalnej  konferencji  Wojewody  Świętokrzyskiego

12.03-  Udział  w  zebraniu  OSP  Nowa  Słupia.

14.03-  Udział  w  przekazaniu  sprzętu  ( laptopy , tablety , gry)  w  ramach  projektu  świetlic  środowiskowych  prowadzonego  przez  GOKSiT  w  Rudkach

14.03-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

15.03-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  dyrektorami  placówek  oświatowych  z  terenu  Gminy  Nowa  Słupia

17.03- Robocza  wizytacja  Ośrodka  Oazowego  w  Dębnie

18.03-  Spotkanie  z  członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  Tomaszem Jamke  oraz  dyrektorem  Departamentu  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Marszałkowskiego   Piotrem  Kisielem

20.03-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczym  OSP  Sosnówka

21.03-  Udział  w  zdalnej  konferencji  z  udziałem  Wojewody  Świętokrzyskiego  oraz  Kuratora  Oświaty

22.03-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  firmy  ,, EKO- ENERGIA,,

23.03-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Nowej  Słupi  w  sprawie  ścieżki  łączącej  ulicę  kielecką  z  ulicą  szkolną

29.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Nowa  Słupia

30.03- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  stowarzyszenia ,, Steel  Roses ,,

30.03-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

30.03-  Udział  w  uroczystej  sesji  Rady  Powiatu  w  Kielcach

31.03-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Seniora

31.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Trzcianka

Kwiecień 2022

02.04-  Udział  w  uroczystym  podsumowaniu  warsztatów  artystycznych  dla  osób  niepełnosprawnych  zorganizowanych  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury , Sportu  i  Turystyki  w  Rudkach z  udziałem  Stowarzyszenia  Artystów  Ludowych.

06.04-  Podpisanie  umowy  z  firmą  ,,  ADMA,,  ze  Staszowa  na  budowę  sieci  kanalizacyjnej  wraz  z  oczyszczalnią  ścieków  w  miejscowości  Bartoszowiny

07.04-  Udział  w  podsumowaniu  programu  ,,ERASMUS,,  w  Szkole  Podstawowej  w  Starej  Słupi

07.04-  Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  Stowarzyszenia  Seniorów  ,, Ostoja" w  Nowej  Słupi

07.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko

08.04-  Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  oraz  wykonawcą  budowy  ,,Parku  Dziedzictwa". Spotkanie  było  połączone  z  wizytacją  placu  budowy  oraz  omówieniem  zaawansowania  i  przebiegu  budowy

11.04-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

11.04-  Udział  w  spotkaniu  w  sprawie  pomocy  uchodżcom  z  Ukrainy  zorganizowanym  przez  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego

12.04-  Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  Klubu  Seniora  w  Starej  Słupi

13.04-  Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  Stowarzyszenia  ,,Emeryk,,  w  Nowej  Słupi

19.04-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  Zarządem  Gminnym  OSP  w  Nowej  Słupi

20.04-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Mieszkaniowe  Rady  Miejskiej

20.04-  Podpisanie  umowy  na  projekt  termomodernizacji  budynku  socjalnego  przy  ulicy  Górniczej  w  Rudkach

20.04-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Kielcach  na  termomodernizację  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Jeziorku

21.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

23.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Sosnówka

23.04- Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  dla  uchodźców  z  Ukrainy  w  schronisku  w  Nowej  Słupi

24.04-  Udział  w  spektaklu  ,,Być  Kobietą,,  w  wykonaniu  Teatru  ,,Święty  Spokój ,,   w  Rudkach

25.04-  Podpisanie  umowy  z  firmą  ,,  Budomont ,,  z  Rzeszowa  na  budowę  sieci  kanalizacyjnej  miejscowości  Dębno  ,  Jeziorko  oraz  części  Mirocic wraz  z  oczyszczalnią   ścieków  oraz  hydrofornią

27.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  Szkół  Podstawowych  w  Nowej  Słupi  i  Rudkach  w sprawie  omówienia  arkuszy  organizacyjnych  szkół

27.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Stara  Słupia

29.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  w  Bodzentynie

29.04-  Udział  w  wydarzeniu  wystawa  czasowa  ,,  Rumunia  wielu  narodów  XX  wieku  ,,   zorganizowanym  przez  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

Maj 2022

04.05-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  wspólnoty  mieszkańców  budynku  wielorodzinnego  w  Rudkach  przy  ulicy  Górnicza  8

05.05-  Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  sołectwa  Dębniak

06.05-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczo  wyborczym  Banku  Spółdzielczego  oddział  w  Nowej  Słupi

06.05-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeleniów

08.05-  Udział  w  uroczystościach  ,, Gminnego  Dnia  Strażaka ,,

10.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  Lokalnej  Organizacji  Turystycznej   ,,Góry  Świętokrzyskie ,, 

11.05-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

11.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach  z  udziałem  przedstawicieli  ROT-u  oraz  agencji  artystycznych  w  sprawie  organizacji  ,,Dymarek  2022 ,,

16.05-  Udział  w  spotkaniu  Związku  Gór  Świętokrzyskich ,  które  odbyło  się  w  siedzibie  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

17.05-  Udział  w  uroczystościach  25- lecia  Świętokrzyskiej  Izby  Rolniczej

19.05-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

20.05- Udział  w  uroczystych  obchodach  Święta  Patrona  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Św.  Eugeniusza  de  Mazenoda  w  Jeziorku

20.05-  Udział  w  uroczystości  50-  lecia  pożycia  par  małżeńskich  z gminy  Nowa  Słupia .  Uroczystość  odbyła  się  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi  oraz  w  lokalu  ,, Świętokrzyski  Dwór  ,,

21.05-  Udział  w  III  Przeglądzie  Pieśni  Maryjnych  w  Ciekotach  wraz  z  kołami  KGW  Chełmowianie  i  Modrzewianki

22.05-  Udział  w  jubileuszowym  XV  Jarmarku  Świętokrzyskim  na  Świętym  Krzyżu

23.05-  Udział  w  audycji  na  żywo  ,,Punkt  Widzenia" w  Polskim  Radio  Kielce

24.05-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  boiska  wielofunkcyjnego  w  Wojewódzkim  Ośrodku  Metodycznym  w  Wólce  Milanowskiej

25.05-  Spotkanie  robocze  z  Wojewodą  Świętokrzyskim  Zbigniewem  Koniuszem  w  Kielcach

27.05-  Udział  w  uroczystościach  Wojewódzkiego  Obchodu  Dnia  Strażaka  na  Świętym  Krzyżu

27.05-  Udział  w  uroczystości  obchodu  Dnia  Samorządowca  oraz  30-lecia  Samorządu  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

27.05-  Udział  w  kibicowaniu  oraz  dopingowaniu  drużyny  Emeryk  Nowa  Słupia  w  meczu  finału  Świętokrzyska- Cup  z  drużyną  Złota  Pińczów  w  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi

28.05-  Udział  w  meczu  piłkarskim  z  okazji  Dnia  Samorządowca  pomiędzy  reprezentacją  Samorządu  Gminy  Nowa  Słupia  oraz  Strażakami  OSP  Gminy  Nowa  Słupia

30.05-  Udział  w  konferencji  prasowej  z  udziałem  poseł  na  sejm  RP  Agaty  Wojtyszek  oraz  samorządowców  ziemi  Świętokrzyskiej  w  sprawie  ogłoszenia  wyników  II –ej  edycji  naborów  w  krajowym  funduszu  Inwestycji  Strategicznych . Gmina  Nowa  Słupia  w  wyniku  naboru  uzyskała  wsparcie  w  kwocie  9 mln  230  tys.  zł   na  inwestycje  gminne

31.05-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

Czerwiec 2022

05.06-  Udział  w  podsumowaniu  i  rozdaniu  nagród , pucharów  w  Wędkarskim  Dniu  Dziecka  zorganizowanym  na  zbiorniku ,, Rudawka,,  w  Rudkach

05.06-  Udział  w  I  Powiatowej  Senioriadzie  w  Łagowie  wraz  z  Klubami  Seniora  ze  Starej  Słupi , z  Jeleniowa  oraz  Nowej  Słupi

06.06-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Skórskim  w  Świętokrzyskim  Biurze  Rozwoju  Regionalnego  w  Kielcach

09.06-  Udział  w  posiedzeniu  komisji  rewizyjnej  Rady  Miejskiej

09.06-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Nowa  Słupia  z  udziałem  projektanta  ulicy  Kwiatowej

10.06-  Spotkanie  robocze  z  klubem  seniora  ,, Ostoja ,,  z  Nowej  Słupi

10.06 - Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zakładu  Opieki   Zdrowotnej

10.06-  Spotkanie  robocze  z  członkami  zarządu  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach

12.06-  Udział  w  Gali  ,, Kobieta  sukcesu ,, w  Świętokrzyskim  Dworze  w  Nowej  Słupi

14.06-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  celu  omówienia  bieżącej   sytuacji  na  budowie  inwestycji  ,,  Parku  Dziedzictwa  ,,  w  Nowej  Słupi

14.06-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  w  Radio  Kielce  w  sprawie  promocji  wydarzenia  ,,  Antyczne  Otwarcie  Lata ,, na  Centrum  Kulturowo -  Archeologicznym  w  Nowej  Słupi

18.06-  Udział  w  otwarciu  turnieju  piłkarskiego  na  boisku  Orlik  w  Rudkach  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  i   Gminy  Nowa  Słupia

18.06-  Udział  w  festynie  rodzinnym  w  Baszowicach

20.06-  Udział  w  spotkaniu  z  dowódcą  Świętokrzyskiej  Brygady  Wojsk  Obrony  Terytorialnej  płk  Piotrem  Hałysem w  Kielcach 

23.06-  Udział  w  uroczystościach  pożegnania  klas  VIII  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach  oraz  w  Nowej  Słupi

24.06-  Udział  w  uroczystościach  zakończenia  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach  oraz  w  Nowej  Słupi

25.06-  Udział  w  Zjeździe  Sołtysów  w  Wąchocku  wraz  z  delegacją  sołtysów  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia

28.06-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

29.06-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Rolnictwa

29.06-  Spotkanie  robocze  z  Nadleśniczym  Nadleśnictwa  Łagów  Krzysztofem  Karstem 

29.06-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  gminnych  jednostek  OSP  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia

30.06-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Kielcach  Zbigniewem  Wróblem

Lipiec 2022

02.07-  Udział  w    Nocnym  Turnieju  Piłkarskich  Szóstek  na  boisku  Orlik  w  Rudkach

04.07-  Spotkanie  robocze  z  sołtysami  naszej  gminy  w  sprawie  organizacji    Dożynek  Gminnych  2022

04.07-  Udział  w  rozpoczęciu  półkolonii  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

05.07-  Udział  w  konferencji  ,, Klaster  wodorowy,,  zorganizowanej  przez  Świętokrzyskie   Kopalnie  Surowców  Mineralnych  w  Centrum  Geologicznym  w  Korzecku

07.07-  Udział  w  spotkaniu  Klubu  Seniora  w  Jeleniowie

09.07-  Udział  w  podsumowaniu  projektu  ,,  Wakacyjna  Szkoła  Mówców ,,  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

09.07-  Udział  w  festynie  integracyjnym  w  Mirocicach

11.07-  Spotkanie  z  prezydentem  Ostrowca  Świętokrzyskiego  Jarosławem  Górczyńskim

12.07- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kielcach

13.07-  Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

13.07-  Udział  w  spotkaniu  z  ministrem  Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi   Henrykiem   Kowalczykiem  w   Rakowie

14.07-  Udział  w  podsumowaniu  projektu  ,,  Aktywne  wakacje  ,,    realizowanego  przez   Klub  Seniora  ,, Ostoja,,  w  Centrum  Edukacyjnym  w  Wólce  Milanowskiej

15.07-  Udział  w  podsumowaniu  i  zakończeniu  półkolonii  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

16.07  -  Udział  w  spotkaniu  integracyjnym  sołectw   Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia  w  Baszowicach

17.07-  Udział  w  Gminnych  Zawodach  Strażackich , które  odbyły  się  na  stadionie  piłkarskim  w  Rudkach

19.07-  Udział  w  spotkaniu  integracyjnym  Klubu  Seniora  w  Starej  Słupi

20.07-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Skały

21.07-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Świętokrzyskiej  Izby  Rolniczej

21.07-  Udział  w  spotkaniu  negocjacyjnym w  sprawie  ewentualnego  zakupu  działki  w  Nowej  Słupi  dla  potrzeb  publicznych

21.07-  Spotkanie  z  mieszkańcami  Cząstkowa  i  Pokrzywianki  w  celu  konsultacji  projektu  drogi  powiatowej  z  projektantem

24.07-  Udział  w  festynie  integracyjnym  w  Paprocicach  zorganizowanym  przez  KGW  Paprotki

25.07-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  Sołectwa  Rudki

27.07-  Udział  w  nagraniu  telewizyjnego  spotu  promocyjnego  na  potrzeby     promocji    wydarzenia  ,,54  Dymarki  w  Nowej  Słupi ,,

30.07-  Udział  w  podsumowaniu  II edycji  projektu  ,,  Zostań  Strażakiem  ,,  realizowanym  przez  OSP  Sosnówka

Sierpień 2022

01.08 – Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  na  Centrum  Kulturowo – Archeologicznym

02.08-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  kieleckiego  oddziału  Totalizatora  Sportowego  w  Kielcach  Tomaszem  Zbrogiem

03.08-  Spotkanie  robocze  z  członkami  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego

06.08-  Udział  w  rozpoczęciu  i  podsumowaniu  Turnieju  Piłkarskiego  Trampkarzy  na  boisku  Klubu  Sportowego  GKS  w  Rudkach

08.08-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Sołectwa  Dębniak

09.08-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  w  Radio  M  Kielce

10.08-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

11.08-  Udzielenie  wywiadu  dla  Telewizji  Ostrowiec

11.08-  Udzielenie  Ślubu  Cywilnego  nowożeńcom  w  lokalu  ,, Świętokrzyski  Dwór,,

12.08-  Udział  w  audycji  na  żywo  w  Radio  Kielce

12.08-  Udzielenie  Ślubu  Cywilnego  nowożeńcom  w  lokalu  ,, Świętokrzyski  Dwór  ,,

12.08-  Udział  w  pochodzie  oraz  uroczystym  otwarciu  Imprezy  Plenerowej  ,,  54  Dymarki  Świętokrzyskie  w  Nowej  Słupi  ,,

13 i  14.08-  Udział  w  Imprezie  ,,  54  Dymarki  w  Nowej  Słupi  ,,

15.08-  Udział  w  Gminnych  Dożynkach  w  Nowej  Słupi

16.08- Udział  w  konferencji  medialnej  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  wydarzenia    ,, Opowieść  jako  żywa  ,,  organizowanego  przez  Starostę  Kieleckiego  przy  współudziale  gminy  Nowa  Słupia  oraz  gminy  Bieliny

16.08-  Udział  w  spotkaniu  w  Strawczynie  w  sprawie  grupowego  przetargu  na  zakup  energii  na  rok  2023

27.08-  Udział  w  podsumowaniu  Zawodów  Wędkarskich  na  zbiorniku  Rudawka  w  Rudkach  o  puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia

27.08-  Udział  w  imprezie  plenerowej  ,,  Dni  Rudek  ,,  na  placu  targowym  w  Rudkach

Wrzesień 2022

06.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice

08.09-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

08.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Sosnówka

09.09-  Podpisanie  umowy  z  firmą  projektową  ,,  Idea  Projekt ,,  na  wykonanie  projektu  drogi  Jeleniów  Majdan  (  łącznik )

09.09-  Udział  w  konferencji  na  Świętym  Krzyżu  zorganizowanej  przez  Ojców  Oblatów  podsumowującej  projekt  modernizacji  Klasztoru

11.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  okazji  rozpoczęcia  odpustu  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  Święta  Podwyższenia  Krzyża

12.09-  Podpisanie  umowy  z  firmą  projektową  ,,Prosta  Projekt ,,  na  projekt  drogi  łączącej  ulicę  Spółdzielczą   z  ulicą  Kościelną  w  Rudkach

12.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębniak

15.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  Święta  Podwyższenia  Krzyża

15.09-  Udział  w  spotkaniu   sołeckim   sołectwa  Skały

16.09-  Spotkanie  robocze  z  dyrektor  oraz  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  przebiegu  inwestycji  ,, Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich ,,

16.09-  Udział  w  I  Forum  Kół  Gospodyń  Wiejskich  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

16.09-  Wyjazd  wraz  z  delegacją  Klubów  Seniora  z  Gminy  Nowa  Słupia  na  koncert  zespołu ,,  Śląsk ,,  w  Kielcach

17.09-  Udział  w  Pikniku  Rodzinnym  z  okazji  30- lecia  Straży  OSP  Sosnówka

17.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Cząstków

19.09-  Udział  wraz  z  delegacją  Rady  Seniorów  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia  w   I   Inauguracji  Roku  Akademickiego  Uniwersytetów  III  Wieku  w  kieleckiej  filharmonii  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego

19.09-  Udział  w  spotkaniu  Klubu  Seniora  ,, Ostoja ,,  z  Nowej  Słupi  z  poseł  na  Sejm  RP  Anną  Krupka  w  świetlicy  w  Nowej  Słupi

19.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeleniów

20.09-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

20.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

20.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Hucisko

21.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Serwis

22.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Pokrzywianka

26.09-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  Przedsiębiorstwa  Gospodarki   Odpadami  w  Promniku

26.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Paprocice

26.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko

27.09-  Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  dotyczącej  Programu  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  nowej  perspektywie  2021 – 2027. Konferencja  odbyła  się  w  Budynku  Filharmonii  Świętokrzyskiej  w  Kielcach

27.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno

28.09-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

28.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Wólka  Milanowska

28.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Trzcianka

29.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny

29.09-  Udział  w  spotkaniu  soleckim  sołectwa  Stara  Słupia

Październik 2022

04.10-  Udział  w  spotkaniu  z  Sekretarzem  stanu w    Ministerstwie  Rozwoju  i  Technologii  w  Starostwie  Powiatowym  w  Kielcach

05.10-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  firmy  consultingowej  Delloite  z  Warszawy

06.10-  Spotkanie  z  Dyrektorem   Kieleckiego  oddziału  Totalizatora  Sportowego  Tomaszem  Zbrogiem

06.10-  Udział  w  podsumowaniu  i  wręczeniu  nagród  w  piłkarskim  Turnieju  Szkół  Podstawowych  o  Puchar  Burmistrza ,  który  odbył  się  na  boisku  Orlik  w  Rudkach

07.10-  Spotkanie  robocze  z  Dyrektorem  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Jerzym  Wronom  w  Kielcach  w  sprawie  inwestycji  na  drogach  wojewódzkich  w  gminie  Nowa  Słupia  w  najbliższej  perspektywie

07.10-  Udział  w  koncercie  galowym  z  okazji  70-  lecia  Polskiego  Radio  Kielce  w  Wojewódzkim   domu  Kultury  w  Kielcach

11.10-  Spotkanie  robocze  z  Prezesem  MPK  Kielce  Zbigniewem  Pięknym  w  sprawie  przywrócenia  linii  207  Rudki  -  Kielce .  W  spotkaniu  uczestniczył  również  Wójt  Gminy  Bieliny  Sławomir  Kopacz

11.10-  Spotkanie  robocze  z  Prezesem  Radio  Kielce  Januszem  Knapem

12.10-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim

12.10-  Spotkanie  robocze  w  Strawczynie  w  ramach  przetargu  Grupy  Zakupowej  energii

13.10-  Udział  w    uroczystej  akademii  szkolnej  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

13.10-  Udział  w  uroczystej  gminnej  akademii  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

14.10-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  gminnych  instytucji  kultury  gminy  Nowa  Słupia  (  Park  Dziedzictwa ,  GOK  Rudki  oraz  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  )

18.10-  Udział  w  uroczystej  akademii  szkolnej  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

18.10-  Spotkanie  z  Wice  Marszałek  Województwa  Świętokrzyskiego  Renatą  Janik

20.10-  Podpisanie  umowy  służebności  z  PGE  Skarżysko – Kamienna  w  notariacie  w  Starachowicach

20.10-  Udział  w  Wojewódzkich  Obchodach Światowego  Dnia  Turystyki  w  Centrum  Geoedukacji  w  Kielcach 

24.10-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  klasy  pierwszej  w  szkole  Podstawowej  w  Starej  Słupi

24.10-  Spotkanie  robocze  z  sołtysami  gminy  Nowa  Słupia

25.10-  Spotkanie  z  dr  Szymonem  Orzechowskim  z  UJK  Kielce  oraz  dyrektorem  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  sprawie  przyszłorocznych  obchodów  100- ej  rocznicy  urodzin  prof. Kazimierza  Bielenina  -  Honorowego  Obywatela  Gminy  Nowa  Słupia (  tytuł  nadany  w  30- tą rocznicę  dymarek  na  uroczystej  sesji  Rady  Gminy  dnia  7  września   1996  roku )

25.10-  Udział  w  roboczym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

26.10-  Udział  w  spotkaniu  Grupy  zakupowej  energii  elektrycznej  w  Strawczynie

26.10-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Mieszkaniowej  Rady  Miejskiej

27.10-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej

27.10-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

28.10 – Udział  w  spotkaniu  roboczym  Lokalnej  Grupy  Działania  w  Łagowie

29.10-  Udział  w  otwarciu  kolejnej  edycji  Biegów  Górskich  ,, Górski  Maraton  Świętokrzyski ,,  ze  startem  i  metą  na  ulicy  Świętokrzyskiej  w  Nowej  Słupi

Listopad 2022

08.11-  Udział  w  spotkaniu  w  filharmonii  Świętokrzyskiej  w  Kiecach  połączonej  z  podpisaniem  listu  intencyjnego  ,,  Integracja  Senioralna ,,  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Świętokrzyskiego  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego   ( EFS ) w  nowym  okresie  programowania  na  lata  2023 - 2027 

09.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  klas  pierwszych  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku  połączonej  z  akademią  szkolną  z  okazji  Święta  Niepodległości 

09.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  klas  pierwszych  w  Szkole  Podstawowej  w  Pokrzywiance

09.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  w  Szkole  Podstawowej  w  Paprocicach

10.11-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

10.11-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa 

10.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania   klas  pierwszych  połączonej  ze  szkolną  akademią  Z  okazji  Święta  Niepodległości  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

10.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  klas  pierwszych  połączonej  ze  szkolną  akademią  z  okazji  Święta  Niepodległości  w   Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

13.11-  Udział  w  walnym  posiedzeniu  sprawozdawczym  Koła  Wędkarskiego  w  Rudkach

14.11-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  udziałem  dyrektora  Piotra  Sadłochy  ze  Świętokrzyskiego  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  w  Łagowie  w  ramach  działania  Lokalnej  Grupy  Działania

14.11-  Udział  w  uroczystym   gminnym   koncercie  z  okazji  Święta  Niepodległości  ,  który  odbył  się   Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

15.11-  Udział  w  roboczo -  szkoleniowym  posiedzeniu  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w  Sandomierzu

16.11-  Udział  w  uroczystości  ślubowania  klas  pierwszych  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeleniowie

16.11-  Spotkanie  robocze  z  udziałem  przedstawicieli  Rady  Miejskiej oraz  pracownikami  GOKSiT  w  Rudkach  w  sprawie  organizacji  55  Dymarek  Świętokrzyskich  w  Nowej  Słupi

18.11-  Udział  w  pracach  komisji  w  sprawie  przydzielenia  stypendiów  szkolnych  dla  zdolnej  młodzieży  ze  szkół  podstawowych  Gminy  Nowa  Słupia

21.11-  Udział  w  uroczystej Gali  ,,Lider  Ekonomii  Społecznej,, zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego . Gala  odbyła  się  w  budynku  Filharmonii  Świętokrzyskiej  w  Kielcach

21.11-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  Wojewodą  Świętokrzyskim  w  Kielcach

23.11-  Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu   Starostwa  Powiatowego  w     Kielcach

24.11-  Udział  w  posiedzeniu  roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

24.11-  Udział  w  uroczystej  wieczornicy  ,, Na  Kartach  Historii ,, przygotowanej  przez  kadrę  nauczycielską  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Pokrzywiance

26.11-  Udział  w  uroczystym  zakończeniu  Andrzejkowego  Turnieju  Piłkarskiego  młodzików  i  trampkarzy  zorganizowanego  przez  Gminny  Klub  Sportowy  w  Rudkach .  Turniej  przeprowadzono  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi

26.11-  Udział  w  spotkaniu  andrzejkowym    Klubu   Seniora ,, Ostoja ,,   w  Świetlicy  w  Nowej  Słupi

26.11-  Udział  w  spotkaniu  andrzejkowym  Kół  Gospodyń  Wiejskich  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

28.11- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

Grudzień 2022

01.12-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  Rady  Miejskiej

02.12-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  na  projekty  transportu  publicznego  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

03.12-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  okazji  święta  ,, Barbórka ,,  w  kościele  w  Grzegorzowicach

05.12-  Udział  w  uroczystej  Gali  w  Kieleckim  Centrum  Kultury  z  okazji  II  Edycji  Rankingu  Gmin  Województwa  Świętokrzyskiego  prowadzonego  przez  Fundację  Rozwoju  Demokracji 

06.12-  Spotkanie  robocze  z firmą  ,, DPS  System  ,,  wykonawcą  głównym  inwestycji  wymiany  oświetlenia  ulicznego  w  gminie  Nowa  Słupia

06.12-  Udział  w  gminnej  imprezie  Mikołajkowej  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

08.12-  Spotkanie  robocze  z  panią  Poseł  na  Sejm  RP  Agatą  Wojtyszek

08.12-  Podpisanie  umów  notarialnych  w  Notariacie  w  Starachowicach

09.12-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  Rady  Pożytku  Publicznego  oraz  organizacji  pozarządowych  z  dyrektorem  biura  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Świętokrzyskiej  z  Łagowa

12.12-  Udział  w  spotkaniu  w  siedzibie  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Świętokrzyskiej  w  Łagowie  w  sprawie  nowej  perspektywy  finansowej  na  lata  2023 – 2027  Lokalnej  Grupy  Działania

13.12-  Podpisanie  umów  notarialnych  w  Notariacie  w  Starachowicach

13.12-  Podpisanie  umów  z  firmą  wykonawczą  na  remont  dróg  gminnych  w  Serwisie  oraz  ulica  Szkolna  w  Nowej  Słupi

13.12-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty , Kultury  i  Sportu  Rady  Miejskiej

16.12- Podpisanie  aneksu  do  umowy  w  Świętokrzyskim  Biurze  Rozwoju  Regionalnego  w  Kielcach

16.12-  Udział  w  Gminnym  Podsumowaniu  Roku  Kulturalnego  2022  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

17.12-  Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Klubu  seniora  ,, Wesołówka ,,

17.12-  Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Klubu  Seniora  ,, Ostoja,,

17.12-  Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  ,, Nadzieja ,,

17.12-  Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Grupy   Wsparcia  ,, Emeryk ,,

17.12-  Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Jednostki  OSP  Nowa  Słupia

20.12-  Podpisanie   raportu  pokontrolnego  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Kielcach

21.12-  Udział  w  szkolnych  jasełkach  Zespołu  Szkół  w  Rudkach , które  odbyły  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

21.12-  Udział  w  szkolnych  jasełkach  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

22.12-  Udział  w  szkolnych  jasełkach  w  Szkole  Podstawowej  w  Mirocicach

 

 

 

 

 

czytano: 4529 razy
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!