Powróć do: Kalendarium Burmistrza

Kalendarium Burmistrza 2019

Styczeń 2019

 • 03.01- Spotkanie robocze  z  dyr. biura  Lokalnej  Grupy  Działania  z  Łagowa Piotrem  Sadłochą
 • 06.01- Udział  w  koncercie  charytatywnym  kolęd  na  Świętym  Krzyżu, którego  dochód  został przeznaczony  dla  mieszkanki  naszej  gminy
 • 07.01- Spotkanie  robocze  z  prezesem  Banku  Spółdzielczego  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim
 • 09.01- Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim
 • 10.01- Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Woj.  Świętokrzyskiego  w  sprawie  debaty  dotyczącej  Krajowej  Strategii  Rozwoju  Regionalnego z  udziałem  przedstawicieli  ministerstwa  Inwestycji  i  Gospodarki
 • 12.01-  Udział  w  zabawie  choinkowej  młodzieży  szkolnej  w  Zespole  Szkół  w  Rudkach
 • 13.01-  Udział  w  wydarzeniach  WOŚP  na  terenie  naszej  gminy  w  Nowej  Słupi  i  GOK-u  w  Rudkach
 • 14.01-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  stowarzyszenia  MTB  Cross  oraz  dyrektorem  GOK z  Rudek
 • 15.01- Udział  w  spotkaniu  informacyjnym  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  sprawie  konkursów  dla  jst  w  bieżącym  roku  2019  w  ramach  RPO  oraz  EFS  woj.  Świętokrzyskiego
 • 16.01-  Spotkanie  robocze  z  firmą  AESCO
 • 16.01- Udział  w  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Gminy
 • 18.01- Spotkanie  z  kołami  Gospodyń  Wiejskich  w  GOK-u Rudki
 • 20.01-Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  Koła  Wędkarskiego  w  Rudkach
 • 20.01-Udział  w wojewódzkim  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek  w  Jędrzejowie wraz  z  kołami  Modrzewianki  oraz  Chełmowianki . Zespoły  uzyskały  nominacje  na  przegląd  finałowy  do  Włoszczowy
 • 20.01- Udział  w  uroczystościach  przywrócenia  praw  miejskich  Pierzchnicy
 • 21.01- Spotkanie  robocze  z  członkiem  zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego Markiem  Jońcem  oraz  dyrektorem  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich Damianem Urbanowskim  w  sprawie  perspektywy  budowy  obwodnicy  północnej  Nowej  Słupi , budowy  ciągu  pieszo-rowerowego od  Paprocic  do  ronda  w  Wólce  Milanowskiej  oraz  budowy  ciągu  pieszego  od  Bartoszowin  do  Wólki  Milanowskiej
 • 22.01- Wizyta  w  Ośrodku  Świętego  Brata  Alberta  w  Skoszynie  wraz  z  kołem  gospodyń  Modrzewianki
 • 23.01- Wizyta  objazdowa  rodzin  i  osób  niepełnosprawnych
 • 24.01-  Spotkanie  robocze  z  Ojcami  Oblatami ,  ŚPN  , przedstawicielami  samorządu  gminy  Bieliny  oraz  Nowej  Słupi  na  Świętym  Krzyżu
 • 26.01- Udział  w  finałowym  wojewódzkim  przeglądzie  kolęd i pastorałek  we  Włoszczowie  wraz  z  KGW  Modrzewianki  oraz  KGW  Chełmowianki . Zespół  Modrzewianki  zajął  III  miejsce  (gratulacje )
 • 28.01- Spotkanie  robocze  z  Gminnym  Zarządem  OSP
 • 29.01-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach
 • 30.01- Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Gminy poświęconej  odwołaniu  i  powołaniu Skarbnika  Gminy
 • 31.01-Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawach  inwestycyjnych  Gminy 
 • 3.01- Spisanie  umowy  przedwstępnej  w   Notariacie  w  Starachowicach
 • 1.01- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego Cezarym  Majchrem  w  sprawie  dróg  powiatowych  i  wspólnych  inwestycji  w  najbliższej  perspektywie

Luty 2019

 • 1.02- Udział  w  uroczystościach  przywrócenia  praw  miejskich  dla  Nowej  Słupi
 • 2.02- Udział  w  uroczystości  60-lecia  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Rudkach
 • 6.02- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Bartoszowiny
 • 8.02- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Woj.  Świętokrzyskiego  Mariuszem  Goskiem
 • 8.02- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Baszowice
 • 9.02- Udział  w  wieczorku  ,,Zapusty  Nowosłupskie" Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Ostrowieckiej  oraz  Towarzystwa  Przyjaciół  Nowej  Słupi
 • 13.02-Spisanie  umowy  przedwstępnej w  Notariacie w  Starachowicach
 • 13.02-Udział   w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Dębniak
 • 14.02- Udział  w  spotkaniu  w  ministerstwie  finansów  Warszawie
 • 15.02- Udział  w  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Gminy
 • 15.02- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Hucisko
 • 18.02- Udział  w  spotkaniu  w  Starostwie Powiatowym  w  Kielcach  Zarządu  Powiatu  z  wójtami  oraz  burmistrzami  gmin  powiatu  kieleckiego
 • 19.02- Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej woj. Świętokrzyskiego
 • 19.02-Spotkanie  z  Klubem  Seniora  oraz  Kołem  Gospodyń  Wiejskich  ze  Starej  Słupi
 • 20.02- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Jeleniów
 • 22.02- Udział  w  spotkaniu  promocyjnym  w  Domu  Chłopa  w  Warszawie  z  udziałem  gmin  Łagów, Radoszyce  oraz  Nowa  Słupia. W  spotkaniu  brały  udział  koła  gospodyń  Modrzewianki  i  Chełmowianki
 • 23.02- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Mirocice
 • 24.02- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Jeziorko
 • 24.02- Udział  w  zabawie  choinkowej  osób  niepełnosprawnych
 • 26.02- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  panią  wojewodą  Świętokrzyską  Agatą  Wojtyszek
 • 26.02- Udział  w  spotkaniu  na  Św.  Krzyżu  w  sprawie  utworzenia  marki  turystycznej  ,, Góry  Świętokrzyskie,,
 • 27.02- Spotkanie  wyjazdowe  z firmą  ,,Jadar"  w  Radomiu  z  okazji  30-lecia  istnienia  przedsiębiorstwa
 • 27.02- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Paprocice
 • 01.03- Spotkanie  z  rodzicami  i  opiekunami  rodzin  osób  niepełnosprawnych

Marzec 2019

 • 01.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Pokrzywianka
 • 02.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Nowa  Słupia
 • 03.03- Udział  w  spotkaniu  ostatkowym  kół  Gospodyń  Wiejskich  z  Trzcianki  oraz  Bartoszowin
 • 04.03- Spotkanie  organizacyjno-informacyjne  z  pracownikami  Urzędu
 • 05.03- Spotkanie  robocze  z  kierownikami jednostek  organizacyjnych  Urzędu Miasta i Gminy  oraz  dyrektorami  podległych  placówek (szkoły, GOK)
 • 06.03-  Udzielenie  wywiadu  Telewizji  Świętokrzyskiej  w  Kielcach
 • 06.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Serwis
 • 08.03-  Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Dnia  Kobiet  w  Domu Kultury  w  Rudkach  
 • 09.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Rudki
 • 12.03- Udział  w  uroczystym  przywitaniu  gości  programu  ERASMUS +  na  sali  widowiskowej  Gminnego  Ośrodka  Kultury , Sportu  i  Turystyki  w  Rudkach .
 •  Szkoła  w  Rudkach  gościła delegacje z  Litwy, Rumunii, Hiszpanii  i Włoch
 • 12.03- Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  w  Urzędzie  Marszałkowskim na  3  letni  program  funkcjonowania  pięciu  świetlic  środowiskowych  w  miejscowościach  Nowa Słupia, Rudki, Baszowice, Mirocice  oraz  Stara  Słupia. Kwota  dofinansowania  projektu  to  około  1mln  300 tys. zł.
 • 13.03- Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  z  Rudek  oraz  Nowej  Słupi
 • 13.03- Spotkanie  robocze  z  Zarządem  Gminnym  OSP
 • 13.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Skały
 • 14.03- Spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  oraz  Członkiem Zarządu  Mariuszem  Goskiem  
 • 14.03- Spotkanie  robocze  z  vice  starostą   Tomaszem  Plebanem  oraz  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  Cezarym  Majchrem  w  sprawie  realizacji  wspólnych  inwestycji  drogowych
 • 15.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Sosnówka
 • 16.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Stara  Słupia
 • 19.03- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Woj.  Świętokrzyskiego  , ojcami  Oblatami  ze  Świętego  Krzyża  oraz  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  w  sprawie  promocji  inwestycji  turystycznych  na  terenie  gminy  Nowa  Słupia
 • 19.03- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Słupi
 • 20.03- Udział  w  wizji  lokalnej  na  drodze  gminnej  ul. Łazy  w  Nowej  Słupi
 • 20.03 – Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej
 • 20.03-  Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Trzcianka
 • 22.03- Udział  w  konferencji ,,Turystyka  Polska- Węgry  dziś” która  odbyła  się  w  filharmonii świętokrzyskiej  w  Kielcach  Pod  Patronatem  Urzędu  Marszałkowskiego.
 • 22.03- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Włochy.
 • 23.03- Udział  w  otwarciu  wernisażu  Polska- Węgry  na  Świętym  Krzyżu  z  udziałem  prezydenta  Węgier.
 • 23.03- Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  jubileuszu  5-lecia  istnienia  i  działalności  teatru ,, Święty  Spokój,, w  GOK-u  w  Rudkach.
 • 24.03- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Wólka  Milanowska.
 • 25.03- Udział  w  podsumowaniu  oraz  wręczeniu  nagród  oraz  dyplomów  w  gminnym  konkursie  wiedzy  pożarniczej, który  odbył  się  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach.
 • 26.03- Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  sprawie  pomocy  rzeczowej  oraz  finansowej  dla  przedsięwzięcia ,, Dymarki  Świętokrzyskie  2019,, . W  spotkaniu  brał  udział  członek  Zarządu  pan  Mariusz  Gosek  oraz  dyrektor  WDK  Kielce.
 • 27.03- Udział  w  spotkaniu  z  nowo  powołaną  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.
 • 29.03- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Cząstków.
 • 30.03- Udział  w  konkursie  Pieśni  Pasyjnych  i  Pokutnych  na  Świętym  Krzyżu  wraz  z  zespołami  Modrzewianki, Chełmowianki  oraz  solistką  M.  Żelazowską.
 • 31.03- Udział  w  uroczystej  Gali  koncertu  Pieśni  Pasyjnych  i  Pokutnych  na  Świętym  Krzyżu .
 • 31.03- Udział  w  koncercie  charytatywnym  w  GOK-u  w  Rudkach  połączonego  ze  zbiórką  żywności. W  koncercie  udział  wzięli  aktorzy  amatorskiego  teatru  Samorządu  Miasta  i  Gminy  Ustrzyki  Dolne.

Kwiecień 2019

 • 1.04 - Udział  w  występach  przedszkolaków  w  Przedszkolu  w  Rudkach.
 • 2.0 4-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  wójtem  Gminy  Waśniów.
 • 3.04 - Udział  w  spotkaniu  szkoleniowym  w Chęcinach  w  ramach  działania  Związku  Miast  i  Gmin  Województwa  Świętokrzyskiego.
 • 3.04 - Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Mirocicach  w  sprawie  projektu  kanalizacji  i  oczyszczalni  ścieków  dla  miejscowości  Dębno, Jeziorko  i  części  Mirocic
 • 4.04 - Udział  w  otwarciu  finałowego  turnieju    powiatu  kieleckiego w  piłce  siatkowej  dziewczyn, który  odbył  się  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi.
 • 8.04 -  Udział  w  spotkaniu  roboczym  ze  Stowarzyszeniem  Towarzystwo  Przyjaciół  Rudek  w  sprawie  umiejscowienia  Izby  Pamięci.
 • 9.04 - Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach
 • 10.04 - Udział  w  nagraniu  materiału  na  potrzeby  Urzędu  Wojewódzkiego  w  ramach  programu ,,Laur  Świętokrzyski  2019". W  ramach   tegorocznej  edycji  Gmina  Nowa  Słupia  zgłosiła  do  konkursu  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi.
 • 11.04-  Udział  w  uroczystej  prezentacji  projektów  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa , Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  oraz  Centrum  Edukacji  Przyrodniczej  ŚPN, która  odbyła  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach .
 • 11.04- Udział  w  uroczystym  spektaklu  z  okazji  jubileuszu  przyjaźni  Polsko- Rumuńskiej w  Wojewódzkim  Domu  Kultury  w  Kielcach.
 • 13.04- Udział  w  otwarciu  oraz  podsumowaniu  Gminnego  Turnieju  Badmintona  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi  zorganizowanego  przez  Stowarzyszenie "Zdrowy  Człowiek  Emeryk,, dla  dzieci  i  młodzieży.
 • 15.04- Udział  w  spotkaniu  wójtów, burmistrzów  powiatu  kieleckiego  w  Urzędzie  Marszałkowskim.
 • 16.04- Udział  w  uroczystym  spotkaniu  wielkanocnym  w  Szkole  w  Nowej  Słupi  z  kadrą  nauczycielską  oraz  pracownikami  szkoły.
 • 17.04- Udział  w  uroczystym spotkaniu  wielkanocnym  z  pracownikami  Urzędu  Gminy.
 • 19.04 – Udział  w  uroczystościach  Drogi  Krzyżowej  na  szlaku  królewskim.
 • 24.04 - Udział  w  posiedzeniu  stałych  Komisji  Rady  Gminy.
 • 26.04- Udział  w  uroczystości  wręczania  ,,Laura  Świętokrzyskiego”  przez  Wojewodę  w  Kielcach. W  ramach  tegorocznego  ,,Laura”  nominację  otrzymało  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi  w  kategorii  krzewienia  pamięci  historycznej.
 • 27.04- Udział  w  uroczystości  jubileuszu  40-lecia  założenia  i  funkcjonowania  Towarzystwa  Przyjaciół  Nowej  Słupi.
 • 27.04- Udział  w  uroczystościach  obchodów  Święta  Strażaka  wraz  z  poświęceniem  nowych  pojazdów  strażackich  jednostek  OSP  Mirocice  oraz  Stara  Słupia.
 • 29.04- Udział  w  walnym  zebraniu  sprawozdawczo- wyborczym  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach.
 • 30.04- Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3-go  maja  wraz  ze  wspólnym  odtańczeniem  poloneza  w  Szkole  w  Rudkach.

Maj 2019

 • 4.05- Udział  we  mszy  Świętej  za  strażaków  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi  wraz  ze  złożeniem  wieńca  pod  pomnikiem  Świętego  Floriana.
 • 5.05- Udział  w  uroczystej  mszy  Świętej  z  okazji  jubileuszu  25-lecia  kapłaństwa  księdza  Stanisława  Bożętki.
 • 6.05- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  dyrektor  Wydziału  Polityki  Społecznej  i  Zdrowia  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach  panią  Ewą  Kopolovets.
 • 9.05  oraz  10.05-  Udział  w  szkoleniu  obronnym  w  Cedzynie  zorganizowanym  przez  Urząd  Wojewódzki  w  Kielcach.
 • 14.05-  Podpisanie  notarialne  umowy  służebności  gruntowej  działki  gminnej  na  rzecz  Polskiej  Spółki  Gazowniczej  w  Notariacie  w  Starachowicach.
 • 14.05-  Udział  w  konferencji  prasowej  w  Starostwie  Powiatowym  w  Kielcach  dotyczącej  wydarzenia  ,,XIV  Jarmark  Świętokrzyski”.
 • 14.05-Udział  w  uroczystej  inauguracji  rozpoczęcia  działalności  Koła  Gospodyń  Wiejskich  W  Paprocicach.
 • 15.05- Wyjazd  do  Warszawy  i  udział  w  spotkaniu  z  dyrektor  departamentu  finansów  jednostek  samorządu  terytorialnego  w  Ministerstwie  Finansów.
 • 19.05- Udział  w  uroczystej  mszy  Świętej  oraz  w  ,,XIV  Jarmarku  Świętokrzyskim”  na  Świętym  Krzyżu
 • 20.05- Udział  w  posiedzeniu  komisji  mieszkaniowej  Rady  Gminy  wraz  z  wizją  lokalną  budynku  socjalnego  w  Rudkach.
 • 21.05-  Udział  w  uroczystościach  Święta  Patrona  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku.
 • 21.05- Udział  w  uroczystym wręczeniu  promes  na  drogi  lokalne  i  samorządowe  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach.  Nasza  gmina  otrzymała  promesę  na  drogę  Stara Słupia - Dębniak  w  wysokości  218 501 zł
 • 22.05-  Spotkanie  robocze  z  marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  panem  Andrzejem  Bętkowskim  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Kielcach.
 • 23.05-  Udział  w  uroczystych  obchodach  Święta  Rodziny  w  Szkole  Podstawowej  w  Pokrzywiance.
 • 27.05- Podpisanie  umowy  partnerskiej  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kielcach  w  ramach  projektu  na  usługi  opiekuńcze  na  terenie  naszej  gminy . Gminę   w  ramach  projektu  reprezentuje miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowej  Słupi  i  umowę  podpisała  pani  kierownik  Anna  Moruś- Mergalska.
 • 28.05- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Miejskiej.
 • 28.05- Udział  w  uroczystym  podpisaniu umowy  na  budowę  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi   z  wykonawcą  wyłonionym  w  przetargu  publicznym  firmą  ,, AGRO- BUD”. Podpisanie  umowy  odbyło  się  w  obecnym  budynku  Muzeum w  Sali  wystawienniczej  w  obecności  przedstawicieli  firmy  Agro- Bud,  przedstawicieli  Gminy  Nowa  Słupia, kustoszy  Muzeum  oraz  projektantami  Koncepcji  nowego  obiektu  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa .
 • 28.05- Spotkanie  robocze  z  posłem  ziemi  świętokrzyskiej  Andrzejem  Kryjem  w  sprawie  omówienia  szczegółów  wystawienia  w  Polskim  Sejmie  wystawy  ,,Dymarki  Świętokrzyskie  w  Nowej  Słupi”. Nasz  pomysł  na  taką  wystawę  uzyskał  akceptację  marszałka  sejmu  i  przy  wydatnym  zaangażowaniu  posła  Andrzeja  Kryja  wystawa  odbędzie  się  w  terminie  1- 8  lipca tego  roku  w  reprezentacyjnym  miejscu  budynku  Sejmu  RP.
 • 29.05- Spotkanie  robocze  z  wójtem  Gminy  Bieliny  w  sprawie  wyłączenia  uchwałą  Rady  Gminy  Bieliny  miejscowości  Bartoszowiny  z  aglomeracji  bielińskiej.
 • 30.05- Udział  w  konferencji  popularno- naukowej  na  temat  ,,Święty  Krzyż  - 200 lat  kasaty  mienia"

Czerwiec 2019

 • 01.06 - Udział  w  uroczystym  podsumowaniu  zawodów  wędkarskich  z  okazji  Dnia  Dziecka  na  zbiorniku  wodnym  w  Rudkach
 • 01.06 – Udział  w  otwarciu  Zawodów  w  układaniu  kostki  Rubika  w  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi
 • 02.06- Udział  w  uroczystościach  z  okazji  ,,75  rocznicy  śmierci  ppłk  Jana  Ponurego" w  Mominie   w  gminie  Waśniów
 • 02.06- Udział  w  obchodach  Gminnego  Dnia  Dziecka  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi
 • 03.06- Udział  w  uroczystym  podpisaniu   w  Urzędzie  Marszałkowskim  umowy  na  dofinansowanie  projektu  na  termomodernizację  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi.
 • 4.06-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  organizacji  pielgrzymki  służby  liturgicznej  w  dniu  8.06.2019
 • 5.06- Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  sołectwa  Pokrzywianka  w  sprawie  kanalizacji  miejscowości
 • 5.06 – Udział  w  spotkaniu  grupy  wsparcia  AA  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi
 • 6.06-  Udział  w  walnym  zebraniu  sprawozdawczo- wyborczym  Towarzystwa  Przyjaciół  Rudek  w  Gminnym Ośrodku  Kultury  w  Rudkach
 • 8.06- Udział  w  II-giej  edycji  Rodzinnej  Akademii  Aktywności . Bezpośredni  udział  w  dwóch  biegach  - charytatywnym  oraz  biegu  otwartym .
 • 9.06- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  Gminnym  Zarządem  Ochotniczych  Straży  Pożarnych , które  odbyło  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach
 • 10.06- Udział  w  spotkaniu  z  członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  panem  Markiem  Jońcą  w  sprawie  wspólnych  przedsięwzięć  inwestycyjnych  na  terenie  gminy  Nowa  Słupia
 • 11.06-  Podpisanie  umowy  notarialnej  w  notariacie  w  Starachowicach  na  wykup  gruntów  pod  gminną  drogą  
 • 12.06- Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej
 • 12.06-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Cząstkowa  w  sprawie  kanalizacji  miejscowości
 • 17.06- Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  sprawie  zaopiniowania  realizacji  budżetu  za  2018  rok  oraz  zaopiniowania  planu  budżetu  na  2019  rok
 • 18.06 -  Udział  w  uroczystościach  pożegnania  absolwentów  gimnazjum  oraz  absolwentów  szkól  podstawowych  w  Szkołach  w  Nowej  Słupi  oraz  Rudkach .
 • 23.06- Udział  w  rozpoczęciu  i  podsumowaniu  Gminnych  Zawodów  Strażackich na  boisku  Gminnego  Klubu  Sportowego  w  Rudkach
 • 23.06-  Udział  w  Gminnym  festynie  rodzinnym  w  Baszowicach
 • 24.06- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady Miejskiej
 • 26.06- Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach
 • 26.06-  Udział  w  zebraniu  założycielskim  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  ,,Nadzieja" w  Jeziorku

Lipiec 2019

 • 4.07 – Wyjazd  z  reprezentacją  Gminy  do  sejmu  RP  i  uczestnictwo  w  uroczystym  otwarciu  wystawy  ,,Dymarki  Świętokrzyskie"
 • 6.07- Otwarcie  ,,Nocnego  Turnieju  Piłkarskiego" w Rudkach  na  boisku  Orlik
 • 7.07- Udział  w  uroczystościach  obchodów  jubileuszu  70-lecia  istnienia  i  działalności  Koła  pszczelarskiego  z  terenu  Nowej  Słupi
 • 8.07- Udział  w  posiedzeniu  komisji  rewizyjnej  Rady  Miejskiej.
 • 15.07- Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  woj.  świętokrzyskiego.
 • 17.07- Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej.
 • 18.07- Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Trzcianki  w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej  umiejscowienia  w  tej  miejscowości  budowy  betoniarni.
 • 22.07-  Spotkanie  robocze  z  Wojewodą  Świętokrzyską  W  Kielcach
 • 24.07- Udział  w  spotkaniu  szkoleniowym  z  sołtysami  i  radami  sołeckimi  w  sprawie  wdrażania  w  naszej  gminie  budżetu  sołeckiego.
 • 25.07-  notarialne  podpisanie  wykupu  gruntów od  prywatnych  właścicieli  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  notariacie  w  Starachowicach.
 • 26.07- Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Departamentu  Finansów  Urzędu  Wojewódzkiego.
 • 26.07- Udział  w  spotkaniu  podsumowującym  projekt  Koła  Gospodyń  Wiejskich  ,,Jezioraneczki"  w  Jeziorku.
 • 29.07-  Udział  wraz  ze  skarbnik  gminy w  spotkaniu  z  Prezesem  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach.

Sierpień  2019

 • 2.08-  Spotkanie  robocze  z  wykonawcą  inwestycji  "Budowa  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi".
 • 6.08-  Udział  w  nagraniu  wywiadu  dla  Telewizji  Świętokrzyskiej.
 • 6.08- Udział  w  nagraniu  audycji  radiowej  "na  żywo"  w  Radio  Ostrowiec.
 • 8.08-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  ze  Starostą  Powiatu  Kieleckiego.
 • 10.08 Udział  w  akcji  "Honorowego  dawcy  krwi"  w  Szkole  w  Rudkach.
 • 11.08- Udział  w  uroczystościach  dożynkowych  w  Rudkach.
 • 20.08- Udział  w  Walnym  zebraniu  sprawozdawczo  wyborczym  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach.
 • 23.08-  Spotkanie  robocze  z  Radą  sołecką  w  Dębnie.
 • 24.08-  Udział  w  zebraniu  sołeckim  sołectwa  Skały.
 • 25.08- -Udział  wraz  reprezentacją  sołectwa  Cząstków  oraz  zespołem  Chełmowianki  w  uroczystościach  dożynkowych  Powiatu  Kieleckiego  w  Mniowie.
 • 25.08-  Udział  w  uroczystościach  dożynek  parafialnych  w  Domaszowicach  wraz  z  zespołem  Modrzewianki.
 • 25.08-  Udział  w  festynie  rodzinnym  w  Jeziorku.
 • 26.08- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Miejskiej.
 • 28.08- Udział  w  spotkaniu  negocjacyjnym  w  sprawie  wykupu  gruntu  pod  budowę  oczyszczalni.
 • 29.08- Udział  w  posiedzeniu  drugiej  części  XV  sesji  Rady Miejskiej.
 • 30.08- Udział  w  spotkaniu  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  marki  turystycznej  „Ziemia  Świętego  Krzyża”.

Wrzesień  2019

 • 4.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Dębnie  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 5.09- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  sprawie  inwestycji  drogowych  na  terenie  gminy  Nowa  Słupia.
 • 6.09-  Wyjazd  do  Warszawy  i  udział  w  spotkaniu  w  Ministerstwie  Edukacji.
 • 8.09- Udział  w  uroczystościach  rozpoczęcia  tygodniowego Odpustu  Podwyższenia  Krzyża  na  Świętym  Krzyżu.
 • 11.09- Spotkanie  robocze  z  firmą  transportową.
 • 11.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  w  Pokrzywiance w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego .
 • 12.09- Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego Andrzejem  Bętkowskim  w  sprawach  inwestycyjnych  gminy Nowa  Słupia
 • 12.09- Spotkanie  robocze  z  v-ce  Marszałek  Województwa  Świętokrzyskiego  Renatą  Janik.
 • 12.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  w  Trzciance  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 13.09- Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  udziałem  gmin  zrzeszonych  w  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  intencji  rolników, sadowników , plantatorów  truskawek i  pszczelarzy  na  Świętym  Krzyżu.
 • 13.09- Udział w  zebraniu  sołeckim  we  Włochach  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 14.09- Udział  w  uroczystościach  kończących  tygodniowy  odpust  na  Świętym  Krzyżu.
 • 14.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  w  Jeziorku w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 15.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  w  Nowej  Słupi  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 16.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  w  Milanowskiej  Wólce  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 17.09—Spotkanie  ze  starostą  opatowskim  Tomaszem  Stańkiem  w  sprawie  omówienia  aktualnego  stanu  planowanej  inwestycji  drogowej  Jeleniów – Piórków.
 • 17.09- Udział  w  zebraniu  Zarządu  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach . Jednym  z  punktów  zebrania  było  omówienie  aktualnego  stanu  zaawansowania  inwestycji  „Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  w  Nowej  Słupi”.
 • 17.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  Dębniaka w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 18.09- Udział  w  spotkaniu  w  Ośrodku  „Sabat  Krajno”  z  udziałem  samorządów  oraz  instytucji  samorządowych  województwa  Świętokrzyskiego  oraz  stowarzyszeń  w  sprawie  kreowania  zadania  inwestycyjnego  ścieżek  rowerowych  wokół  Gór  Świętokrzyskich.
 • 18.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  Huciska  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 19.09-  Udział  w  spotkaniu  z  Radnymi  Rady  Gminy  w  sprawie  omówienia  nowego  regulaminu  odbioru  odpadów  z  terenu  gminy  Nowa  Słupia  w  związku  ze  zmianą  Ustawy  o  gospodarce  odpadami.
 • 19.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 20.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Rudkach  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 20.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Starej  Słupi  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 22.09- Udział  w  uroczystościach  poświęcenia  krzyża  obok  kaplicy w  Paprocicach.
 • 23.09- Spotkanie  z  członkami  zarządu  Powiatu  Kieleckiego  w  sprawie  omówienia  możliwości  utworzenia  nowej  linii  komunikacyjnej  na  trasie  Nowa  Słupia -  Kielce  w  ramach  nowego  rządowego  projektu  transportu  zbiorowego .
 • 23.09-  Spotkanie  robocze  z  prezesem   Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  w  Kielcach  w  sprawie   funkcjonowania   linii   komunikacyjnej  207.
 • 24.09- Podpisanie  umowy   z  Inspektorem  Nadzoru  Budowlanego  inwestycji   „Budowa  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi”.
 • 24.09-  uroczyste  podsumowanie  turnieju  piłki  nożnej  dziewcząt  szkół  podstawowych  z  terenu  gminy  Nowa  Słupia  na  boisku  Orlik  w  Rudkach o  puchar  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej.
 • 24.09- Udział  w  spotkaniu  z  Towarzystwem Przyjaciół  Rudek , które  odbyło  się  w  Restauracji  „U  Jana” w  Rudkach.
 • 25.09- Udział  w  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Miejskiej.
 • 25.09- Podpisanie  umowy  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  na  utylizację  azbestu.
 • 25.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Jeleniowie  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 26.09- Udział  w  spotkaniu  wiejskim  w  Paprocicach  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
  27.09-  Udział  w  spotkanie  wiejskim  w  Mirocicach  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
  30.09-  Udział  w  debacie  publicznej  o  oświacie , która  odbyła  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.
  30.09-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  partnerami  przedsięwzięcia  „Upamiętnienie  kopca  Czartoryskiego”.

Październik  2019

 • 01.10-  Udział  w  zebraniu  roboczym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w  Piekoszowie.
 • 09.10-  Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej , która  odbyła  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.
 • 10.10-  Udział  w  konferencji  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  sprawie  omówienia  wejścia  w  życie  nowej  stawy  o  transporcie  zbiorowym.
 • 11.10-  Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach.
 • 15.10- Udział  w  uroczystej  akademii w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej.
 • 16.10- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  firmą  „EKOWATER”.
 • 21.10- Udział  w  spotkaniu  z  dyrektorem  departamentu  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Kielcach.
 • 22.10- Spotkanie  robocze  z  członkami  zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  panią  Renatą  Janik  oraz  panem  Mariuszem  Goskiem  w  sprawach  inwestycyjnych  gminy  Nowa  Słupia.
 • 24.10-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach.
 • 29.10- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej.
 • 29.10- Spotkanie  robocze  ze  starostą  kieleckim  Mirosławem  Gębskim  oraz  członkiem  Zarządu  Cezarym  Majchrem  w  sprawie  inwestycji  drogowej  Jeleniów  - Piórków.
 • 30.10- Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  ulicy  Kieleckiej  w  Nowej  Słupi  w  sprawie  konsultacji  ewentualnego  montażu  anteny  przekaźnikowej  telefonii komórkowej  sieci  Play  na  budynku  Strażnicy  w  Nowej  Słupi.

Listopad  2019

 • 5.11-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi
 • 6.11- Spotkanie  robocze  z  pracownikami  referatu  gospodarki  mieszkaniowej  i  komunalnej  w   sprawie  otwarcia  ofert  przetargowych  na  wywóz  śmieci  z  gminy  Nowa  Słupia .
 • 8.11 – Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Narodowego   Święta  Niepodległości  oraz  ślubowaniu  pierwszaków  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach
 • 8.11- Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Święta  Niepodległości  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi
 • Udział  we  wspólnym  spotkaniu  integracyjnym  z  okazji  Dnia  Seniora  w  gminie  Łagów z  samorządem  Łagowa . W  spotkaniu  brał  udział  teatr  ,,Święty  Spokój”  wraz  z  reprezentacją  naszej  gminy.
 • 9.11- Udział  w spektaklu  cieni  w  wykonaniu  teatru  ,, Święty  Spokój,,  oraz  prelekcji  historycznej  z  okazji Narodowego  Święta  Niepodległości  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.
 • 10.11-  Udział  w  uroczystej  mszy  Świętej  z  okazji  Święta  Niepodległości  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi .
 • 12.11- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach.
 • 13.11- Udział  w  nagraniu  wywiadu  radiowego  w  TV  Świętokrzyskiej.
 • 14.11- Spotkanie  robocze  ze  Starostą  oraz  członkami  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego .
 • 16.11- Udział   w  uroczystym  podsumowaniu  działalności  za  2019  rok  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi   Świętokrzyskiej  w  Łagowie  w tym  podsumowanie  akcji  stypendialnej  ,,Sakiewka  Zbója  Madeja”.
 • 17.11- Udział  w  generalnej  próbie   spektaklu  ,,Mąż  umarł  ale  już  mu  lepiej"  teatru  Święty  Spokój  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.
 • 18.11- Udział  w  spotkaniu  roboczym  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  uruchomienia  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Kiecach  linii  promocyjnej  na  trasie  Kielce – Święty  Krzyż .
 • 19.11- Udział  w  spotkaniu w  ramach  Związku  Miast i  Gmin  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  współpracy   gmin z  Miejską  Komendą  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kielcach .
 • 20.11- Spotkanie  z  Marszałkiem  województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawach  inwestycyjnych  gminy  Nowa  Słupia.
 • 20.11- Udział  w  spotkaniu  z  radnymi  Rady  Miejskiej   w  sprawie  omówienia  stawek  podatkowych  oraz  opłat  za  wywóz  śmieci  na  2019 rok  w  gminie  Nowa  Słupia.
 • 22.11- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Paprocicach .
 • 2.11- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej .
 • 28.11- Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  na  temat  najbliższych  konkursów  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego województwa  Świętokrzyskiego .
 • 29.11- Udział  wraz  z  panią  kierownik  Miejsko- Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowej  Słupi  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  na  dofinansowanie  ze  środków  EFES  utworzenie  klubu  seniora  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeleniowie
 • 30.11- Udział  w  sympozjum  naukowym  w  Wojewódzkim  Ośrodku  Metodycznym  w  Wólce  Milanowskiej  zorganizowanym  przez  kielecką  uczelnię   Uniwersytet  Jana Kochanowskiego

 

Grudzień 2019

 • 02.12- Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  oddziału  PTTK  Starachowice.

 • 05.12- Udział  w  spotkaniu  z  organizacjami  pozarządowymi  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku.

 • 06.12-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  Otwartej  Strefy  Aktywności  w  Szkole  Podstawowej  w  Mirocicach.

 • 06.12-  Udział  w  imprezie  Gminny  Mikołaj  w  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi.

 • 07.12- Udział  w  podsumowaniu  Roku  Kulturalnego  w  Gminie  Nowa  Słupia za  2019r  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.

 • 08.12- Udział  w  konkursie  Tańca  dzieci  oraz  zawodach  FIFA    młodzieży  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.

 • 09.12- Udział  w  spotkaniu  szkoleniowym obrony  cywilnej  w   Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach.

 • 11.12- Udział  w  spotkaniu  konferencyjnym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w  Łoniowie.

 • 12.12- Udział  w  konferencji  dotyczącej  programu ,, Polska  Wschodnia  w  nowej  perspektywie  finansowej  Unii  Europejskiej zorganizowanej  przez  Świętokrzyski  Urząd  Marszałkowski  w  Kielcach  z  udziałem  przedstawicieli pięciu Urzędów.  Marszałkowskich   województw  ściany  wschodniej  naszego  kraju. 

 • 17.12-  Spotkanie  robocze  z  Zarządem  Powiatu  Kieleckiego.

 • 17.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  w  Sabat  Krajno  z  przedstawicielami  instytucji samorządowych  oraz  organizacji  pozarządowych  i  przedstawicielami  przedsiębiorców  obszaru  Gór Świętokrzyskich.

 • 18.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Grupy  Wsparcia  Emeryk  w  świetlicy w  Nowej  Słupi.

 • 19.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  oraz  jasełkach  w  Szkole  Podstawowej  w  Mirocicach.

 • 19.12- Udział  w  jasełkach  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi.

 • 19.12- Udział  w  spotkaniu  opłatkowo- wigilijnym  osób  biednych  i  samotnych  w  świetlicy  w  Nowej  Słupi.

 • 21.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  osób  niepełnosprawnych. 

 • 22.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  z  Kołami  Gospodyń Wiejskich  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach  oraz  wspólnym  kolędowaniu  z  mieszkańcami  "pod  choinką". 

 • 23.12- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych Rady  Miejskiej.

 • 23.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym   OSP  we  Włochach.

 

czytano: 4385 razy
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!