Powróć do: Kalendarium Burmistrza

Kalendarium Burmistrza 2020

Styczeń  2020

05.01- Udział  w  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek  w  Domaszowicach.

05.01- Udział  w  spektaklu  Bożonarodzeniowym  ,,A  oni  Cię  nie  poznają,, w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi.

06.01- Udział  w  koncercie  charytatywnym  kolęd  na  Świętym  Krzyżu  wraz  z  Kołami Gospodyń  Wiejskich  ,,Modrzewianki,, i  ,,Chełmowianki,,

09.01- Spotkanie  robocze  z  wojewodą  Świętokrzyskim  Zbigniewem  Koniuszem  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

10.01- Udział  w  nagraniu  radiowym  w  Radio  Kielce  w  sprawie  aktualnej  sytuacji  w  realizacji  inwestycji  budowy  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi.

13.01- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

13.01- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Świętokrzyskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  Mariuszem  Goskiem  w  sprawie  inwestycji  gminy  Nowa  Słupia.

14.01- Udział  w  szkoleniu  zorganizowanym  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach.

16.01- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Woj. Świętokrzyskiego  w  sprawie  wspólnej  inwestycji  Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  w  Nowej  Słupi.

18.01-Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Mirocice.

18.01-Udział  w  zabawie  choinkowej  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  w  Jeziorku.

18.01- Udział  w  Zapustach  Nowosłupskich  zorganizowanych  przez  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi  w   świetlicy  w  Nowej  Słupi.

19.01-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  Koła  Wędkarskiego  w  Rudkach.

19.01- Udział  wraz  z  Kołem  Gospodyń   ,,Modrzewianki"  w  przeglądzie  kolęd i  pastorałek  w  Jędrzejowie.

21.01- Spotkanie  robocze  z  firmą  ,, Eko  Water"  w  sprawie  projektu  kanalizacji  miejscowości  Jeziorko,  Dębno.

21.01- Udział  w  spotkaniu  informacyjnym  w  Urzędzie  Miasta  Kielce  z  udziałem  Prezydenta  w  sprawie  funkcjonowania  wysypiska  śmieci  w  Promniku.

22.01- Udział  w  zebraniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach.

22.01- Udział  w  spotkaniu  negocjacyjnym  wykupu  działki  pod  cel  publiczny.

23.01- Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Woj.  Świętokrzyskiego   Andrzejem  Bętkowskim  z  udziałem  przedstawicieli  mieszkańców  Dębniaka, Jeleniowa  i  Wólki  Milanowskiej  w  sprawie  przebudowy  drogi  wojewódzkiej  nr. 756  na  odcinku  rondo  w  Nowej  Słupi  do  Paprocic

23.01- Spotkanie  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach.

24.01- Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miasta  Nowa  Słupia.

25.01- Udział  we  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  udziałem  podopiecznych  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  z  Nowej  Słupi.

25.01- Udział  w  uroczystym  spotkaniu  podsumowania  pierwszej  rocznicy  powstania  i  funkcjonowania  Koła  Gospodyń  ,,Jezioraneczki"  w  Jeziorku.

27.01- Udział  w  spotkaniu  roboczym  przedstawicieli  gmin  powiatu  kieleckiego  w  sprawie  funkcjonowania  i  przyszłości  wysypiska  śmieci  w  Promniku.

29.01- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Stowarzyszenia  ,, Steel  Roses,, w  sprawie   organizacji  tegorocznego  zjazdu  motocyklowego  w  Nowej  Słupi

 

Luty  2020

03.02- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  Woj.  Świętokrzyskiego  w  Kielcach  Mariuszem  Goskiem.

05.02- Spotkanie  robocze  z  pracownikami  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia.

09.02-Udział  w  otwarciu  i  podsumowaniu  Halowego  Turnieju  w  piłce  nożnej  o  puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia.

12.02-Udział  w  posiedzeniu  informacyjno-szkoleniowym  Związku  Miast  i  Gmin   Regionu  Świętokrzyskiego  w  Kielcach.

14.02- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego.

14.02- Udział  w  poświęceniu  i  uroczystym  otwarciu  ścieżki  w  Dębnie.

18.02- Spotkanie  robocze  z  przewodniczącym  Sejmiku  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Prusiem  w  Kielcach.

19.02- Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  oraz  akademii  z  okazji  Dnia  Patrona  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  im.  Bohaterów  Powstania  Styczniowego.

19.02- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Towarzystwa  Przyjaciół  Rudek  w  sprawie  powstania  izby  pamięci  przy  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.

20.02- Spotkanie  z  dyrektorem  departamentu  Infrastruktury   Świętokrzyskiego Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach.

20.02- Udział  w  podsumowaniu  XIV  Rajdu  Szlakiem  Powstańców  Styczniowych  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi.

21.02- Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Kielcach.

23.02- Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Nowa  Słupia.

24.02- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  woj.  świętokrzyskiego  Renatą  Janik.

24.02-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Departamentu  Kultury  Urzędu  Marszałkowskiego  Woj..  Świętokrzyskiego  panią  Magdą  Kusztal  w  sprawie  wsparcia  organizacji  tegorocznej  edycji  Dymarek  Świętokrzyskich.

24.02- Spotkanie  z  dyrektorem  Departamentu  Edukacji  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Marszałkowskiego  Maciejem  Długoszem.

25.02- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miasta.

 

Marzec  2020

02.03-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Woj.  Świętokrzyskiego  w  sprawie  wspólnej  inwestycji  partnerskiej  Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  w  Nowej  Słupi.

03.03-  Udział  w  spotkaniu  wyjazdowym  i  zapoznaniu  się  z  funkcjonowaniem  dwóch  Ośrodków  prowadzących  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  dla  osób  niepełnosprawnych  w  Osinach  (gmina  Pierzchnica )  oraz  w  Zgórsku  ( gmina  Chęciny).

04.03-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach.

04.03-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach.

04.03-  Udział  w  posiedzeniu  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miasta.

04.03-  Udział  w  uroczystym  koncercie  z  okazji  100-lecia  obecności  i  posługi   Misjonarzy  Oblatów  Maryi  Niepokalanej w  Polsce ,  który  odbył  się  w  kieleckiej  filharmonii.

05.03-  Spotkanie  robocze  z  Wojewódzkim  Komendantem  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kielcach.

08.03-  Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Dnia  Kobiet  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.

11.03-  Udział  w  spotkaniu  informacyjnym  z  przedstawicielem  Polskiej  Spółki  Gazowniczej   w  sprawie  dalszego  procesu  gazyfikacji  kolejnych  miejscowości   gminy  Nowa  Słupia.

12.03-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  departamentu  prawnego  Urzędu  Wojewody  Świętokrzyskiego  w  Kielcach.

13.03-  Podpisanie  umowy  ustanowienia służebności  przesyłu gazu  dla  Polskiej  Spółki  Gazowniczej  w  notariacie  w  Starachowicach.

13.03- Spotkanie  robocze  gminnego  zespołu  do  spraw  zarządzania  kryzysowego  w sprawie  podjęcia  działań   przez  Urząd  Miasta  oraz  jednostki  podległe  w  obliczu  zagrożenia  epidemiologicznego.

13..03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Cząstków.

16.03- Udział  w  posiedzeniu  Gminnej  Komisji  Oświaty ,Kultury , Zdrowia , Sportu  i  Spraw  Społecznych.

19.03-  Udział  w  spotkaniu  negocjacyjnym  dotyczącym  wykupu  działki  przez  gminę  w  ramach  realizacji  budżetu  sołeckiego  sołectwa  Sosnówka  na  potrzeby  OSP  Sosnówka.

23.03-  Odprawa  robocza  z  kierownikami  jednostek  organizacyjnych  Urzędu Miasta.

27.03- Przeprowadzenie  negocjacji  w  sprawie  zakupu  i  dostarczenia  komputerów  (35  sztuk  laptopów)  dla  szkół  z  terenu  naszej  gminy  w  ramach  rządowego  projektu Zdalna Szkoła.

30.03- Narada  robocza  w  ramach  zarządzania  kryzysowego.

 

Kwiecień  2020

07.04- Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miasta.

14.04- Spotkanie  robocze  z  kierownikami  jednostek  organizacyjnych  Gminy.

16.04-  Wizytacja  Centrum  Kulturowo- Archeologicznego  w  Nowej  Słupi.

25.04- Udział  w  spotkaniu  z  ojcem  Marianem  Puchałą  superiorem  Bazyliki  Mniejszej  na  Świętym  Krzyżu . Spotkanie  dotyczyło  wstępnych  uzgodnień  odbudowy  symbolicznej  Kopca  księcia  Adama Czartoryskiego  u  podnóża  Klasztoru  w  miejscu  historycznym.

27.04-  Odprawa  robocza  z  kierownikami  jednostek  organizacyjnych  Gminy.

27.04- Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  prowadzonymi  przez  Gminę.

29.04- udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miasta.

30.04-  Spotkanie   z   Sołtys  oraz  radnymi  sołectwa  Nowa  Słupia    sprawie  inwestycji  na  ulicy Szkolnej.

 

Maj  2020

04.05- Spotkanie  z  prezesami  Gminnych  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  Urzędzie  Miasta.

15.05- Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  prowadzonym  przez Gminę.

21.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  firmą  ,, Kanryd,,  wykonawcą  wymiany  sieci  wodociągowej  na  odcinku  Wola  Zamkowa  - Wólka  Milanowska.

21.05-  Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  partnerskiej  inwestycji  Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich.

25.05-  Spotkanie  z  przedstawicielami  OSP  Sosnówka.

26.05-  Spotkanie  ze  Starostą  Powiatu  Kieleckiego  w  sprawie  inwestycji  w  infrastrukturze  drogowej  dróg  powiatowych  na  terenie  naszej  gminy.

27.05-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  firmy  wykonującej  sieć  kanalizacyjną  w  miejscowościach  Cząstków, Pokrzywianka, Stara  Słupia  w  sprawie  przyłączy  kanalizacyjnych.

28.05-  Spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Kielcach.

28.05-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach.

29.05-  Udział  w  przekazaniu  laptopów  do  wszystkich  szkół  z  terenu  naszej  gminy  w  ramach  rządowego  programu  grantowego  oraz  przekazanie  wraz  z  kierownik  MGOPS  i  prezesem  stowarzyszenia  ,, Zdrowy  Człowiek  Emeryk,,  nagród  w  konkursach  plastycznych  dla  młodzieży  szkolnej.

29.05-  Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miasta.

 

Czerwiec  2020

01.06-  Spotkanie  z  ojcem  superiorem  Zgromadzenia  Księży  Oblatów  ze  Świętego  Krzyża.

02.06-  Spotkanie  z  prezesem  Radio  Kielce  oraz  nagranie  wywiadu  radiowego  w  Studio  Radio  Kielce.

03.06-  Spotkanie  robocze  z  naczelnik  wydziału  geodezji  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach.

04.06-  Udział  w  objeżdzie  dróg  powiatowych  na  terenie  naszej  gminy  wraz  z  członkiem  Zarządu  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  panem  Cezarym  Majchrem.

05.06- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Cząstków.

05.06-  Udział  w  spotkaniu  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  ,,Nadzieja", w  Jeziorku.

06.06-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Pokrzywianka.

08.06- Spotkanie  z  przedstawicielami  kieleckiego  oddziału  Poczty  Polskiej.

09.06- Objazd  dróg  powiatowych  na  terenie  naszej  gminy   z  działem  kierownika  Obwodu  Drogowego  z  Łagowa.

12.06- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki.

14.06- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice.

17.06- Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej   samodzielnego  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Słupi.

21.06-  Udział  we  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  pożegnania  ojca  Dariusza  Malajki  ( rektora  bazyliki  na  Świętym  Krzyżu )

22.06 – Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miasta

25.06- Udział  w  uroczystym  otwarciu  sezonu  turystycznego  województwa  świętokrzyskiego  w  Szydłowie

26.06-Udział  w  uroczystościach  zakończenia  roku  szkolnego  klas  ósmych w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

29.06- Udział  w  akcji  #GASZYN CHALLENGE  wraz  z  pracownikami  Urzędu  Miasta  na  Centrum Kulturowo-Archeologicznym  w  Nowej  Słupi

29.06- Podpisanie  wraz  z  panią  skarbnik  umowy  Pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach

30.06- Udział  w  walnym  spotkaniu  sprawozdawczym  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

 

Lipiec  2020

01.07- Podpisanie  umowy  służebności  przesyłu  z  PGE  w  Notariacie  w  Starachowicach.

03.07- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Skały.

06.07-Udział  w  sprawie  sądowej  w  Sądzie  Okręgowym  w  Kielcach.

08.07- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach.

08.07- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno.

09.07- Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Paprocicach  z  udziałem  Burmistrza  Łagowa  w  sprawie  odwodnienia  drogi  gminnej  przy  szkole  Podstawowej  w  Paprocicach.

13.07- Udział  w  uroczystym  podpisaniu  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  preumowy  na  Rewitalizację  Ulicy  Świętokrzyskiej  w  Nowej  Słupi.

14.07- Udział  w  cyklicznym  spotkaniu  ,, Marka  Świętokrzyskie" w  Milanowskiej Wólce.

16.07- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  dyrektorem  wydziału  Nieruchomości  Skarbu  Państwa  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach.

16.07- Udział  w  spotkaniu  z  Kołami  Gospodyń  i  Seniorami  z  naszej  Gminy  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.

16.07- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki.

17.07- Spotkanie  robocze  z  komendantem  Posterunku  Policji  w  Bodzentynie.

23.07- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  firmy  EKOWATER.

25.07- Udział  w  otwarciu  III –go  Nocnego  Turnieju  Piłki  Nożnej  na  Orliku  w  Rudkach.

27.07- Udział  w  spotkaniu  roboczym  włodarzy  Gmin  należących  do  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bodzentynie  w  sprawie  wypracowania  koncepcji  przebiegu  tras  rowerowych  wokół  Gór  Świętokrzyskich.

28.07- Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  z  Wykonawcą  budowy  Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi  z  udziałem  Marszałka  województwa  Świętokrzyskiego , przedstawicieli  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  , wicestarosty  Kieleckiego  oraz  Gminy  Nowa  Słupia.

 

Sierpień  2020

13.08- Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy   z  Marszałkiem  województwa  świętokrzyskiego  na  dofinansowanie  przebudowy  drogi  dojazdowej  do  pól  w  miejscowości  Jeleniów.

15.08- Udział  w  uroczystej  mszy  dożynkowej  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi.

16.08- Udział  w  spotkaniu  wielopokoleniowym  integracyjnym  zorganizowanym  przez  Klub  Seniora  ,,Wesołówka"  w  Jeleniowie.

17.08- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miasta  i Gminy.

20.08 - Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice
21.08- Udział  w  zebraniu   roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich
21.08- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Hucisko
25.08-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  na  dofinansowanie  dróg  dojazdowych  do  pól  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach .  Gmina  Nowa dostała  dofinansowanie  na  przebudowę  drogi  dojazdowej  do  pól  w  sołectwie  Jeleniów
26.08- Udział  w  odprawie  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego  z  nauczycielami  oraz  dyrekcją  Zespołu  Szkół  w  Rudkach  oraz  w  uroczystym  pożegnaniu  pracownika  Zespołu  w  związku  z  przejściem  na  emeryturę
27.08- Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie      Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim
28.08- Udział  w  spotkaniu  roboczym  partnerów  przedsięwzięcia  upamiętnienia  Kopca  księcia  Adama  Czartoryskiego  na  Świętym  Krzyżu  w  celu  omówienia  stopnia  zaawansowania  inwestycji.
28.08- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Skały
29.08- Udział  w  podsumowaniu  oraz  wręczeniu  pucharów  w  zawodach  wędkarskich  na  zbiorniku  ,,Rudawka,, w  Rudkach
31.08- Podpisanie  umowy  z  firmą  ,,Kanryd,,  na  przebudowę  odcinka  wodociągu  Łazy- Centrum Kulturowo Archeologiczne  w  Nowej  Słupi

 

Wrzesień  2020

03.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki.
04.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Mirocice.
05.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Nowa  Słupia.
07.09- Spotkanie  z  prezesem  Zarządu  Kopalni  ,,Józefka,,
08.09- Udział  w  spotkaniu  roboczym  grupy  ,,Marka  Góry  Świętokrzyskie,, w  Ośrodku ,,Gołoborze ,,  w  Rudkach
09.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny.
10.09-  Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim.
11.09- Udział  w  uroczystościach  obchodu  70-lecia  istnienia  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego, które  odbyły  się  na  Świętym  Krzyżu
14.09- Udział  w  Uroczystej  Mszy  Świętej  inaugurującej  tygodniowy odpust  Podwyższenia  Krzyża  na  Świętym  Krzyżu
15.09- Udział  w  spotkaniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  z  udziałem  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  strategii na  lata  2023- 2027
16.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Trzcianka.
17.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Wólka  Milanowska.
18.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeleniów.
18.09- Udział  we  wspólny objeździe  dróg  powiatowych  na  terenie naszej  gminy  wraz  z  radnymi  Rady  Miasta  Nowa  Słupia.
19.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko.
22.09- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  wykonawcami  inwestycji  ,,Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa,,  w  Nowej  Słupi.
22.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Paprocice.
23.09- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  Cezarym  Majchrem  w  sprawach  dróg  powiatowych  na  terenie  Gminy  Nowa  Słupia.
23.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębniak.
23.09- Udział  w  spotkaniu sołeckim sołectwa  Pokrzywianka.
24.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno.
25.09- Udział  w  zdalnym  zebraniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich.
25.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Stara  Słupia.
26.09- Udział  w  powitaniu  i  rozpoczęciu  Rajdu  Samorządowego  Powiatu  Kieleckiego,  który  w  tym  roku  odbył  się  na  terenie  naszej  Gminy  na  trasie  Skały  -  Grzegorzowice- Góra  Chełmowa – Nowa  Słupia – Wólka  Milanowska .
26.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Cząstków.
27.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Włochy.
28.09- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miasta.
28.09- Podpisanie  umowy   ze  Starostą  Kieleckim   o  dofinansowanie  rzeczowe  dla  Gminy  Nowa  Słupia  na  działania  związane  z    przeciwdziałaniem   zagrożeniom  epidemiologicznym.
29.09- Udział  w  konferencji  z  udziałem  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego  oraz  przedstawicieli  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  sprawie  strategii  Rozwoju  Województwa  na  lata  2021 -2027.

 

Październik 2020

01.10  Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego   w  sprawie  dróg  Powiatowych  na  terenie  Gminy  Nowa  Słupia.
05.10- Udział  w  roboczym  objeżdzie  dróg  gminnych  wraz  z  radnymi  Rady  Miasta.
06.10-  Udział  w  drugim  roboczym  objeżdzie  dróg  gminnych  wraz  z  radnymi  Rady  Miasta.
07.10-  Udział  w  spotkaniu  konsultacyjnym  z  firmą "Mister,,  w  sprawie  prawnych  uregulowań  dzierżawionych  nieruchomości  gruntowych  na  terenie  gminy  Nowa  Słupia.
12.10- Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Kielcach  w  pod kieleckiej  Tokarni  w  temacie  ,,Polityka  rolna  Unii  Europejskiej  na  lata  2021-2027".
16.10- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  firmy  consultingowej  w  sprawie  omówienia  możliwości  odzyskiwania  przez  gminę  podatku  VAT.
19.10- Spotkanie  robocze  z  firmą  ,,Aqua Mak,,  w  sprawie  inwestycji  ,,Budowa  ujęcia  wody  w  Nowej  Słupi,,
21.10-  Spotkanie  robocze  z  firmą  ,,Budomont,, - wykonawcą  budowy  sieci  kanalizacyjnej  w  miejscowościach  Cząstków, Pokrzywianka, Stara  Słupia.
22.10- Udział  w  rozprawie  sądowej w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim.
23.10-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami wykonawcy  budowy  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi.
27.10-  Udział  w  spotkaniu  z  firmą  ,,Eko-Water,, projektującą  sieć  kanalizacyjną  Dębno- Jeziorko,  Bartoszowiny, Paprocice.

 

Listopad  2020

02.11- wizytacja  na  Świętym Krzyżu  inwestycji przed  odbiorem   ,,Kopiec  Czartoryskiego,,.
04.11-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  sprawie  omówienia  dokumentu  Strategii  Rozwoju Regionu  Gór  Świętokrzyskich  na  lata  2021- 2027.
05.11-  Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim.
06.11- Udział  w  zdalnym  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miasta.
12.11-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  firmy  EKO-Energia  z  Kielc
16.11-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  sprawie  zaopiniowania  projektu    dokumentu ,, Strategia  Rozwoju  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  na  lata  2021- 2027".
18.11-  Podpisanie  umowy  z  wykonawcą  zadania  inwestycyjnego   ,,Termomodernizacja  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi"
19.11-  Spotkanie  robocze  z  członkami  Zarządu  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  w  sprawach  wspólnych  inwestycji  dróg  powiatowych  na  terenie  gminy  oraz  otwarcia  punktu  rejestracji  pojazdów  w  budynku  Urzędu  Gminy.
19.11-  Spotkanie  z  przedstawicielami  Stowarzyszenia ,, Rozwoju  wsi  Paprocice,,  połączone  z  wizytacją  placu  budowy  "Termomodernizacja  budynku  Szkoły  w  Paprocicach,,
20.11- Udział  w  naradzie  koordynacyjnej  dotyczącej  inwestycji  gminnej ,,Termomodernizacja  budynku  Szkoły  w  Paprocicach,, z  udziałem  wykonawcy, kierownika  budowy , inspektora  nadzoru oraz  Urzędu Miasta i Gminy.
24.11-  Udział  w  objeździe  wybranych  inwestycji  gminnych -  termomodernizacje  budynków , place  zabaw , przedsięwzięcia  z  funduszy sołeckich.

Grudzień 2020

25.12- Udział  w   zdalnym  posiedzeniu stałych  komisji  Rady  Miasta

czytano: 3337 razy
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!