Powróć do: Kalendarium Burmistrza

Kalendarium Burmistrza 2021

Styczeń 2021

04.01-  Uroczyste  otwarcie  wyremontowanego  Ośrodka  Zdrowia  w  Rudkach

06.01-  Udział  wraz  z  zespołem  ,,Modrzewianki w  koncercie  charytatywnym  kolęd  na  Świętym  Krzyżu

08.01- Podpisanie  umowy  na  ,,Modernizację  oświetlenia w  gminie  Nowa  Słupia" z  wykonawcą  firmą  DPS  System   z  Łodzi

11.01- Spotkanie  robocze  z  Wojewodą  Świętokrzyskim  Zbigniewem  Koniuszem

11.01- Udzielenie  wywiadu  prasowego  dla  gazety  regionalnej  "Gazeta  Ostrowiecka"

12.01- Udział  w  spotkaniu  z  komendantem  miejskim  PSP  w  Kielcach

14.01- Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

14- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  przedstawicielem  Wojewody  oraz  Komendanta  Miejskiego  PSP  w  Kielcach  w  sprawie  szczepień  przeciw  COWID-19

15.01- Udział  w  podsumowaniu  półkolonii  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

15.01- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  kieleckiego  oddziału  PFRON

18.01- Podpisanie  umowy  z  firmą  "Bartosz"  na  budowę  studni  wraz  ze  stacją  uzdatniania  w  miejscowości  Bartoszowiny

22.01- Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  prowadzonymi  przez  Gminę

25.01-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Gminy

26.01- Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

26.01- Wizytacja  placu  budowy  remontowanej  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

27.01- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  firmy  ubezpieczeniowej

29.01- Spotkanie  robocze  z  prezesem  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  Marcinem  Piętakiem

Luty 2021

03.02-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

03.02-  Udział  w  zdalnych  konsultacjach  dotyczących  rozwoju  turystyki Województwa  Świętokrzyskiego  zorganizowanych  przez  Urząd  Marszałkowski w  Kielcach

04.02-  Udział  w  zdalnych   konsultacjach  dotyczących  Umów  Partnerstwa  na  lata  2021 – 2027  zorganizowanych  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

05.02-  Spotkanie  z  dyrektorem  oraz  przedstawicielami  Centrum  Doskonalenia  Zawodowego  Nauczycieli  w  Ośrodku  Szkoleniowym  w  Wólce Milanowskiej

08.02-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  dla  Radio  Kielce  w  sprawie  inwestycji  ,,Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich,,  w  Nowej  Słupi

10.02-  Udział  w  roboczej  wizytacji  inwestycji  ,,Modernizacja  Hali  Sportowej   Nowej  Słupi"

17.02-  Udział  wraz  z  kierownik  MGOPS  z  Nowej  Słupi  w  spotkaniu  z  panią  Marszałek  Woj.  Świętokrzyskiego  Renatą  Janik  połączone  z  przekazaniem przez  Urząd  Marszałkowski  30  pulsoksymetrów  dla  gminy  Nowa  Słupia

18.02- Udział  w  rozprawie  sądowej  w  sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

18.02-  Udział  w  spotkaniu  integracyjnym  z  członkami  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  Nowej  Słupi. W  spotkaniu  brała  udział  poseł  Ziemi  Świętokrzyskiej  pani  Agata  Wojtyszek  oraz  przedstawiciele  Rady  Miejskiej

22.02-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

23.02-  Udział  w  rozprawie  sądowej  w  sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

24.02-  Spotkanie  robocze  z  komendantem  Komisariatu  Policji  w  Bodzentynie

25.02-  Udział  w  uroczystym  pożegnaniu  pracownika  obsługi  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  w  związku  z  przejściem  na  emeryturę

26.02- Spotkanie  robocze  z  komendantem  posterunku  policji  w  Bodzentynie

Marzec 2021

01.03-  Spotkanie  z  komendantem  Wojewódzkim  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kielcach  w  sprawie  dofinansowania  zakupu  średniego  wozu  bojowego  dla  jednostki  OSP  Nowa  Słupia

02.03-  Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  komisji  konkursowej  rozstrzygającej  konkurs  architektoniczny  na  rewitalizację  ulicy  Świętokrzyskiej  w  Nowej  Słupi. W  spotkaniu  udział  wzięła   przedstawicielka  pracowni  architektonicznej , która  wygrała  konkurs

03.03-  Wizyta  robocza  w  Ośrodku  Zdrowia  w  Rudkach

04.03-  Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

05.03-  Podpisanie  umów  na  zaprojektowanie  dróg  powiatowych  z  firmą  projektową  ,,AICO,,

08.03-  Uroczyste  wręczenie  okolicznościowych statuetek  z  okazji  ,,Dnia  Kobiet",  Ośrodkom  Zdrowia  w  Nowej  Słupi  oraz  Rudkach

09.03-  Spotkanie  z  prezesem  Polskiego  Związku  Bokserskiego  Grzegorzem  Nowaczkiem

11.03-  Spotkanie  robocze  w  Urzędzie  Miasta  w  Bodzentynie  z  Burmistrzem  Bodzentyna  oraz  komendantem  posterunku  policji  w  Bodzentynie

16.03-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  udziałem  dyrektora  departamentu  Inwestycji  i Rozwoju  Świętokrzyskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  w  ramach  prac    Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

17.03- Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

19.03-  Udział  w  posiedzeniu  komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw  Społecznych  Rady  Miejskiej  w  Nowej  Słupi

22.03-  Udział  we  wspólnym  zdalnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  w  Nowej  Słupi

23.03-  Uroczyste  wręczenie  okolicznościowej  statuetki  dla   firmy  ,,SAR,,   z Jeziorka   z  okazji  30- lecia  istnienia.

24.03-  Udział  wraz  z  przedstawicielem  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  z  Nowej  Słupi   w    zdalnym  spotkaniu  podkomisji  stałej  do  spraw  młodzieży  sejmowej  Komisji  Edukacji , Nauki  i  Młodzieży  polskiego  Parlamentu  prowadzonym  przez  posła  ziemi Świętokrzyskiej  Andrzeja  Kryja

24.03-  Udział  w  wizytacji  placu  targowego  w  Rudkach wraz  z  przedstawicielem  firmy  ochroniarskiej  Grupa  GT

24.03-  Wizyta  robocza  na  placu  budowy  ,,Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa,, oraz  ,,Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich,,

30.03-  Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  Stefanem  Bąkiem  w  sprawach  wspólnych  działań  na  rzecz  pomocy  osobom  niepełnosprawnym

31.03-  Spotkanie  z  dyrektorami  szkół  z  terenu  naszej  gminy  prowadzonych  przez  stowarzyszenia  w  sprawie  ubezpieczeń  w  ramach  ubezpieczeń  prowadzonych  przez  firmę  brokerską

Kwiecień 2021

06.04- Spotkanie  robocze  z  dr.  Cezarym  Jastrzębskim  z  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach w  sprawie  wydania  broszury  promocyjnej  o  ,,Kopcu  księcia  Adama  Czartoryskiego,,

06.04-  Udzielenie  wywiadu   radiowego  dla  Radio  Kielce

07.04-  Podpisanie  umów  z  firmami  wykonawczymi  na  rozbudowę  sieci  wodno- kanalizacyjnej  w  miejscowościach  Bartoszowiny, Rudki  oraz  Serwis

08.04-  Podpisanie  umowy  wykupu  służebności  gruntowej  w  Starej  Słupi  oraz  podpisanie  umowy  przedwstępnej  zakupu  gruntu  pod  budowę  studni  wraz  ze  stacją  uzdatniania  wody  w  Bartoszowinach . Umowy  zostały  podpisane  w  Notariacie  w  Starachowicach

08.04-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  pracowni  architektonicznej  z  Kielc , która  zwyciężyła  w  konkursie  na  projekt  rewitalizacji  ulicy  Świętokrzyskiej  w  Nowej  Słupi

12.04-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Lokalnej  Grupy  Działania  Stowarzyszenia  ,,Rozwoju  Wsi  Świętokrzyskiej,, z  siedzibą  w  Łagowie

12.04-  Wizyta  w  terenie  na  Górze  Chełmowej  oraz  spotkanie  z  przedstawicielami  Świętokrzyskiej  Grupy  Eksploracyjnej  prowadzącej  poszukiwania  śladów  działań  z  okresu  I  Wojny  Światowej  na  obszarze  Góry  Chełmowej

13.04-  Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

15.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  Janem  Reklewskim

16.04-  Wizyta  w   kieleckiej  siedzibie  oddziału  Banku  Ochrony  Środowiska  w  celu  uzupełnienia  i  aktualizacji  dokumentów  bankowych  w  ramach  podpisanych  umów

20.04-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawach  inwestycyjnych  gminy  Nowa  Słupia

20.04-  Podpisanie  w  notariacie  w  Starachowicach  umowy  sprzedaży  gruntu  pod  stacją  transformatorową  wraz  z  ustanowieniem  służebności  dostępu  na  rzecz  PGE  Dystrybucja  oddział  w  Skarżysko  Kamiennej

23.04-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

26.04-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

27.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach

27.04-  Spotkanie  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach

29.04- Udział  w  wizji  lokalnej  z  udziałem  członka  zarządu  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  Stefana  Bąka  oraz  kierownik  PCPR  Anny  Bielnej  działki  skarbu  państwa w  Serwisie

30.04- Udział  w  wizji  kontrolnej  terenów  pokopalnianych  w  Rudkach  z  udziałem  pracowników  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków 

Maj 2021

04.05- Podpisanie  w  Mniowie  umowy  porozumienia  w  sprawie  przetargowego  zakupu  energii  dla  Gmin  związanych  wspólnym  porozumieniem

06.05-Spotkanie  robocze  z  Prezesem  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach

06.05- Spotkanie  robocze  ze  Starostą  Kieleckim  Mirosławem  Gębskim  W  Kielcach

07.05-  Spotkanie  robocze  z  wykonawcami  i  podwykonawcami  inwestycji  w  budowie  ,,  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa ,,  w  Nowej  Słupi

12.05-  Udział  w  zdalnym  spotkaniu  z  prezesem  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  w  ramach  prac  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego

13.05- Podpisanie  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  umowy  na   program  ,,Opieki  wytchnieniowej,, realizowanej  przez  MGOPS  w  Nowej  Słupi

14.05-  Udział  w  nieformalnym  spotkaniu  roboczym  z  udziałem  radnych  Rady  Miejskiej

17.05-  Spotkanie  robocze  z  posłem  na  sejm  RP  Andrzejem  Kryjem

18.05-  Udział  wraz  z  dyrektorem  biura   Stowarzyszenia  LGD  ,, Rozwoju  Wsi  Świętokrzyskiej  ,,  z  Łagowa  w  nasadzeniach  drzewek  ozdobnych  na  terenie  naszej  gminy

18.05-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

18.05-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno

19.05- Udział  we  wspólnym  wyjeżdzie  wraz  z  przedstawicielami  OSP  Nowa  Słupia  oraz  przedstawicielem  Rady  Miejskiej  do  firmy  produkującej  wozy  srażackie  w  Kielcach  celem  oględzin  pod  kątem  możliwości  wyboru  i  zakupu  samochodu  dla  jednostki  OSP  w  Nowej  Słupi

19.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  siedzibie  Urzędy  w  Łagowie  z  włodarzami  gmin  Łagów , Baćkowice,  Opatów, Sandomierz  oraz  Nowa  Słupia  w  sprawie  uzgodnień  porozumienia  na  utworzenie  linii  transportu  publicznego  na  trasie  Opatów  -  Łagów  - Nowa  Słupia  - Sosnówka

20.05-  Podpisanie  umowy  z  firmą  wykonawczą  na  budowę  Oczyszalni  Ścieków  w  Starej  Słupi

21.05-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego Gminnego   Zakładu   Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Słupi

22.05-  Udział  w  pierwszym  inauguracyjnym  posiedzeniu  Rady  Pożytku  Publicznego , które  odbyło  się  w  GOK-u  w  Rudkach  z  udziałem  członka  zarządu  starostwa  powiatowego  w  Kielcach  Stefana  Bąka

24.05-  Udział  we  wspólnym  objeżdzie  wybranych  inwestycji  gminnych  wraz  z  przedstawicielami  Rady  Miejskiej

24.05- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej 

25.05-  Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  Domu  Pomocy  Społecznej  z  Opatowa

28.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Urzędzie  Gminy  w  Bodzentynie  z  udziałem  Burmistrza  Bodzentyna  oraz  wójta  gminy  Pawłów  sprawie  ścieżek  rowerowych  wzdłuż  drogi  wojewódzkiej  na  trasie  Bodzentyn-  Nowa  Słupia

29.05- Udział  w   spotkaniu  szkoleniowym  w  Gok-u  w  Rudkach  z  udziałem  Radnych  Rady  Miejskiej

31.05- Podpisanie  wraz  ze  skarbnik  Gminy  umowy  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Świętokrzyskiego  dotyczącej  usług  transportowych

31.05- Udział  w  pierwszym  inauguracyjnym  posiedzeniu  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  ,  które  odbyło  się  w  GOK-u  w  Rudkach  z  udziałem  posłów  Ziemi  Świętokrzyskiej  Agaty  Wojtyszek  oraz  Andrzeja  Kryja  jak  również  przedstawicieli  Rady  Miejskiej  w  Nowej  Słupi

Czerwiec  2021

02.06- Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  Rady  Sołeckiej  w  Starej  Słupi

05.06- Udział  we  wręczaniu  nagród  oraz  statuetek  w  Gminnych  Zawodach  Wędkarskich  dla  dzieci , które  odbyły  się  na  zbiorniku  ,, Rudawka,,  w  Rudkach

07.06- Udział  w  spotkaniu  z  prezesem  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Ostrowieckiej

08.06- Udział  w  wideo  konferencji  zorganizowanej  przez  Wojewodę  Świętokrzyskiego  w  sprawie  promocji  szczepień  przeciw  Covid-19

09.06-  Udział  w  spotkaniu  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  uroczystości  otwarcia  i  poświęcenia  Kopca  księcia  Adama  Czartoryskiego 

11.06-  Udział  w  spotkaniu  z  wójtem  Gminy  Pawłów  wraz  z  przedstawicielami  prezydium  Rady  Miejskiej , które  odbyło  się  w  Urzędzie  Gminy  w  Pawłowie

11.06- Udział  w  spotkaniu  z  grupą  przedsiębiorców  z  Rudek  w  sprawie  przebudowy  sieci  kanalizacyjnej  i  burzowej  przy  ulicy  Kolejowej  w  Rudkach

14.06- Udział  w  uroczystości  setnej  rocznicy  urodzin  mieszkanki  Mirocic  z  udziałem  najbliższej  rodziny , przedstawicieli  Gminy  oraz  Radnego  Rady  Miejskiej  z Mirocic i  sołtysa  sołectwa Mirocice

15.06-  Podpisanie  umów  z  wykonawcami  na  Termomodernizacje  czterech  budynków  użyteczności  publicznej :  SP  Jeleniów , SP  Stara  Słupia , SP  Mirocice  oraz  budynek  Urzędu  Gminy

15.06- Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

16.06- Udzielenie  wywiadu  radiowego  dla  Radio  Kielce  w  sprawie  zaawansowania  inwestycji  ,,Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa,,

17.06- Udział  w  walnym  zebraniu  sprawozdawczo- wyborczym  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Świętokrzyskiej, które  odbyło  się  w  szkole  podstawowej  w  Waśniowie.

21.06-  Udział  w  rozdaniu  dyplomów  oraz  nagród  w  konkursach  plastycznych  dla  dzieci  ze  szkół  podstawowych  oraz  przedszkoli  w  Rudkach  oraz  Nowej  Słupi.

24.06- Udział  w  XVIII  Inauguracji  Sezonu  Turystycznego  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Sandomierzu

25.06- Udział  w  uroczystościach  zakończenia  roku  szkolnego  w  szkołach  w  Rudkach  oraz  Nowej  Słupi

25.06- Udział  w  uroczystym  otwarciu  i  poświęceniu  boiska  sportowego  w  Jeziorku

25.06-  Udział  w  uroczystej  XIII  Gali  Świętokrzyskiej  Victorii  zorganizowanej  przez  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego

26.06- Udział  we  wręczeniu  odznaczeń  strażackich  dla  druhów  z  OSP  Włochy

26.06- Udzielenie  wywiadu  dla  TVP 3  Kielce  w  sprawie  zaawansowania  budowy  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

27.06-  Udział  w  Turnieju  sołectw  w  Baszowicach

28.06- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

30.06-  Udział  w  uroczystościach  obchodu  50-lecia  pożycia  małżeńskiego  par  małżeńskich z  terenu  naszej  gminy, które  odbyły  się  w  ,,Świętokrzyskim  Dworze,, w  Nowej  Słupi

Lipiec  2021

01.07- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  w  Kielcach

02.07-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  stowarzyszenia  ,,Towarzystwo  przyjaciół  Ziemi  Ostrowieckiej,,  Zbigniewem  Pękalą

02.07-  Spotkanie  z  Sołtysami  naszej  gminy  w  celu  omówienia  spraw  bieżących

03.07-  Udział  w  otwarciu  Turnieju  Nocnego  piłkarskich  szóstek  na  boisku  Orlik  w  Rudkach

06.07-  Spotkanie  z  przedstawicielami  Klubu  Seniora   ,,Ostoja,,  z  Nowej  Słupi

08.07-  Udział  w  uroczystości  wręczenia  nagród  dla  sołtysów  województwa  Świętokrzyskiego  przez  marszałka  Andrzeja  Bętkowskiego  wyróżnionych  w  ramach  konkursu  ,,Sołtys  Roku  2020,, Gminę  Nowa  Słupia  reprezentowała  pani  sołtys Cząstkowa  Krystyna  Sielicka

09.07-  Spotkanie  robocze  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  uroczystości  związanej  z  odsłonięciem  i  poświęceniem  odtworzonego  Kopca  księcia  Adama  Czartoryskiego

11.07-  Udział  w  Powiatowym  Przeglądzie  Kapel  Ludowych  w  Mniowie  z  udziałem  KGW  Modrzewianki  oraz  KGW  Chełmowianki

13.07-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

15.07-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów    w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  na  dofinansowanie  usług  w  transporcie  publicznym

15.07-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny

15.07-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko

16.07-  Udział  w  podsumowaniu  półkolonii  zorganizowanych  przez  Stowarzyszenie  Rozwoju  wsi  Dębna  i  Jeziorka  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

30.07-  Udział  obradach  Sesji   nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

31.07-  Udział  w  Pikniku  profilaktycznym  pod  hasłem  #szczepimy  się  zorganizowanym  w  Nowej  Słupi

Sierpień 2021

03.08-  Wizytacja  terenu  Placu  Targowego  w  Rudkach  wraz  z  delegacją  przedstawicieli  Wojska  Polskiego  garnizonu  Kielce  pod  kątem  rozpoznania  możliwości  przeprowadzenia  Pikniku  Wojskowego  w  ramach  Święta  Wojska  Polskiego

05.08-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Radomiu

06.08-  Udział  w  spotkaniu  z  udziałem  v-ce  ministra  Ministerstwa  Pracy Rozwoju  i Technologii  w  sprawie  marki  turystycznej  ,,  Góry  Świętokrzyskie

06.08-  Spotkanie  robocze  w  Jeziorku  w  sprawie uroczystości  dożynkowych

08.08-  Udział  w  walnym  zebraniu  sprawozdawczo – wyborczym  OSP  Nowa  Słupia

10.08-  Spotkanie  robocze  z  Zarządem  Powiatu  Kieleckiego  w  Kielcach

12.08-  Udział  w  konferencji  prasowej  dotyczącej  organizacji  Pikniku  Wojskowego  w  Rudkach  z  udziałem  pani  Poseł  Agaty  Wojtyszek

13.08-  Spotkanie  z  przedstawicielkami  Koła  Gospodyń  Wiejskich  ,,Jezioraneczki  ,,

14.08-  Udział  w  otwarciu   Dymarek  Świętokrzyskich  na  placu  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi

15.08-  Udział  w  Pikniku  Wojskowym  w  Rudkach

16.08-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  organizacji  poświęcenia  kopca  księcia  Adama  Czartoryskiego  dnia  14   września

18.08-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  Szkół  Podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  jako  organ  prowadzący  (  Nowa  Słupia  i  zespól  Szkół  w  Rudkach )

21.08-  Udział  w  festynie  ,,Dni  Rudek ,,  na  placu  targowym  w  Rudkach

21.08-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczo-wyborczym  OSP  Sosnówka

22.08-  Udział  w  uroczystościach  dożynkowych  gminy  Nowa  Słupia ,  które  odbyły  się  w  miejscowości  Jeziorko

26.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Skały

27.08-  Udział  w  uroczystym  pożegnaniu  pracownika  Zespołu  Szkół  w  Rudkach  z  okazji  przejścia  na  emeryturę

28.08-  Udział  w  Sesji  Historycznej  na  Świętym  Krzyżu

28.08-  Udzielenie  ślubu  na  Gołoborzu  na  Świętym  Krzyżu

28.08-  Udział  w  pikniku  integracyjnym  sołectwa  Baszowice

28.08-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczo- wyborczym  OSP  We Włochach

30.08-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi  po  modernizacji  obiektu

31.08-  Spotkanie  robocze  ze  starostą  kieleckim  Mirosławem  Gębskim  w  Kielcach

31.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice

31.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Nowa  Słupia

Wrzesień 2021

01.09-  Udział  w  złożeniu  wieńca  oraz  zapaleniu  znicza  pod  pomnikiem  ,,Pod  Skałką,,  z  okazji  82  rocznicy  wybuchu  II Wojny  Światowej

06.09-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

09.09-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  wysypiska  śmieci  w  Promniku  połączone  z  zapoznaniem  się  z  funkcjonowaniem  całej  instalacji  zagospodarowania  i  przetwarzania  odpadów

09.09-  Udział  w  spotkaniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

09.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Sosnówka

13.09-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  nowo  powstałego  placu  zabaw  w  przedszkolu  w  Rudkach

14.09-  Udział  w  uroczystościach  poświęcenia  Kopca  Księcia  Adama  Czartoryskiego  na  Świętym  Krzyżu

14.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Włochy

15.09-  Udział  w  uroczystej  konferencji  z  okazji  70- lecia  utworzenia  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  . Konferencja  odbyła  się  w  Centrum Edukacji  i  Kultury  ,, Szklany  Dom,,  w  Ciekotach

15.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

16.09-  Udział  w  spotkaniu  integracyjnym  Klubu  Seniora  ,, Ostoja ,,  w  Nowej  Słupi

15.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębniak

17.09-  Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Świętokrzyskiego  Kuratora  Oświaty  w  Michniowie  w  ramach  programu  pilotażowego ,, Poznaj  Polskę,,

17.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Mirocice

18.09-  Udział  w  pikniku  sołeckim  we  Włochach  w  ramach  programu  #szczepimy  się

20.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Serwis

21.09-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

22.09-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Słupi

22.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Pokrzywianka

23.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Hucisko

24.09-  Udział  w  spotkaniu  soleckim  sołectwa  Jeleniów

25.09-  Udział  w  otwarciu  i  podsumowaniu  I-go  Turnieju  Semav  Stones  Cup  w  piłce  siatkowej  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi

25.09-  Udział  w  festynie  sołeckim  w  Jeziorku

25.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny

26.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  w  kaplicy  w  Paprocicach  z  okazji                20-lecia  działalności  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Paprocice  i  Wola        Zamkowa  oraz  udział  w  festynie  integracyjnym  sołectwa  Paprocice

28.09-  Udział  w  konferencji  prasowej  zorganizowanej  przez  Wojewodę  Świętokrzyskiego  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

28.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko

29.09-  Udział  w  spotkaniu  soleckim  sołectwa  Cząstków

30.09-  Udział  w  posiedzeniu  komisji  rewizyjnej  Rady  Miejskiej

30.09-  Podpisanie  umowy  notarialnej  zakupu  działki  w  miejscowości  Wólka  Milanowska  w  biurze  notarialnym   w  Mielcu

Październik 2021

03.10-  Udział w  festynie  integracyjnym  zorganizowanym  przez  Klub  Seniora ,,Wesołówka ,,   w  Jeleniowie

04.10-  Udział   w  spotkaniu  z  radnymi  Rady  Miejskiej  w  sprawie  omówienia  gospodarki  odpadami  w  Gminie  Nowa  Słupia  w  ramach  nowych  przepisów  ustawowych

05.10-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  prezesem  Polskiej  Spółki  Gazowniczej  oddział  w  Kielcach

08.10-  Udział  we  Mszy  Świętej  oraz  uroczystości  z  okazji  75-lecia  działalności  Koła  Łowieckiego  ,,Łagów ,,

08.10-  Udział  w  uroczystej  premierze  spektaklu  ,,Dziady,,  w  wykonaniu  teatru  amatorskiego  "Święty  Spokój"

09.10-  Udział  w  festynie  integracyjnym  we  Włochach  zorganizowanym  przez  Koło  Gospodyń  Wiejskich  ,, Modrzewianki ,,

11.10-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  prowadzonych  przez  gminę  jako  organ  prowadzący – SP  w  Nowej  Słupi  oraz  Zespołu  Szkół  w  Rudkach

13.10-  Podpisanie  umowy  notarialnej  zakupu  działki  w  miejscowości  Dębniak  w  ramach  funduszu  sołeckiego  sołectwa  Dębniak  w  biurze  notarialnym  w  Łęczycy

14.10-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Urzędzie  Marszałkowskim  z  dyrektorem  Departamentu  Inwestycji  i  Rozwoju  Jackiem  Sułkiem

15.10-  Spotkanie  z  przedstawicielem  Fundacji  im.  Stefana  Artwińskiego  z  Kielc

16.10-  Udział  w  spotkaniu  OSP  w  Nowej  Słupi

17.10-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczo- wyborczym  Koła  Wędkarskiego  w  Rudkach

19.10-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  na  transport  publiczny  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w   Kielcach

19.10-  Udział  w  spotkaniu  informacyjno- konsultacyjnym  w  sprawie  koncepcji  dróg  dojazdowych  w  sołectwie  Dębno  z  udziałem  mieszkańców  sołectwa

21.10-  Udział  w  szkoleniu  obronnym  w  Świętokrzyskim  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

24.10-  Udział  wraz  z  Kołem  gospodyń  Wiejskich  ,,Modrzewianki,,  w  Przeglądzie  Pieśni  Patriotycznej  w  Jędrzejowie

24.10-  Udział  w  uroczystości  postawienia  oraz  poświęcenia  Krzyża  Morowego  na  Świętym  Krzyżu

25.10-  Udział  w  konferencji  prasowej  poświęconej  zaprezentowaniu  rozstrzygnięć  pierwszego  naboru  wniosków  Polskiego  Ładu , która  odbyła  się  przed  budynkiem  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Kielcach.  Gmina  Nowa  Słupia  otrzymała  w  ramach  I-go  naboru  środki  finansowe  w  wysokości  9 mln  900  tys  zł  na  budowę  infrastruktury  wodno- kanalizacyjnej  w  aglomeracji  Nowa  Słupia  wraz  z  budową  oczyszczalni  ścieków 

26.10-  Udział  w  spotkaniu  informacyjnym  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  w  sprawie  II-go  naboru  wniosków  w  programie  Polski  Ład

27.10-  Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  Małgorzatą  Grzywną

27.10-  Udział  w  uroczystościach  Święta  Terenowych  Organów  Administracji  Wojskowej  w  Klubie  Garnizonowym  w  Kielcach  wraz  z  odebraniem  odznaczenia  za  pracę  na  rzecz  obronności  kraju

27.10-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

28.10-  Udział  w  uroczystym  odbiorze  i  poświęceniu pojazdu  Toyota  Proace  pozyskanego  przez  MGOPS  W  Nowej  Słupi  w  ramach  programu  ,,  door  to  door,,  dofinansowanego  przez  PFRON

28.10-  Udział  w  uroczystościach  obchodów  Światowego  Dnia  Turystyki  w  Michniowie  zorganizowanych  przez  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego

28.10-  Udział  w  spotkaniu  z   zawodnikami  , medalistami  wschodnich  walk  kobudo   oraz  członkami  stowarzyszenia  ,,  Novum ,,  połączonym  z  wręczeniem  nagród  oraz  statuetek dla  wyróżnionych  zawodników

Listopad 2021

03.11-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  oraz  dyrektorem  i  pracownikami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego

04.11-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  Wysypiska  Odpadów  Komunalnych  w  Promniku

05.11-  Udział  w  podsumowaniu  projektu  ,, Zostań  Strażakiem ,, w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

08.11-  Udział  w  spotkaniu  i  konferencji  w  ramach  programu  rządowego  ,,Cyfrowa  Polska,,  w  Chęcinach . Gmina  Nowa  Słupia  odebrała  promesę  w  wysokości  280 830  zł  na  realizację  tego  programu

09.11-  Udział  w  posiedzeniu  roboczym  w  ramach  prac  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Michniowie

10.11-  Udział  w  otwarciu  I-go  Halowego  Turnieju  Niepodległości  w  piłce  nożnej  w  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

11.11-  Udział  w  uroczystej  mszy  Świętej  w  intencji  Ojczyzny , która  odbyła  się  w  kościele  parafialnym  w  Rudkach  oraz  w  złożeniu  okolicznościowego  wieńca  i  zapaleniu  zniczy  pod  pomnikiem  ,,  Na  Skałce,,  w  Nowej  Słupi

12.11-  Udział  w  konferencji  podsumowania  działalności  poselskiej  poseł  Agaty  Wojtyszek  za  pierwszą  połowę  kadencji  parlamentarnej

13.11-  Udział  w  spotkaniu  z  europosłem  parlamentu  europejskiego  Beatą  Szydło  w  Kielcach

18.11-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  ze  Starostą  oraz    Zarządem  Powiatu  Kieleckiego  w  Kielcach

19.11- Spotkanie  robocze  ze  Starostą  Opatowskim  w  Opatowie  w  sprawie  uzgodnień  projektowych  planowanej  inwestycji  drogowej  drogi  Jeleniów  - Piórków

19.11-  Udział  w  spotkaniu  Lokalnej  Grupy  Działania  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Kieleckiej  w  Łagowie

19.11-  Udział  w  uroczystym  podsumowaniu  sezonu  jesiennego  Gminnego  Klubu  Sportowego  w  Rudkach

23.11-  Spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  oraz  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  Jerzym  Wroną  w  sprawie inwestycji  drogowych  ŚZDW  na terenie  Gminy Nowa  Słupia

24.11-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  w  sprawie  planu  budżetu  Gminy  Nowa  Słupia  na  2022 rok

25.11-  Spotkanie  robocze  z  zarządem  oraz  członkami  Stowarzyszenia  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi

25.11-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  Klubu  Seniora  ,,Ostoja,, w  Nowej Słupi

26.11-  Spotkanie  robocze  z  poseł  na  Sejm  RP  Agatą  Wojtyszek

26.11-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

27.11-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  Klubu  Seniorów  ,, Wesołówka,,  w  Jeleniowie

27.11-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  Kół  Gospodyń  Wiejskich  w  Gok-u  w  Rudkach

29.11-  Podpisanie  aktu  notarialnego  sprzedaży  działki  gminnej  w  notariacie  w  Starachowicach

29.11-  Udział  w  spektaklu  teatralnym  w  GOK  w  Rudkach  z  okazji  Dnia  Seniora

03.12-  Udział  w  nagraniu  radiowym  w  Radio  Kielce

06.12- Udział  w  wyjazdowych  spotkaniach  i  przekazaniu   upominków  i  nagród  dla  Szkół  Podstawowych  z  terenu  naszej  gminy  oraz  Przedszkola  w  Rudkach  w  ramach  akcji  ,,mikołajki  2021,,   i   konkursu  na  wykonanie  ozdoby  świątecznej  dla  młodzieży  szkolnej   przedszkolnej

06.12-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Bodzentynie  z  udziałem  Burmistrza Bodzentyna  oraz  Wójta  Gminy  Pawłów

06.12-  Udział  wraz  z  przedstawicielami  Towarzystwa  Przyjaciół  Nowej  Słupi  w  uroczystym  wręczeniu  szkolnych  stypendiów dla  młodzieży  szkolnej  z  terenu  naszej  gminy  w  ramach  programu  stypendialnego  ,, Zawsze  warto,,. Była  to  II-ga  edycja  tego  programu

08.12-  Udział  w   uroczystym  przedświątecznym  spotkaniu  z  sołtysami  naszej  gminy. Na  spotkaniu  omówiono  opracowywany  przez  Urząd  Gminy  dokument  ,,Strategia  Rozwoju  Gminy  Nowa  Słupia  na  lata  2023 – 2030"

09.12-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  podsumowania  ,, Rankingu  Gmin  Województwa  Świętokrzyskiego ,,  które  odbyło  się  w  Kieleckim  Centrum  Kultury  w  Kielcach

13.12-  Podpisanie  umowy  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  prezesem  Instalacji  Odpadów  Komunalnych  w  Promniku

13.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Grupy  Wsparcia  AA  ,,Nadzieja,,  w  Łagowie

14.12-  Udział  w  spotkaniu  konsultacyjnym   dokumentu  ,,Strategia  Rozwoju  Gminy  Nowa  Słupia  na  lata  2023- 2030,, z  udziałem  radnych  Rady  Miejskiej

14.12- Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  kieleckiego  oddziału  Wojsk  Obrony  Terytorialnej  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku. Spotkanie  odbyło  się  w  ramach  akcji  ,,Murem  za  Polskim  Mundurem,,

14.12- Spotkanie  z  rektorem  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach

14.12- Udział  w  uroczystym  spotkaniu  opłatkowym  Lokalnej  Organizacji  Turystycznej  w  Nowej  Słupi

15.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  sołectwa  Baszowice

16.12-  Udział  w  posiedzeniu  Sesji  Nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

16.12-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

17.12-  Udział  w  uroczystym  przedświątecznym   posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich,  które  odbyło  się  Gminnym  Centrum  Kultury  w  Bodzentynie

17.12-  Udział  w  uroczystym  wręczeniu  wyróżnień  dla  nominowanych  przez  Instytut  Pamięci  Narodowej  w  oddziale  IPN-u  w  Kielcach  w  ramach  programu  ,, Świadek  Historii,,  Statuetkę  nagrodzonego  odebrała w  imieniu  Towarzystwa  Przyjaciół  Nowej  Słupi  pani  prezes  Anna  Zyzman

17.12-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  opłatkowym  Klubu  Seniora ,,Wesołówka,,

18.12-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  opłatkowym  Grupy  Wsparcia  ,,Emeryk,,

20.12-  Udział  w  spotkaniu  z  prezesem  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Miejskiej  w  Kielcach. W  spotkaniu  brał  udział  również  wójt  Gminy  Bieliny  Sławomir  Kopacz

21.12-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Mieszkaniowej  oraz  wizytacji  budynku  po  byłym  ADM  w  Rudkach

21.12-  Udział  w  rozwiezieniu  i  wręczeniu  paczek  dla  osób  niepełnosprawnych  z  terenu  naszej  gminy  wraz  z  pracownikami  MGOPS

21.12- Udział  w  uroczystym  spotkaniu  wigilijnym  w  Klubie  Seniora  ,,Aktywni,, w  Starej  Słupi

22.12-  Udział  w  spotkaniu  przedświątecznym  z  przedstawicielami  OSP  Nowa  Słupia

22.12-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu przedświątecznym  z  dyrektorami  placówek  oświatowych  z  terenu  Gminy  Nowa  Słupia

23.12- Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  na  dofinansowanie  budowy  świetlicy  wiejskiej  w  Dębnie .  Uroczystość  odbyła  się  w  Sali  kominkowej  Wojewódzkiego  Domu  Kultury  w  Kielcach

28.12- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

 

 

 

czytano: 4435 razy
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!