Powróć do: Kalendarium Burmistrza

Kalendarium Burmistrza 2023

Styczeń 2023

04.01-  Spotkanie  robocze  z  posłem  na  sejm  RP  Andrzejem  Kryjem  oraz  prezesem  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Ostrowieckiej  Zbigniewem  Pękalą

04.01 -  Udział  w  sprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

06.01-  Udział  w  Koncercie  Charytatywnym  Kolęd  i  Pastorałek  na  Świętym  Krzyżu

10.01-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  Rady  Miejskiej

10.01- Spotkanie  robocze  z  Superiorem  Bazyliki  Mniejszej  na  Świętym  Krzyżu

11.01-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  dla  Radio  Kielce

12.01-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  z  udziałem  Biskupa  Diecezji  Kieleckiej  w  Centrum  Duszpasterstwa  Akademickiego  w  Kielcach

16.01-  Udział  w  Gali  ,, Świętokrzyskie  dla  Ukrainy,,  w  siedzibie  Filharmonii  Świętokrzyskiej

19.01-  Udział  w  spotkaniu  podsumowania  akcji  pomocy  ,, Paczka  dla  Rodaka ,,  w  Starostwie  Powiatu  Kieleckiego. Akcja  zorganizowana  przez  Gminy  i  Stowarzyszenia  Z  powiatu  Kieleckiego  na  Rzecz  naszych  rodaków  na  Litwie  z  okręgu  Solecznikowskiego  na  Wileńszczyźnie.

19.01-  Udział  wraz  Kołem  Gospodyń  Wiejskich  ,, Modrzewianki ,, w   spotkaniu  z  mieszkańcami  Ośrodka  Św. Brata  Alberta  w  Skoszynie

20.12-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  trójstronnym  z  udziałem  przedstawicieli  firmy  ,, AGROBUD,,  Parku  Dziedzictwa  ,, Łysa  Góra,,  oraz  Urzędu  Gminy  Nowa  Słupia  w  sprawie  inwestycji  ,, Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  w  Nowej  Słupi

22.01-  Udział  wraz  z  zespołami  ,, Chełmowianie ,, oraz  ,, Modrzewianki,,  w  IVX  Finale  Wojewódzkiego  Przeglądu  Kolęd  i  Pastorałek  we  Włoszczowie

23.01-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

24.01-  Spotkanie  z  przedstawicielami  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  ,, Nadzieja  ,,

25.01-  Spotkanie  robocze  z  członkami  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  w  Kielcach

25.01- Spotkanie  robocze  z  prezesem  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

26.01-  Udział  w  uroczystej  sesji  Rady  Miejskiej  Miasta  i  gminy  Bodzentyn  z  okazji  uczczenia  160  rocznicy  wybuchu  Powstania  Styczniowego  1863  roku  z  udziałem  Pana  Prezydenta  RP  Andrzeja  Dudy

27.01-  Udział  w  pierwszej  części  konferencji  naukowej  poświęconej  obchodom  100-lecia  urodzin  profesora  Kazimierza  Bielenina  zorganizowanej  w  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

28.01-  Udział  w  drugiej  części  konferencji  naukowej  poświęconej  obchodom  100-lecia  urodzin  profesora  Kazimierza  Bielenina  połączonej  ze  zwiedzaniem  wystawy  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Slupi

30.01-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  w  Kielcach  z  udziałem  prezesa  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Marcina  Piętaka

31.01-  Udział  w  uroczystej  konferencji  w  Kieleckim  Centrum  Konferencyjnym  Targów  Kielce  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  otwarcia  nowego  programu  finansowania  ,, Fundusze  Europejskie  dla  Świętokrzyskiego  na  lata  2021-2027  ,,

Luty 2023

02.02-  Nagranie  wywiadu  telewizyjnego  dla  TVP-3  w  sprawie  zaawansowania  budowy  Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  ,,Łysa  Góra ,,  w  Nowej  Słupi

02.02-  Spotkanie  robocze  z  Wójt  Gminy  Brody  Marzeną  Bernat  w  Brodach

03.02-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

07.02-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  PGE  Dystrybucja  oddział  w  Skarżysku  Kamienna  Wojciechem  Nitą

10.02-  Udział  w  wyjazdowym  spotkaniu  pań z  KGW  powiatu  kieleckiego  w  Chmielniku  połączonego  z  koncertem  muzycznym w  ramach  powiatowych  spotkań  pt ,, Kobieta  Aktywna ,,  W  spotkaniu  uczestniczyły  przedstawiciele  kół  KGW  naszej  Gminy  Nowa  Słupia

11.02-  Udział  w  uroczystości  odsłonięcia  ,, Drogi  Pamięci  1861- 1863 ,,  składającej  się  z  konferencji  , złożenia  wieńców  i  zapaleniu  zniczy  oraz  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu

11.02-  Udział  w  wydarzeniu  ,, Zabawa  karnawałowa  dla  osób  niepełnosprawnych ,,  zorganizowanym  przez  Grupę  Wsparcia  Emeryk  , Urząd  Gminy  oraz  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Rudkach

12.02-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  okazji   obchodów  160 rocznicy  Powstania  Styczniowego

14.02- Udział  wraz  z  delegacją  KGW  Gminy  Nowa  Słupia w  uroczystości  wręczenia  nagród  i  wyróżnień  dla  aktywnych  Kół  Gospodyń  Wiejskich  Województwa  Świętokrzyskiego    w  Centrum  Kongresowym  Targów  Kielce. Wydarzenie  zostało  zorganizowane  i  przeprowadzone  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

15.02-  Udział  w  uroczystej  akademii  szkolnej  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  z  okazji  160  rocznicy  Powstania  Styczniowego

16.02-  Udział  w  uroczystym  podsumowaniu  XV  Edycji  Rajdu  Szlakiem  Powstańców  Styczniowych  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

17.02-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach  Jerzym  Wroną

18.02-  Udział  w  spotkaniu   Ostatkowym  klubów  seniora  naszej  Gminy  zorganizowanym  przez  Klub  Seniora  Ostoja  w  Świetlicy  w  Nowej  Słupi

21.02-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  ,, Asystent  Osoby  Niepełnosprawnej ,,  ,, Opieka  Wytchnieniowa ,,  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach .  Wartość  podpisanych  umów  dla  Gminy  Nowa  Słupia  wynosi  1mln 141 905 zł

21.02-  Udział  w  spotkaniu   Ostatkowym   Klubu  Seniora  ,, Aktywni,, w  Starej  Słupi

22.02-  Spotkanie  robocze  z  delegacją  organizatorów   XXIV  Rajdu  Pielgrzymkowego  Święty  Krzyż  2023

24.02-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Huciska  oraz  Mirocic  w  sprawie  projektu  drogi  gminnej  Hucisko -  Mirocice  z  udziałem  projektanta

24.02-  Udział  w  posiedzeniu  Sprawozdawczym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w   Suchedniowie

25.02- Udział  w  otwarciu  II  Turnieju  Piłki  Siatkowej  ,, Semav Stones- Cup ,,

27.02-  Udział  w  otwarciu  gminnego  turnieju  Piłki  Siatkowej  młodzieży  szkolnej klas  I- VI  na  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

28.02-  Spotkanie  robocze  z  delegacją   Departamentu  Kultury  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Kielcach

28.02-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej  w  Kielcach

Marzec 2023

01.03-  Udział  w  otwarciu  Turnieju  Piłki  Siatkowej  młodzieży  szkolnej  klas  VII – VIII  na  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

01.03-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  firmy  ,, FART- Bis,,

02.03-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

05.03- Udział  w  gminnych  obchodach  Dnia  Kobiet , które  odbyły  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

07.03-  Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  Stefanem  Bąkiem  oraz  przedstawicielami  Klubów  Seniora  z  Gminy  Nowa  Słupia  w  sprawie  przedsięwzięcia II  Powiatowa  Senioriada .

08.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  Banku  Spółdzielczego  w  Nowej  Słupi

09.03-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Slupi

09.03-  Spotkanie  robocze  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Nowej  Słupi  z  Wojewodą  Świętokrzyskim  Zbigniewem  Koniuszy

10.03- Udział  w  spotkaniu  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  oraz  prezesem  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Marcinem  Piętakiem . Spotkanie  zostało  połączone  z  wizytacją  placu  budowy   Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  ,, Łysa  Góra ,,

10.03- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  sołtysami  naszej  gminy

12.03- Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Nowa  Słupia

13.03-  Spotkanie  robocze  z  wice  Marszałek  Województwa  Świętokrzyskiego  Renatą  Janik

15.03- Udział  w  wyjazdowym  odbiorze  samochodu  strażackiego  MAN  dla  Jednostki  OSP  Sosnówka  z  placówki  PSP  z  Chmielnika

15.03- Udział  w  uroczystości  przyjęcia  na  stan  samochodu  strażackiego  Man   w  jednostce  OSP  Sosnówka

16.03-  Udział  w  zebraniu  roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

17.03-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej

17.03-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  budynku  przy  ulicy  Górniczej  6  w  Rudkach  w  sprawie  poinformowania  o  zbliżającym  się  remoncie  budynku

19.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Sosnówka

20.03-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  firmy  ,,ETS  S.A "

21.03-  Spotkanie  robocze  z  komendantem  posterunku  policji  w  Bodzentynie

22.03-  Udział  w  uroczystym  koncercie  pieśni  pasyjnych  na  Świętym  Krzyżu

23.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny

24.03-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej

24.03-  Spotkanie  robocze  z   członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  Tomasz  Jamka

24.03-  Udział  w  podsumowaniu  i  rozdaniu  nagród  w  gminnym  konkursie  wiedzy  pożarniczej  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

25.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczy  OSP  Włochy

25.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Stara  Słupia

26.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Paprocice

26.03-  Udział  w  spektaklu  teatralnym  ,,ŻABULA" w  GOK-u  w  Rudkach

27.03- Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Mieszkaniowej  Rady  Miejskiej

27.03- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  firmy  ,,Budomont"  realizującej  budowę  sieci  kanalizacyjnej  miejscowości  Jeziorko, Dębno  wraz  z  oczyszczalnią  ścieków .

27.03-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  gminnych  jednostek  OSP 

28.03-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Seniorów

28.03-  Udział  w  spotkaniu  przedświątecznym  w  Urzędzie

  Wojewódzkim  zorganizowanym  przez  Wojewodę  Świętokrzyskiego

29.03-  Udział  w  konferencji popularno-naukowej  w  Archiwum  Państwowym  w  Kielcach  dotyczącej  dziedzictwa  Świętego  Krzyża

30.03-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  prowadzonych  przez  Gminę  w  sprawie    arkuszy  organizacyjnych  na  nowy  rok  szkolny  2023-2024

30.03-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach

30.03-  Uroczyste  podpisanie  umowy  na  założenie  Spółdzielni  Energetycznej  z  firmą  ,,ETS  S.A. ,, w  obecności  kieleckich  mediów  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Gminy

30.03-  Udział  w  spotkaniu  przedświątecznym  Klubu  Seniora  ,, Ostoja"  w  świetlicy  w  Nowej  Słupi

31.03-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  w  siedzibie  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach  na  Uruchomienie  linii  turystycznej  na  trasie  Nowa  Słupia – Bieliny – Huta  Szklana -  -Święta  Katarzyna  - Bodzentyn

04.04-  Udział  w  uroczystości  pożegnania  wieloletniego  pracownika  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  w  związku  z  przejściem  na  emeryturę

06.04-  Nagranie  relacji  radiowej  dla  Radio  Kielce  z  postępów  na  budowie  Parku  Dziedzictwa  w  Nowej  Słupi

06.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Oddziału  Radomskiego  Polskich  Wód  w  Radomiu

12.04-  Podpisanie  w  Urzędzie  Gminy  umowy  z  firmą  ,,HOTEX," na  termomodernizację  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Jeziorku

15.04-  Udział  w  uroczystościach  rocznicowych  50-go   Zjazdu  Przewodników  Świętokrzyskich , które  odbyły  się  w  kieleckim  WDK.

15.04-  Udział  uroczystościach  25-lecia  istnienia  Grupy  Wsparcia  ,, Emeryk,,

17.04-  Udział  w  uroczystości  5-lecia  istnienia  Fundacji  im. Stefana  Artwińskiego  w  Kielcach

18.04- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

18.04- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Słupi  oraz  przedstawicielami  Kół  Gospodyń  Wiejskich

19.04-  Udział  w  spotkaniu  z  Organizacjami  Pozarządowymi  z  naszej  Gminy  w  Gok- u  Rudki

20.04-  Udział  w  spotkaniu  wyjazdowym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w  Sędziszowie

21.04-  Spotkanie  robocze  z  Sołtysami  naszej  Gminy  w  sprawie  Gminnych  Dożynek  2023

26.04-  Spotkanie  z  przedstawicielami  Urzędu  Marszałkowskiego  w  sprawie  Wydarzenia  ,,Otwarcie  Sezonu  Turystycznego  Województwa  Świętokrzyskiego  2023  w  Nowej  Słupi"

27.04-  Spotkanie  informacyjne  z  mieszkańcami  Jeziorka   w  sprawie  Kanalizacji  miejscowości  oraz  realizacji  przyłączy  kanalizacyjnych

30.04- Udział  w  uroczystych  obchodach  Gminnego  Dnia  Strażaka  w  Rudkach

Maj 2023

10.05-  Spotkanie  robocze  z  zastępcą  Komendanta  Miejskiej  Policji  w  Kielcach

11.05-  Spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

11.05-  Odprawa  robocza  z  firmą  ADMA  w  sprawie  kanalizacji   miejscowości  Bartoszowiny

11.05-  Udział  w  posiedzeniu   Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich ( ZGGŚ )   w    Bielinach

23.05-  Udział  w  szkoleniu  obronnym  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

24.05-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  jednostek  KSRG  z  terenu  naszej  Gminy

25.05- Spotkanie  z  dyrektor  oddziału  kieleckiego  TVP-3  w  Kielcach

25.05-  Udział  w  Gali  przyznania  dotacji  dla  Organizacji  Pozarządowych  z  Województwa  Świętokrzyskiego  przez  Fundację  Stefana  Artwińskiego  w  Kielcach . Z  naszej  Gminy  dotację  otrzymały  Stowarzyszenia  ,,  Ostoja,,  z  Nowej  Słupi  oraz  ,, Aktywni,,  ze  Starej  Słupi

26.05-  Udział  w  Wieczorze  Autorskim  Dziennikarza  Anrzeja  Nowaka-Arczewskiego  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

27.05-  Udział  w  spotkaniu  integracyjnym  w  Paprocicach  zorganizowanym  przez  Koło  Gospodyń  Wiejskich  ,, Paprotki,,

27.05-  Udział  w  zakończeniu  sezonu  siatkarskiego  Zespołu  ,, Emeryk"  w  Baszowicach

28.05-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  okazji  25-lecia  kapłaństwa  ks.  Sylwestra  Łąckiego  proboszcza  parafii  w  Nowej  Słupi

30.05-  Udział  w  posiedzeniu  Stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

czytano: 4653 razy
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!