Powróć do: Kalendarium Burmistrza

Kalendarium Burmistrza 2023

Styczeń 2023

04.01-  Spotkanie  robocze  z  posłem  na  sejm  RP  Andrzejem  Kryjem  oraz  prezesem  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Ostrowieckiej  Zbigniewem  Pękalą

04.01 -  Udział  w  sprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

06.01-  Udział  w  Koncercie  Charytatywnym  Kolęd  i  Pastorałek  na  Świętym  Krzyżu

10.01-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  Rady  Miejskiej

10.01- Spotkanie  robocze  z  Superiorem  Bazyliki  Mniejszej  na  Świętym  Krzyżu

11.01-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  dla  Radio  Kielce

12.01-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  z  udziałem  Biskupa  Diecezji  Kieleckiej  w  Centrum  Duszpasterstwa  Akademickiego  w  Kielcach

16.01-  Udział  w  Gali  ,, Świętokrzyskie  dla  Ukrainy,,  w  siedzibie  Filharmonii  Świętokrzyskiej

19.01-  Udział  w  spotkaniu  podsumowania  akcji  pomocy  ,, Paczka  dla  Rodaka ,,  w  Starostwie  Powiatu  Kieleckiego. Akcja  zorganizowana  przez  Gminy  i  Stowarzyszenia  Z  powiatu  Kieleckiego  na  Rzecz  naszych  rodaków  na  Litwie  z  okręgu  Solecznikowskiego  na  Wileńszczyźnie.

19.01-  Udział  wraz  Kołem  Gospodyń  Wiejskich  ,, Modrzewianki ,, w   spotkaniu  z  mieszkańcami  Ośrodka  Św. Brata  Alberta  w  Skoszynie

20.12-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  trójstronnym  z  udziałem  przedstawicieli  firmy  ,, AGROBUD,,  Parku  Dziedzictwa  ,, Łysa  Góra,,  oraz  Urzędu  Gminy  Nowa  Słupia  w  sprawie  inwestycji  ,, Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  w  Nowej  Słupi

22.01-  Udział  wraz  z  zespołami  ,, Chełmowianie ,, oraz  ,, Modrzewianki,,  w  IVX  Finale  Wojewódzkiego  Przeglądu  Kolęd  i  Pastorałek  we  Włoszczowie

23.01-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

24.01-  Spotkanie  z  przedstawicielami  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  ,, Nadzieja  ,,

25.01-  Spotkanie  robocze  z  członkami  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  w  Kielcach

25.01- Spotkanie  robocze  z  prezesem  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

26.01-  Udział  w  uroczystej  sesji  Rady  Miejskiej  Miasta  i  gminy  Bodzentyn  z  okazji  uczczenia  160  rocznicy  wybuchu  Powstania  Styczniowego  1863  roku  z  udziałem  Pana  Prezydenta  RP  Andrzeja  Dudy

27.01-  Udział  w  pierwszej  części  konferencji  naukowej  poświęconej  obchodom  100-lecia  urodzin  profesora  Kazimierza  Bielenina  zorganizowanej  w  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

28.01-  Udział  w  drugiej  części  konferencji  naukowej  poświęconej  obchodom  100-lecia  urodzin  profesora  Kazimierza  Bielenina  połączonej  ze  zwiedzaniem  wystawy  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Slupi

30.01-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  w  Kielcach  z  udziałem  prezesa  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Marcina  Piętaka

31.01-  Udział  w  uroczystej  konferencji  w  Kieleckim  Centrum  Konferencyjnym  Targów  Kielce  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  otwarcia  nowego  programu  finansowania  ,, Fundusze  Europejskie  dla  Świętokrzyskiego  na  lata  2021-2027  ,,

Luty 2023

02.02-  Nagranie  wywiadu  telewizyjnego  dla  TVP-3  w  sprawie  zaawansowania  budowy  Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  ,,Łysa  Góra ,,  w  Nowej  Słupi

02.02-  Spotkanie  robocze  z  Wójt  Gminy  Brody  Marzeną  Bernat  w  Brodach

03.02-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

07.02-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  PGE  Dystrybucja  oddział  w  Skarżysku  Kamienna  Wojciechem  Nitą

10.02-  Udział  w  wyjazdowym  spotkaniu  pań z  KGW  powiatu  kieleckiego  w  Chmielniku  połączonego  z  koncertem  muzycznym w  ramach  powiatowych  spotkań  pt ,, Kobieta  Aktywna ,,  W  spotkaniu  uczestniczyły  przedstawiciele  kół  KGW  naszej  Gminy  Nowa  Słupia

11.02-  Udział  w  uroczystości  odsłonięcia  ,, Drogi  Pamięci  1861- 1863 ,,  składającej  się  z  konferencji  , złożenia  wieńców  i  zapaleniu  zniczy  oraz  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu

11.02-  Udział  w  wydarzeniu  ,, Zabawa  karnawałowa  dla  osób  niepełnosprawnych ,,  zorganizowanym  przez  Grupę  Wsparcia  Emeryk  , Urząd  Gminy  oraz  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Rudkach

12.02-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  okazji   obchodów  160 rocznicy  Powstania  Styczniowego

14.02- Udział  wraz  z  delegacją  KGW  Gminy  Nowa  Słupia w  uroczystości  wręczenia  nagród  i  wyróżnień  dla  aktywnych  Kół  Gospodyń  Wiejskich  Województwa  Świętokrzyskiego    w  Centrum  Kongresowym  Targów  Kielce. Wydarzenie  zostało  zorganizowane  i  przeprowadzone  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

15.02-  Udział  w  uroczystej  akademii  szkolnej  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  z  okazji  160  rocznicy  Powstania  Styczniowego

16.02-  Udział  w  uroczystym  podsumowaniu  XV  Edycji  Rajdu  Szlakiem  Powstańców  Styczniowych  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

17.02-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach  Jerzym  Wroną

18.02-  Udział  w  spotkaniu   Ostatkowym  klubów  seniora  naszej  Gminy  zorganizowanym  przez  Klub  Seniora  Ostoja  w  Świetlicy  w  Nowej  Słupi

21.02-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  ,, Asystent  Osoby  Niepełnosprawnej ,,  ,, Opieka  Wytchnieniowa ,,  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach .  Wartość  podpisanych  umów  dla  Gminy  Nowa  Słupia  wynosi  1mln 141 905 zł

21.02-  Udział  w  spotkaniu   Ostatkowym   Klubu  Seniora  ,, Aktywni,, w  Starej  Słupi

22.02-  Spotkanie  robocze  z  delegacją  organizatorów   XXIV  Rajdu  Pielgrzymkowego  Święty  Krzyż  2023

24.02-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Huciska  oraz  Mirocic  w  sprawie  projektu  drogi  gminnej  Hucisko -  Mirocice  z  udziałem  projektanta

24.02-  Udział  w  posiedzeniu  Sprawozdawczym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w   Suchedniowie

25.02- Udział  w  otwarciu  II  Turnieju  Piłki  Siatkowej  ,, Semav Stones- Cup ,,

27.02-  Udział  w  otwarciu  gminnego  turnieju  Piłki  Siatkowej  młodzieży  szkolnej klas  I- VI  na  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

28.02-  Spotkanie  robocze  z  delegacją   Departamentu  Kultury  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Kielcach

28.02-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej  w  Kielcach

Marzec 2023

01.03-  Udział  w  otwarciu  Turnieju  Piłki  Siatkowej  młodzieży  szkolnej  klas  VII – VIII  na  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

01.03-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  firmy  ,, FART- Bis,,

02.03-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

05.03- Udział  w  gminnych  obchodach  Dnia  Kobiet , które  odbyły  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

07.03-  Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  Stefanem  Bąkiem  oraz  przedstawicielami  Klubów  Seniora  z  Gminy  Nowa  Słupia  w  sprawie  przedsięwzięcia II  Powiatowa  Senioriada .

08.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  Banku  Spółdzielczego  w  Nowej  Słupi

09.03-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Slupi

09.03-  Spotkanie  robocze  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Nowej  Słupi  z  Wojewodą  Świętokrzyskim  Zbigniewem  Koniuszy

10.03- Udział  w  spotkaniu  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  oraz  prezesem  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Marcinem  Piętakiem . Spotkanie  zostało  połączone  z  wizytacją  placu  budowy   Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  ,, Łysa  Góra ,,

10.03- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  sołtysami  naszej  gminy

12.03- Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Nowa  Słupia

13.03-  Spotkanie  robocze  z  wice  Marszałek  Województwa  Świętokrzyskiego  Renatą  Janik

15.03- Udział  w  wyjazdowym  odbiorze  samochodu  strażackiego  MAN  dla  Jednostki  OSP  Sosnówka  z  placówki  PSP  z  Chmielnika

15.03- Udział  w  uroczystości  przyjęcia  na  stan  samochodu  strażackiego  Man   w  jednostce  OSP  Sosnówka

16.03-  Udział  w  zebraniu  roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

17.03-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej

17.03-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  budynku  przy  ulicy  Górniczej  6  w  Rudkach  w  sprawie  poinformowania  o  zbliżającym  się  remoncie  budynku

19.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Sosnówka

20.03-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  firmy  ,,ETS  S.A "

21.03-  Spotkanie  robocze  z  komendantem  posterunku  policji  w  Bodzentynie

22.03-  Udział  w  uroczystym  koncercie  pieśni  pasyjnych  na  Świętym  Krzyżu

23.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny

24.03-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej

24.03-  Spotkanie  robocze  z   członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  Tomasz  Jamka

24.03-  Udział  w  podsumowaniu  i  rozdaniu  nagród  w  gminnym  konkursie  wiedzy  pożarniczej  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

25.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczy  OSP  Włochy

25.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Stara  Słupia

26.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Paprocice

26.03-  Udział  w  spektaklu  teatralnym  ,,ŻABULA" w  GOK-u  w  Rudkach

27.03- Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Mieszkaniowej  Rady  Miejskiej

27.03- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  firmy  ,,Budomont"  realizującej  budowę  sieci  kanalizacyjnej  miejscowości  Jeziorko, Dębno  wraz  z  oczyszczalnią  ścieków .

27.03-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  gminnych  jednostek  OSP 

28.03-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Seniorów

28.03-  Udział  w  spotkaniu  przedświątecznym  w  Urzędzie

  Wojewódzkim  zorganizowanym  przez  Wojewodę  Świętokrzyskiego

29.03-  Udział  w  konferencji popularno-naukowej  w  Archiwum  Państwowym  w  Kielcach  dotyczącej  dziedzictwa  Świętego  Krzyża

30.03-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  prowadzonych  przez  Gminę  w  sprawie    arkuszy  organizacyjnych  na  nowy  rok  szkolny  2023-2024

30.03-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach

30.03-  Uroczyste  podpisanie  umowy  na  założenie  Spółdzielni  Energetycznej  z  firmą  ,,ETS  S.A. ,, w  obecności  kieleckich  mediów  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Gminy

30.03-  Udział  w  spotkaniu  przedświątecznym  Klubu  Seniora  ,, Ostoja"  w  świetlicy  w  Nowej  Słupi

31.03-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  w  siedzibie  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach  na  Uruchomienie  linii  turystycznej  na  trasie  Nowa  Słupia – Bieliny – Huta  Szklana -  -Święta  Katarzyna  - Bodzentyn

04.04-  Udział  w  uroczystości  pożegnania  wieloletniego  pracownika  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  w  związku  z  przejściem  na  emeryturę

06.04-  Nagranie  relacji  radiowej  dla  Radio  Kielce  z  postępów  na  budowie  Parku  Dziedzictwa  w  Nowej  Słupi

06.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Oddziału  Radomskiego  Polskich  Wód  w  Radomiu

12.04-  Podpisanie  w  Urzędzie  Gminy  umowy  z  firmą  ,,HOTEX," na  termomodernizację  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Jeziorku

15.04-  Udział  w  uroczystościach  rocznicowych  50-go   Zjazdu  Przewodników  Świętokrzyskich , które  odbyły  się  w  kieleckim  WDK.

15.04-  Udział  uroczystościach  25-lecia  istnienia  Grupy  Wsparcia  ,, Emeryk,,

17.04-  Udział  w  uroczystości  5-lecia  istnienia  Fundacji  im. Stefana  Artwińskiego  w  Kielcach

18.04- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

18.04- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Słupi  oraz  przedstawicielami  Kół  Gospodyń  Wiejskich

19.04-  Udział  w  spotkaniu  z  Organizacjami  Pozarządowymi  z  naszej  Gminy  w  Gok- u  Rudki

20.04-  Udział  w  spotkaniu  wyjazdowym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w  Sędziszowie

21.04-  Spotkanie  robocze  z  Sołtysami  naszej  Gminy  w  sprawie  Gminnych  Dożynek  2023

26.04-  Spotkanie  z  przedstawicielami  Urzędu  Marszałkowskiego  w  sprawie  Wydarzenia  ,,Otwarcie  Sezonu  Turystycznego  Województwa  Świętokrzyskiego  2023  w  Nowej  Słupi"

27.04-  Spotkanie  informacyjne  z  mieszkańcami  Jeziorka   w  sprawie  Kanalizacji  miejscowości  oraz  realizacji  przyłączy  kanalizacyjnych

30.04- Udział  w  uroczystych  obchodach  Gminnego  Dnia  Strażaka  w  Rudkach

Maj 2023

10.05-  Spotkanie  robocze  z  zastępcą  Komendanta  Miejskiej  Policji  w  Kielcach

11.05-  Spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

11.05-  Odprawa  robocza  z  firmą  ADMA  w  sprawie  kanalizacji   miejscowości  Bartoszowiny

11.05-  Udział  w  posiedzeniu   Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich ( ZGGŚ )   w    Bielinach

23.05-  Udział  w  szkoleniu  obronnym  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

24.05-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  jednostek  KSRG  z  terenu  naszej  Gminy

25.05- Spotkanie  z  dyrektor  oddziału  kieleckiego  TVP-3  w  Kielcach

25.05-  Udział  w  Gali  przyznania  dotacji  dla  Organizacji  Pozarządowych  z  Województwa  Świętokrzyskiego  przez  Fundację  Stefana  Artwińskiego  w  Kielcach . Z  naszej  Gminy  dotację  otrzymały  Stowarzyszenia  ,,  Ostoja,,  z  Nowej  Słupi  oraz  ,, Aktywni,,  ze  Starej  Słupi

26.05-  Udział  w  Wieczorze  Autorskim  Dziennikarza  Anrzeja  Nowaka-Arczewskiego  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

27.05-  Udział  w  spotkaniu  integracyjnym  w  Paprocicach  zorganizowanym  przez  Koło  Gospodyń  Wiejskich  ,, Paprotki,,

27.05-  Udział  w  zakończeniu  sezonu  siatkarskiego  Zespołu  ,, Emeryk"  w  Baszowicach

28.05-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  okazji  25-lecia  kapłaństwa  ks.  Sylwestra  Łąckiego  proboszcza  parafii  w  Nowej  Słupi

30.05-  Udział  w  posiedzeniu  Stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

31.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  Radą  Seniorów  Powiatu  Kieleckiego  w  Kielcach  w  sprawie  ustaleń  organizacyjnych  dotyczących  imprezy Przegląd  Senioralnej  Działalności  Kulturalnej  Powiatu  Kieleckiego  ,,Zdrowie  na  lata  ,, SENIORIADA  2023 , która  odbędzie  się  na  Placu  Targowym  w  Rudkach  dnia  18  czerwca

Czerwiec 2023

02.06-  Spotkanie  robocze  z  Gminnym  Zarządem  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  Remizie  w  Nowej  Słupi

03.06-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  Pucharu  Polski  w  Sztukach  Walki  Ju-jitsu,  które  odbyły  się  w  Hali  Sportowej  Ośrodka  Wczasów  Dziecięcych   ,,Gołoborze" w  Rudkach. Serdeczne  gratulacje  i  podziękowania  za  organizację  i  przeprowadzenie  wysokich  rangą  zawodów  dla  Stowarzyszenia  "Zdrowi  i  Aktywni  Novum"

03.06-  Udział  w  podsumowaniu  i  wręczeniu  nagród  w  Zawodach  Wędkarskich  dla  dzieci na  zbiorniku  Rudawka  w  Rudkach  w  ramach  obchodów  Dnia  Dziecka

04.06-  Udział  w  Rodzinnym  Festynie  w  Starej  Słupi  połączonym  z  uroczystym  otwarciem  boiska  wielofunkcyjnego  przy  Szkole  Podstawowej  w  Starej  Słupi  z  udziałem  pani  Minister  Anny  Krupki

05.06- Podpisanie  aktu  notarialnego  służebności  gruntowej  dla  PGE  w  Kancelarii Notarialnej  w  Kielcach

06.06- Udział  w  spotkaniu  roboczym  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej

06.06-  Spotkanie  z  v-ce  Prezydent Miasta  Kielce  Agatą  Wojda  w  Ratuszu  Miejskim  w  Kielcach

07.06-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  firmy  ,,Fart"

07.06-  Podpisanie  umowy  notarialnej  zakupu  działki  w  sołectwie  Sosnówka  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego  na  potrzeby  sołectwa  Sosnówka

09.06-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  dla  Radio  Kielce  w  temacie  zapowiedzi  najbliższych  planów  i  wydarzeń  turystycznych

09.06-  Udzielenie  Ślubu  parze  nowożeńców  w  "Świętokrzyskim  Dworze"

12.06- Udział  w  spotkaniu  roboczym  Lokalnej  Grupy  Działania  w  Łagowie

13.06-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Urzędu  Marszałkowskiego  w  sprawach  organizacyjnych  Otwarcia  Sezonu  Turystycznego  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Nowej  Słupi

13.06-  Spotkanie  z  v-ce  Prezydent  Miasta  Kielce  Agatą  Wojda  w   Ratuszu  Miejskim  w  Kielcach

14.06-  Udział  w  uroczystym  wręczeniu  kwiatów, podziękowań  oraz  jubileuszowego  grawertonu  dla  Jubilatki  naszej  Gminy  obchodzącej  100-lecie  urodzin . Gratulacje i podziękowania  odebrała  w  imieniu  jubilatki  najbliższa  rodzina

14.06-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Słupi

15.06-  Podpisanie  umowy  bankowej  w  Banku  Spółdzielczym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

15.06-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

16.06- Udział  w  XX  jubileuszowym  Otwarciu  Sezonu  Turystycznego  Województwa  Świętokrzyskiego , które  odbyło  się  w  "Świętokrzyskim  Dworze"  w  Nowej  Słupi

17.06- Udział  w  Pikniku  Turystycznym  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi  w  ramach  programu  Otwarcia  Sezonu  Turystycznego  Województwa  Świętokrzyskiego

18.06-  Udział  w  uroczystościach  patriotycznych  i  odsłonięciu  tablicy  pamięci  pomordowanych  w  bitwie  na  Kobylej  Górze  w  1915  roku , które  odbyły  się  w  Paprocicach. Uroczystości  rozpoczęły  się  uroczystą  Mszą  Świętą  

18.06 – Udział  w  wydarzeniu ,,II  Senioriada  Powiatu  Kieleckiego"  na  placu  targowym  w  Rudkach

19.06-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko.

20.06-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  Instytucji  Kultury  -  Park  Dziedzictwa,  Gminny  Ośrodek  Kultury, Sportu  i  Turystyki  oraz  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa .

20.06-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

22.06-  Udział  w  zakończeniu  roku  szkolnego  i  uroczystym  pożegnaniu  klas  8-ych  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

22.06-  Udział  w  zakończeniu  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Pokrzywiance  oraz  uroczystości  pożegnania  w  związku  z  przejściem  na  emeryturę  dyrektor  szkoły  pani  Agnieszki  Pustuły .

22.06-  Udział  w  zakończeniu  roku  szkolnego  i  uroczystym  pożegnaniu  klas  8.  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

22.06-  Udział  w  uroczystej  sesji  Rady  Powiatu  Kieleckiego  w  Wojewódzkim  Domu  Kultury  w  Kielcach

23.06-  Udział  w  uroczystości  zakończenia  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

23.06-  Udział  w  uroczystości  zakończenia  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

23.06-  Udział  w  uroczystości  zakończenia  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeleniowie

23.06-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno

24.06-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  w  Grzegorzowicach  z  okazji  25-lecia  kapłaństwa  księdza  proboszcza  Zbigniewa  Kargula

25.06-  Udział  w  Profilaktycznym  Festynie  Rodzinnym  w  Baszowicach

Lipiec 2023

10.07-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  na  dofinansowanie  działań  promocyjnych  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi  ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Świętokrzyskiego

13.07-  Spotkanie  robocze  z  pracownikami  oraz  sołtys  sołectwa  Jeleniów  w  sprawie  organizacji  Gminnych  Dożynek  2023

14.07- Udział  w  konferencji  promującej  dofinansowanie  renowacji  obiektów  zabytkowych  z  funduszy  budżetu  państwa  w  biurze  poselskim  poseł  na  sejm  RP   Agaty  Wojtyszek

18.07-  Spotkanie  robocze  z  prezydentem  Miasta  Kielce  Bogdanem  Wentą

24.07- Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Słupi

26.07- Udział  w  uroczystości  odejścia  na  emeryturę  pracownika  biblioteki  w  Nowej  Słupi

28.07-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  dla  Radio  Kielce

28.07-  Udział  spotkaniu  warsztatowym  dla  osób  niepełnosprawnych  zorganizowanym  przez  Stowarzyszenie  ,, Zdrowy  Człowiek – Emeryk ,,  w  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

30.07-  Udział  w  festynie  rodzinnym  w  Paprocicach

Sierpień 2023

01.08- Udział  w  audycji  na  żywo  w  Radio  Em w  ramach  promocji  i  zaproszenia  na  55 Dymarki  w  Nowej  Słupi

03.08-  Udział  w  zebraniu  roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

03.08-  Udział  w  konferencji  prasowej dotyczącej  przydzielonych  dodatkowych  środków  rządowych  dla  gmin  w  ramach  pomocy  dla  jst

04.08-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  departamencie  Kontroli  i  Certyfikacji  RPO  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Kielcach

04.08-  Udział  w  uroczystej  sesji  inauguracyjnej  powołania  Rady  Młodzieżowej, która  odbyła  się  w  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

07.08-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  na  przebudowę  dróg  w  ramach  środków  z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich

09.08-  Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej 

10.08-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  dotyczącym  organizacji  Dożynek  Gminnych  2023  w  Jeleniowie

10.08-  Udział  w  spotkaniu  z  firmą  "Bartosz"

11.08-  Udział  w  telewizyjnym  nagraniu  dotyczącym  promocji  "Dymarek  2023 "  dla  TVP- 3  oddział  Kielce . Nagrania dokonano na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi

11.08-  Udział  w  uroczystym  pochodzie  oraz  otwarciu  55  Dymarek  w  Nowej  Słupi  na  Centrum  Kulturowo – Archeologicznym  

12.08-  Udział  w  wydarzeniach    55  Dymarek 

13.08-  Udział  w  audycji  na  żywo  dla  stacji  radiowej  Radio  Kielce  sprzed  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

13.08-  Udział  w  wydarzeniach  55  Dymarek  oraz  Zakończeniu  Dymarek 2023

14.08-  Spotkanie  z  V-ce  prezesem  Towarzystwa  Polsko-  Rumuńskiego Michałem  Sową  w  sprawie  organizacji  zlotu  starych  rumuńskich  aut  w  Nowej   Słupi

15.08-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej   oraz  Gminnych  Dożynkach  w  sołectwie  Jeleniów  

17.08-  Udział  w  konferencji  prasowej  w  Starostwie  Powiatowym  w  Kielcach  zapraszającej  na  wydarzenie  "Opowieść  jako  żywa…."  ku  czci  pamięci  Księcia  Jeremiego  Wiśniowieckiego

18.08-  Podpisanie  aneksu  do  umowy  w  Świętokrzyskim  Biurze  Rozwoju  Regionalnego  w  Kielcach

18.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

19.08-  Udział  w  podsumowaniu  i  wręczeniu nagród  w  Zawodach  Wędkarskich  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia  na  zbiorniku  Rudawka  w  Rudkach

20.08-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  oraz festynie  historycznym  na  Świętym  Krzyżu  "Opowieść  jako  żywa …. "  poświęconym  pamięci  Księcia  Jeremiego  Wiśniowieckiego

22.08-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

24.08-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  "Maluch  plus" w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

24.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Skały

25.08-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Młodzieżowej  

25.08-   Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Gminnego   Ośrodka  Kultury  w  Rudkach

26.08-  Udział  w  Festynie  Plenerowym  "Dni  Rudek"  na  placu  Targowym  w  Rudkach  

26.08-  Udział  w  festynie  sołectwa  Mirocice

27.08-  Udział    w  uroczystej   Mszy  Świętej  oraz Powiatowych  Dożynkach  w  Rakowie. Gminę  Nowa  Słupia  reprezentowało sołectwo  Jeleniów  wraz  z  wieńcem  dożynkowym.

28.08-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  przyszłorocznych  56  Dymarek  w  Nowej  Słupi . W  spotkaniu  uczestniczyła  dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Rudkach 

29.08-  Udział  w  podsumowaniu  i  zakończeniu  półkolonii  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeleniowie

29.08-  Udział  w  wyjazdowym  spotkaniu  integracyjnym  wraz  z  delegacją  seniorów  w  Muzeum  Wsi  Kieleckiej  w  Tokarni

30.08-  Spotkanie  robocze  z  wojewodą  Świętokrzyskim  Zbigniewem  Koniuszy  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  w  sprawie  inwestycji  drogowych  w  ramach  rządowego  programu  Funduszu  Rozwoju  Dróg

30.08-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

31.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Stara   Słupia

Wrzesień 2023

02.09-  Udział  w  inauguracji  rajdu  pieszego  powiatu  kieleckiego  szlakiem  ,,  starej  kolejki  Rudki – Zagnańsk  ,,  rozpoczynającego  się  w  Dębnie.

02.09-  Udział  wraz  z  zespołem  "Modrzewianki"  w  wydarzeniu  Zjazd  Starych  Aut  Rumuńskich  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym   w  Nowej  Słupi . 

04.09-  Udział  w  inauguracji  Roku  Szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

05.09-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kielcach  Zbigniewem  Wróblem

06.09-  Udzielenie  wywiadu   medialnego  dla  potrzeb  Samorządowej  Polskiej  Agencji  Prasowej  w  sprawie  otwarcia  Parku  Legend  w  Nowej  Słupi

07.09-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  Inwestycji  wodno- kanalizacyjnych  ;  Oczyszczalnia  Ścieków  w  Starej  Słupi ,  Oczyszczalnia  Ścieków  w Mirocicach , Oczyszczalnia  Ścieków  w  Bartoszowinach , Studnia  w  Nowej  Słupi  oraz  kanalizacja  miejscowości  Bartoszowiny , Dębno , Jeziorko , Stara  Słupia i  Hydrofornia  w  Mirocicach. Uroczystość  odbyła  się  w  Świętokrzyskim  Dworze  w  Nowej  Słupi , natomiast  symbolicznego  przecięcia  wstęgi  dokonano  na  terenie  oczyszczalni  w  Mirocicach

07.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko

08.09-  Udział  w  uroczystości  pożegnania  i  odejścia  na  emeryturę  prezesa  Banku  Spółdzielczego  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim  Zdzisława  Szostaka. Uroczystość  miała  miejsce  w  lokalu  ,, Bałtowski  Zapiecek ,, w  Bałtowie

09.09-  Udział  w  spotkaniu  Narodowe  Czytanie  powieści  "Nad  Niemnem"  w  budynku  "Opatówki"  w  Nowej  Słupi

09.09-  Udział  w  festynie  wiejskim  w  Pokrzywiance  zorganizowanym  przez  sołectwa  Pokrzywianka , Cząstków , Skały  , Włochy

09.09-  Udział  w  uroczystym  rozpoczęciu  sezonu  siatkarskiego  zespołu  KS Emeryk   w  lokalu  "U  Jana"  w  Rudkach

10.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  rozpoczęcia  Tygodnia  Odpustu  Święta  Podwyższenia  Krzyża

10.09-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  placu  zabaw  dla  dzieci  przy  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  połączone  z  okolicznościowym  festynem

11.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice

12.09-  Podpisanie  umowy  notarialnej  w  Notariacie  w  Starachowicach

12.09-  Udział  w  spotkaniu  soleckim  sołectwa  Rudki

12.09-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  Janem  Reklewskim

13.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  w  intencji  rolników, rzemieślników, pszczelarzy, sadowników, ogrodników  w  ramach  trwającego  Tygodnia  Odpustu

14.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  w  intencji  Ojczyzny  z  udziałem  delegacji  rządowej  na  czele  z  v-ce  Premierem  Jarosławem  Kaczyńskim

14.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Serwis

15.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Sosnówka

16.09-  Udział   w  uroczystym  otwarciu  Parku  Legend  w  Nowej  Słupi

17.09-  Udział  w  uroczystej  mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  zakończenia  Tygodnia  Odpustu  Święta  Podwyższenia  Krzyża

17.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny

18.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Cząstków

19.09-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  Zakładu  Gospodarki  Odpadami  w  Promniku

19.09-  Udział  w  spotkaniu  soleckim  sołectwa  Hucisko

20.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno

21.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeleniów

22.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Mirocice

23.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  na  zakończenie   XXIV  Rajdu  Pielgrzymkowego

23.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Nowa  Słupia

24.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Włochy

25.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Paprocice

26.09-  Udział  w  wydarzeniu  Forum  Ekonomicznym  zorganizowanym  przez  redakcję  "Echa  Dnia"  w  Kielcach

26.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Pokrzywianka

27.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Trzcianka

27.09-  Udział  w  Gali  Forum  Ekonomicznego  w  Kielcach  oraz  odbiór  wyróżnienia  w  kategorii  ,, Debiut  Roku,,  za  otwarcie  Parku  Legend  w  Nowej  Słupi

28.09-  Udział  w  Uroczystej  Mszy  Świętej  oraz  uroczystości   jubileuszu  50-lecia  pożycia  par  małżeńskich  z  terenu  naszej  gminy

28.09 -  Udział  w  spotkaniu  Klubu  Seniora  "Ostoja"  w  świetlicy  w  Nowej  Słupi

Październik 2023

05.10-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Odpadami  w  Promniku

05.10-  Udział  w  konferencji  popularno-naukowej  "Miejsca  Pamięci  w  Nowej  Słupi"  zorganizowanej  przez  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi wraz  ze  Szkołą  Podstawową  w  Nowej  Słupi  z  udziałem  prof. Krzysztofa  Brachy  oraz  prof. Adama  Massalskiego  

06.10-  Udział  w  uroczystościach  odsłonięcia  pomnika  poświęconego  pamięci  pomordowanych  w  czasie  II  Wojny  Światowej  mieszkańców  Jeziorka 

10.10-  Udział  w  pierwszym  posiedzeniu  Komisji  Interdyscyplinarnej  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  Domowej

11.10-  Spotkanie  robocze  z  nowo  wybranym  sołtysem  sołectwa  Serwis  połączone  z  wręczeniem  nominacji

11.10-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Zespołu  Szkół  w  Rudkach

13.10-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  oraz  uroczystych obchodach        60-lecia  powstania  Szkoły  Podstawowej  w  Rudkach  

14.10  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  Stowarzyszenia "Zdrowy  Człowiek – Emeryk"  z  okazji  jubileuszów  trzeźwości  członków  grupy

18.10-  Udział  w  uroczystej  akademii  szkolnej  z  okazji  Dnia  Edukacji  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

18.10-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

19.10-  Udział  w  otwarciu  i  podsumowaniu  III-ej  edycji  Olimpiady  Przedszkolaków , która  odbyła  się  w  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi

22.10-  Udział  w  Konkursie  Pieśni  Patriotycznej  w  Ciekotach  z  zespołami  KGW  Jezioraneczki  ,  KGW  Chełmowianie ,  KGW  Modrzewianki

24.10-  Udział  w  spotkaniu  szkoleniowo- roboczym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w  Ujeździe  

25.10-  Udział  w  uroczystej  gali  wręczenia  statuetek  "Świętokrzyski  Wędrowca"  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Wojewódzkim  Domu  Kultury  w  Kielcach. Statuetką   "Świętokrzyskiego  Wędrowca" zostało  uhonorowane  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  im. Mieczysława  Radwana  w  Nowej  Słupi

27.10-  Spotkanie  robocze  z  Burmistrzem  Bodzentyna  Dariuszem  Skibą  w  Bodzentynie

27.10-  Spotkanie  robocze  z  proboszczem  parafii  Nowa  Słupia  ks. Sylwestrem  Łąckim

28.10-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  w  kościele  parafialnym  w  Rudkach  oraz  uroczystościach  obchodu  jubileuszu  75-lecia  powstania  Koła  Łowieckiego  "Chełmowa  Góra"

30.10-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  Szkół  w  Rudkach  oraz  Nowej  Słupi

Listopad 2023

03.11-  Udział  w  otwarciu  Forum  Sekretarzy  Regionu  Świętokrzyskiego , które  odbyło  się  w  Budynku  Parku  Legend  w  Nowej  Słupi

06.11-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej  poświęconemu  podsumowaniu  i  dyskusji  nad  Audytem  stanu  oświaty  w  Gminie  Nowa  Słupia

08.11-  Udział  w  uroczystej  Akademii  z  okazji   Święta  Niepodległości  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  połączonej  ze  ślubowaniem  uczniów klas  pierwszych

08.11-  Udział  w  uroczystej  Akademii  z  okazji  Święta  Niepodległości  w  Szkole  Podstawowej  w  Pokrzywiance  połączonej  ze  ślubowaniem  uczniów  klas  pierwszych

09.11-  Spotkanie  robocze  z  Zarządcą  oraz  zarządem  Wspólnoty  bloku  nr  2  przy  ulicy  Pocztowej  w  Rudkach

09.11-  Udział  w  uroczystej  Akademii  z  okazji  Święta  Niepodległości  połączonej  ze  złożeniem  ślubowania  uczniów  klas  pierwszych  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

09.11- Udział  w  uroczystej  Akademii  z  okazji  Święta  Niepodległości  połączonej  ze  złożeniem  ślubowania uczniów  klas  pierwszych  w  Szkole  Podstawowej  w  Paprocicach

10.11-  Udział  w  uroczystej  Akademii  szkolnej  z  okazji  Święta  Niepodległości  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku  połączonej  ze  złożeniem  ślubowania  uczniów  klas  pierwszych

10.11-  Udział  w  uroczystości  poświęcenia  i  uroczystego  otwarcia  Murala  poświęconego  Bohaterom  Powstania  Styczniowego  namalowanego  na  ścianie  bocznej  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi. Uroczystości  odbyły  się  w  Szkole  Podstawowej  im. Bohaterów  Powstania  Styczniowego  1863  w  Nowej  Słupi

14.11-  Udział  w  konferencji  popularnonaukowej w  Muzeum  Archeologicznym  w  Krakowie  poświęconej  postaci  prof.  Kazimierza  Bielenina  z  okazji  obchodów  stulecia   jego  urodzin

18.11-  Udział  w  wydarzeniu  Gminny  Bal  Seniora  połączonym  z  obchodami  Dnia  Pracownika  Socjalnego, które  odbyło  się  w  świetlicy   w  Nowej  Słupi

20.11-  Udział  w  uroczystej  Gali  Rankingu  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  zorganizowanego  przez  Fundację  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej  oraz  Urząd  Statystyczny  w  Kielcach. Podczas  Gali  Gmina  nowa  Słupia  została  uhonorowana  za  zajęcie  I-ego  miejsca  w  kategorii  "średnioroczne  wydatki  majątkowe  inwestycyjne"   województwie  świętokrzyskim

20.11-  Udzielenie  wywiadu  dla  potrzeb  TVP3  Kielce  w  sprawie  opublikowanego  Rankingu  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego

20.11-  Udział  w  audycji  w  Radio  Kielce  w  programie  na  żywo   ,, Punkt  Widzenia: co  decyduje  o  rozwoju  lub  stagnacji  gminy ?  ,,

23.11-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

24.11-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej oraz  obchodach  jubileuszu  50-lecia  otwarcia  nowego  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Słupi

24.11-  Udział  w  spotkaniu  ,,  Andrzejkowym ,,  Kół  Gospodyń  Wiejskich  w  Świętokrzyskim  Dworze  w  Nowej  Słupi

25.11-  Udział  w  spotkaniu  ,, Andrzejkowym ,, Grupy  Wsparcia  "Emeryk"  oraz  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  "Nasze  Serca " w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

27.11-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

28.11-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  Banku  Spółdzielczego  oddział  Nowa  Słupia

28.11-  Udział  w  uroczystej  jubileuszowej Gali  20-lecia  Certyfikatu  Polskiej  Organizacji  Turystycznej  w  Warszawie  połączony  z  odbiorem  nagrody  w  konkursie  "na  najlepszy  produkt  turystyczny  - Certyfikat  POT" , Park  Legend  został  przez  kapitułę  POT  wyróżniony  w  kategorii "Debiut  Roku"

Grudzień 2023

02.12-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  w  kościele  w  Grzegorzowicach  z  okazji  Barbórki

06.12-  Udział  w  posiedzeniu  roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

07.12-  Udział  w  nagraniu  radiowym  dla  potrzeb  Radio  Kielce

08.12-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  opłatkowym  zorganizowanym  przez  Wojewodę  Świętokrzyskiego  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

08.12-  Udział  we   Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  w  intencji  dziękczynnej  za  proces  rewitalizacji  Sanktuarium

09.12-  Udział  w  gminnym   spotkaniu  Mikołajkowym  dla  dzieci,  które  odbyło  się  w  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

11.12-  Udział  w  uroczystej  Gali  podsumowującej  działania  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Świętokrzyskiego  w    mijającej  perspektywie   finansowej  w  ramach  środków  z  EFS-u  (  Europejski  Fundusz  Społeczny ).  Gala  odbyła  się  w  kieleckiej  Filharmonii  w  Kielcach

13.12-  Spotkanie  robocze  z  firmą  projektową  branży  budowniczej

14.12-  Podpisanie  umowy  na  odbiór  odpadów  komunalnych  w  2024  roku  z  firmą  "Fart"

14.12-  Spotkanie  robocze  z  Radnymi  Rady  Miejskiej

14.12-  Udział  w  posiedzeniu  Sesji  Nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

16.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Klubu  Seniora  "Wesołówka" w  Jeleniowie

16.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Klubu  Seniora  "Aktywni"  w  Starej  Słupi

16.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Stowarzyszenia  Zdrowy  Człowiek  "Emeryk"  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

16.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  OSP  Nowa  Słupia  w  Świetlicy   w  Nowej  Słupi

17.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Stowarzyszenia  "Nasze  serca" w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

19.12-  Podpisanie  aktów  notarialnych  zakupu  gruntu  pod  przepompownię  ścieków  w  Starej  Słupi  oraz  służebności  gruntowej  dla  firmy  Nexera  w  notariacie  w  Starachowicach

19.12-  Udział  w  Jasełkach  oraz  spotkaniu  opłatkowym  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeleniowie

20.12-  Udział  w  Jasełkach  oraz  spotkaniu  opłatkowym  w  Szkole  Podstawowej  w  Pokrzywiance

20.12-  Podpisanie  umowy  rozdziału  współwłasności  nieruchomości  gruntowej  w  Wólce  Milanowskiej  na  oddzielne  własności   działek

21.12-  Udział  w  Jasełkach  oraz  spotkaniu  opłatkowym  w  Zespole  Szkół  w  Rudkach

21.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  pracowników  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia

22.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Świętokrzyskim  Dworze  w  Nowej  Słupi

22.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  OSP  Włochy

27.12-  Udział  wraz  ze  stowarzyszeniem  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi  we  wręczeniu  stypendiów  dla  uzdolnionych  uczniów  Szkół  Podstawowych  z  terenu  naszej  Gminy

27.12-  Udział  w  roboczym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

29.12- Podpisanie  aktów  notarialnych  zakupu  działki  pod  przepompownię  ścieków  w  Cząstkowie  oraz  służebności  gruntowej  dla  sieci  internetowej  firmie  Nexera  w  notariacie  w  Starachowicach

 

 

czytano: 5825 razy