Powróć do: Kalendarium Burmistrza

Kalendarium Burmistrza 2018

STYCZEŃ 2018

 • 3 stycznia – spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Paprocice
 • 4 stycznia – spotkanie robocze z Panią Dyrektor Sochacką z Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w sprawie oczyszczalni ścieków w Starej Słupi
 • 5 stycznia – udział w wieczorze kolęd i poezji w szkole w Nowej Słupi
 • 5 stycznia – udział w spotkaniu konsultacyjno – sołeckim w Bartoszowinach
 • 6 stycznia – udział w koncercie charytatywnym kolęd i pastorałek na Świętym Krzyżu
 • 7 stycznia – udział w uroczystej mszy oraz koncercie kolęd w Grzegorzowicach wraz z zespołem Modrzewianki
 • 7 stycznia – udział w przedstawieniu Bożonarodzeniowym w kościele parafialnym w Nowej Słupi przygotowanym przez młodzież szkolną
 • 9 stycznia – nagranie wywiadu dla TVP 3 Kielce w temacie „Konsultacje społeczne w sprawie odzyskania przez Nową Słupię praw miejskich”
 • 10 stycznia – spotkanie z przedsiębiorcami, właścicielami działek na Centrum Kulturowo – Archeologicznym w sprawie negocjacji dot. wykupu lub zamiany działek
 • 10 stycznia – spotkanie konsultacyjno – sołeckie w Baszowicach
 • 11 stycznia – spotkanie robocze z Zastępcą Dyrektora Departamentu PROW
 • 11 stycznia – spotkanie z firmą PGE, biurem projektowym oraz właścicielami działek z Wólki Milanowskiej oraz Nowej Słupi w sprawie budowy nowej linii zasilającej GPZ w Starej Słupi
 • 12 stycznia – podpisanie umów z wykonawcami budowy boiska wielofunkcyjnego i zatoczki dla gimbusa przy szkole w Nowej Słupi
 • 12 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Skałach
 • 13 stycznia - spotkanie sołecko – konsultacyjne w Milanowskiej Wólce
 • 14 stycznia – spotkanie konsultacyjne w sołectwie Jeziorko
 • 15 stycznia – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach z Panią Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Anną Bielan wraz z Kierownikiem GOPS Panią Anną Moruś – Mergalską
 • 16 stycznia – spotkanie robocze z urbanistką wykonującą usługi dla naszej gminy
 • 17 stycznia – udział w uroczystej odprawie i oddaniu do użytku wyremontowanego budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 • 17 stycznia – udział w spotkaniu na Św. Krzyżu w sprawie odtworzenia kopca Czartoryskiego u podnóża sanktuarium
 •  17 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Cząstkowie
 • 18 stycznia – spotkanie w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego z Panią Dyrektor Marcinkowską w sprawie wyłączenia z aglomeracji Bielin miejscowości Bartoszowiny
 • 19 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Paprocicach
 • 20 stycznia – udział w spotkaniu „Nowosłupskie zapusty” w świetlicy w Nowej Słupi zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi
 • 21 stycznia – udział w zebraniu sprawozdawczym koła wędkarskiego w Rudkach
 • 21 stycznia – wyjazd z kołami gospodyń wiejskich do Jędrzejowa i udział w przeglądzie kolęd i pastorałek
 • 22 stycznia – spotkanie z prezesem „siatkówki świętokrzyskiej”
 • 22 stycznia – udział w uroczystościach dnia babci i dziadka w GOK w Rudkach
 • 23 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Pokrzywiance
 • 24 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Dębniaku
 • 25 stycznia – udział we mszy św. oraz obiedzie na Św. Krzyżu z udziałem osób biednych i samotnych oraz pracowników GOPS
 • 26 stycznia – spotkanie robocze z Panią Dyrektor Martą Pawelec
 • 27 stycznia – udział w choince przedszkola w Rudkach
 • 27 stycznia – udział w spotkaniu sołecko – konsultacyjnym w Mirocicach
 • 29 stycznia – udział w spotkaniu noworocznym w Starostwie Powiatowym w Kielcach
 • 29 stycznia – udział w spotkaniu z Dyrektorem Janiszewskim w Departamencie Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego
 • 29 stycznia – spotkanie robocze w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie współorganizacji „Jarmarku Świętokrzyskiego”
 • 29 stycznia -  udział w uroczystym koncercie kolęd i pastorałek w szkole w Paprocicach
 • 30 stycznia – udział w Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
 • 31 stycznia – spotkanie szkoleniowe z pracownikami Urzędu Gminy
 • 31 stycznia – udział w spotkaniu sołecko – konsultacyjnym w Dębnie

LUTY 2018

 • 1 luty – udział w uroczystościach podsumowania XX Jubileuszowego Rajdu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 w szkole podstawowej w Nowej Słupi
 • 2 luty - udział w uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Nowej Słupi oraz akademii z okazji obchodów dnia patrona szkoły podstawowej w Nowej Słupi
 • 3 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Rudkach
 • 4 luty – udział w spotkaniu karnawałowym osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy
 • 5 luty – spotkanie z kadrą Zespołu Szkół w Rudkach w sprawie omówienia szczegółów technicznych modernizacji boiska „Orlik” w Rudkach
 • 7 luty -  udział w spotkaniu na Św. Krzyżu wraz z Towarzystwem Przyjaciół Nowej Słupi oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej z Ojcem Superiorem w sprawie Kopca Czartoryskiego
 • 7 luty – spotkanie sołecko - konsultacyjne w Trzciance
 • 8 luty – udział w dialogu dotyczącym zakupu działki na Centrum Archeologicznym w Nowej Słupi od prywatnego przedsiębiorcy
 • 9 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w sołectwie Hucisko
 • 9 luty – udział w występie teatru „Święty spokój” w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach
 • 10 luty – udział w choince dla dzieci w GOK w Rudkach zorganizowanej przez stowarzyszenie Emeryk
 • 11 luty – udział w uroczystej mszy imieninowej ojca superiora na Świętym Krzyżu
 • 12 luty – spotkanie robocze z Dyrektorem ŚPN w Bodzentynie
 • 12 luty – udział w uroczystym pożegnaniu, odejście na emeryturę pracownik SP w Rudkach
 • 14 luty – podpisanie umowy o współpracy z Kieleckim PCPR
 • 17 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Starej Słupi
 • 20 luty – spotkanie z Panią Dyrektor SPGZOZ w Nowej Słupi
 • 20 luty – udział w walnym spotkaniu sprawozdawczym Związku Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego
 • 21 luty – spotkanie robocze z Panią Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
 • 21 luty – spotkanie z Dyrektor schroniska powiatowego w Nowej Słupi
 • 21 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Sołectwie Serwis
 • 22 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Sołectwie Włochy
 • 23 luty – spotkanie robocze z V-ce Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach
 • 24 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Nowej Słupi
 • 26 luty – spotkanie z Wojewodą Świętokrzyską
 • 27 luty – udział w obchodach dnia Języków Obcych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi
 • 27 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Jeleniowie
 • 28 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Sosnówce

MARZEC 2018

 • 1 marca – udział w posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy
 • 2 marca – spotkanie konsultacyjne z Panią Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach
 • 2 marca – spotkanie z kadrą lekarską SPGZOZ w Nowej Słupi
 • 4 marca – udział w spotkaniu sprawozdawczym w OSP Stara Słupia
 • 5 marca – udział w sesji Rady Powiatu w Kielcach
 • 6 marca – udział w wydarzeniu „ Dialog Obywatelski” w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce w temacie „Przyszłość Budżetu Unijnego i Polityki Spójności. Jak finansować politykę regionalną po 2020 roku.”
 • 8 marca – udział w uroczystych obchodach Dnia Kobiet w Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Rudkach
 • 9 marca – udział w spotkaniu z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach
 • 10 marca – udział w V Przeglądzie Pieśni Pasyjnych i Pokutnych na Św. Krzyżu
 • 11 marca – udział w uroczystej gali Przeglądu Pieśni Pasyjnych i Pokutnych
 • 12 marca – udział w spotkaniu z mieszkańcami Milanowskiej Wólki w sprawie kanalizacji miejscowości
 • 12 marca – złożenie wniosku w sprawie przywrócenia praw miejskich przez Nową Słupie w Urzędzie Wojewódzkim na ręce Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek
 • 13 marca – udział w spotkaniu z mieszkańcami Jeleniowa w sprawie kanalizacji miejscowości
 • 16 marca – udział w spotkaniu roboczym z Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 • 19 marca – udział w sesji Sejmiku Wojewódzkiego Świętokrzyskiego
 • 20 marca – uczestnictwo w nagraniu radiowym Radia Kielce
 • 21 marca – udział w negocjacjach wykupu działki na Centrum Kulturowo – Archeologicznym
 • 21 marca – udział w otwarciu Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych, który odbył się na hali sportowej w Nowej Słupi
 • 21 marca – udział w posiedzeniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  w Bielinach
 • 23 marca – udział w podsumowaniu Gminnego Konkursu Przeciwpożarowego w Rudkach
 • 24 marca – udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Sosnówka
 • 25 marca – udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Mirocice
 • 26 marca – udział w spotkaniu robocze z Panem Posłem Andrzejem Kryjem
 • 27 marca – udział w spotkaniu roboczym z Panem Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem
 • 28 marca – udział w negocjacjach w sprawie wykupu działek na Centrum Kulturowo – Archeologicznym
 • 28 marca – spotkanie z Panią Irena Sochacką Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych
 • 28 marca – udział w spotkaniu Wielkanocnym w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi
 • 29 marca – udział w spotkaniu Wielkanocnym dla osób biednych i samotnych w świetlicy w Starej Słupi

KWIECIEŃ 2018

 • 3 kwiecień – spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej
 • 4 kwiecień – udział w spotkaniu z księdzem Janem Mikosem
 • 6 kwiecień – udział w spotkaniu na Św. Krzyżu odnośnie upamiętnienia kopca księcia Adama Czartoryskiego
 • 6 kwietnia – udział w spotkaniu z Panem Marszałkiem Adamem Jarubasem
 • 6 kwietnia – udział w konferencji „Turystyka Gór Świetokrzyskich Dziś i Jutro” w Krajnie
 • 7 kwietnia – udział w otwarciu Ogólnopolskiego Turnieju Sztuk Walki w Nowej Słupi
 • 7 kwietnia -  udział w uroczystej mszy oraz obchodach 20 – lecia istnienia grupy wsparcia EMERYK
 • 11 kwietnia – udział w spotkaniu roboczym z Dyrektorem Urbanowskim oraz Dyrektorem Grabkom 11 kwietnia – spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Stara Słupia odnośnie budowy sieci gazowej
 • 16 kwietnia – udział w spotkaniu powitalnym uczestników programu ERASMUS + w Szkole Podstawowej w Starej Słupi
 • 17 kwietnia – udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie organizacji Jarmarku Świętokrzyskiego
 • 18 kwietnia – podpisanie umowy ze środków WORD na dofinansowanie sprzętu strażackiego dla OSP Włochy
 • 18 kwietnia – udział w uroczystym wręczeniu promes na remont dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, Wójt poinformował, iż nasza Gmina otrzymała promesę w kwocie 105 tys. zł na drogę w milanowskiej Wólce
 • 20 kwietnia – udział w Targach AgroTravel w Kielcach.24 i 25 kwietnia – udział w szkoleniu obronnym zorganizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
 • 26 kwietnia – wizja lokalna przebiegu rzeki Pokrzywianki w miejscowości Jeziorko,
 • 27 kwietnia – spotkanie robocze w WFOŚ w Kielcach
 • 29 kwietnia – udział w spektaklu Teatru Święty Spokój „ Mąż umarł ale już mu lepiej” w MCK
 • w Starachowicach ,
 • 30 kwietnia – podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji gminnych z Panem Marszałkiem Adamem Jarubasem,30 kwietnia udział w uroczystościach obchodów dnia Konstytucji 3-go Maja w Szkole Podstawowejw Rudkach,

MAJ 2018

 • 1 maja – udział w uroczystościach gminnego Dnia Strażaka
 • 7 maja – wyjazd studyjny do Juraparku oraz Parku nauki w Krasiejowie
 • 9 maja – podpisanie aktu notarialnego wykupu gruntu dla Gminy Nowa Słupia w Starachowicach,
 • 9 maja – podpisanie umowy na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Rudkach
 • z wykonawcą inwestycji,
 • 10 maja – uroczyste podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Podpisanie umowy odbyło się w WDK w Kielcach,
 • 11 maja – udział w uroczystej mszy Św. w Dębnie z okazji wizytacji parafii Dębno przez Biskupa Mariana Florczyka
 • 11 maja -  udział w konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach,
 • 11 maja – udział w zebraniu sprawozdawczym Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • 14 maja – udział w uroczystej gali wręczania nagród w konkursie „List do ....” zorganizowanego przez posła Andrzeja Kryja w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • 15 maja – spotkanie robocze z firmą multimedialną oraz Dyrektorem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
 • 16 maja – spotkanie robocze ze Stowarzyszeniem „Steel Roses” – organizatorem zjazdu motocyklowego na Centrum Kulturowo – Archeologicznym w Nowej Słupi,
 • 23 maja – spotkanie z proboszczem parafii Dębno,
 • 23 maja – udział w konferencji prasowej dotyczącej „XIII Jarmarku Świętokrzyskiego” z udziałem prasy i mediów Kieleckich,
 • 23 maja – udział w spotkaniu z firmą „EFECT GLAS” z Kielc oferującej pracę dla mieszkańców naszej Gminy,
 • 24 maja – spotkanie robocze z firmą multimedialną „Foto Media”,
 • 24 maja – udział w walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w Kieleckim WDK,
 • 25 maja – udział w Wspólnym Posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy,
 • 27 maja – udział w uroczystościach „XIII Jarmarku Świętokrzyskiego” na Świętym Krzyżu,
 • 28 maja – spotkanie robocze z projektantem ścieżki w Dębnie oraz Radnym i Sołtysem Sołectwa Dębna,
 • 29 maja – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie omówienia wspólnego Działania na rzecz usuwania skutków klęski żywiołowej z dnia 26 maj w gminach dotkniętych żywiołem 

Czerwiec 2018

 • 2 czerwca - udział w gminnych zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy zorganizowanych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka przez Koło Wędkarskie z Rudek na zbiorniku wodnym w Serwisie
 • 3 czerwca - udział w gminnym festynie z okazji Dnia Dziecka na Centrum Kulturowo Archeologicznym w Nowej Słupi
 • 4 czerwca spotkanie z dyrektor SPGZOZ oraz pracownikami Ośrodka Zdrowia w Rudkach
 • 5 czerwca -spotkanie robocze z Ojcami Oblatami ze Świętego Krzyża
 • 6 czerwca- spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie składania przez sołectwa powiatu kieleckiego wniosków na granty
 • 6 czerwca spotkanie organizacyjne na Świętym Krzyżu w sprawie udziału gminy w ogólnopolskim zjeżdzie szafarzy dnia 16.06
 • 7 czerwca - udział w szkolnych uroczystościach obchodów Święta Rodziny w szkole podstawowej w Pokrzywiance
 • 8 czerwca - podpisanie umowy na budowę targowicy w Rudkach z wyykonawcą inwestycji
 • 8 czerwca - podpisanie umów na termomodernizację budynków ośrodka zdrowia oraz domu kultury w Rudkach z firmą wykonawczą
 • 8 czerwca - udział w uroczystości 10 lat istnienia Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
 • 9 czerwca - udział w rodzinnym festynie biegowym w Rudkach zorganizowanym przez Świętokrzyską Akademię Sportu, Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich oraz Gminę Nowa Słupia
 • 10 czerwca - udział w uroczystej mszy świętej na Świętym Krzyżu z okazji 20- lecia powiatu kieleckiego
 • 11 czerwca - spotkanie z dyrektor  SPGZOZ oraz pracownikami ośrodka zdrowia w Nowej Słupi
 • 13.06— udział w posiedzeniu rady społecznej SPGZOz w Nowej Słupi w sprawie sprawozdania za 2017 rok oraz zaopiniowania planu budżetu SPGZOZ na 2018 rok
 • 14.06 - udział w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Świętokrzyską „300+"
 • 14.06— udział w konferencji urzędu wojewódzkiego „Obrona terytorialna dziś i jutro"
 • 18.06— spotkanie robocze z wojewódzkim komendantem PSP w Kielcach w sprawie dofinansowania zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP STARA SŁUPIA
 • 18.06— spotkanie robocze z dyrektorem oddziału kieleckiego Polskiej Spółki Gazowniczej
 • 19.06— udział w uroczystościach pożegnania absolwentów gimnazjum w Paprocicach
 • 20.06— udział w posiedzeniu stałych komisji rady gminy
 • 21.06— udział w uroczystościach pożegnania absolwentów gimnazjum w Rudkach
 • 21.06— udział w uroczystościach pożegnania absolwentów gimnazjum w Nowej Słupi
 • 21.06— udział w spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami Rudek, Sosnówki, Serwisa I Cząstkowa w GOK w Rudkach
 • 21.06— objazd terenu gminy w związku z uszkodzeniami w infrastrukturze oraz zerwania dachu domu mieszkalnego w Pokrzywiance po ulewnej burzy
 • 22.06— udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Jeleniowie, Rudkach oraz Pokrzywiance
 • 22.06— udział w uroczystym otwarciu boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Nowej Słupi oraz udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w SP Nowa Słupia
 • 23.06— udział w xxiv zjeździe sołtysów woj. świętokrzyskiego w Wąchocku
 • 24.06 - udział w rodzinnym festynie w Baszowicach
 •  26.06- udział  w  posiedzeniu  sprawozdawczo- absolutoryjnym Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach
 • 27.06- spotkanie  robocze  partnerów  przedsięwzięcia  ,,Upamiętnienie  kopca  księcia  Adama  Czartoryskiego”
 • 28.06-spotkanie  robocze  z organizatorami  „Nocnego  Turnieju   Piłkarskiego  na Boisku  „Orlik” w  Rudkach
 • 29.06- udział  w  spotkaniu  w  siedzibie  Świętokrzyskiego  Parku  w  Bodzentynie  z  udziałem  Pana  Marszałka  woj.  świętokrzyskiego  oraz  Starosty  Kieleckiego  i  Burmistrza  miasta  Bodzentyn  w  sprawach  inwestycji  około  turystycznych  w  gminach  Nowa  Słupia  i  Bodzentyn  w  najbliższych  latach. Spotkanie  połączone  z  wizytacją  w  terenie.
 • 30.06-otwarcie  I-go  gminnego  turnieju  w  badmintonie  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi  zorganizowanego  dla  dzieci  przez  stowarzyszenie  „Zdrowy  Człowiek  „Emeryk”  pod  patronatem  Wójta  Gminy
   

Lipiec 2018

 • 4.07- udział  w posiedzeniu  52.  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Gminy
 • 5.07- spotkanie  robocze  ze  Starostą  Powiatu  Kieleckiego
 • 5.07- udział  w  ogólnopolskim  Turnieju  Układania  Kostki  Rubika  i  jej  różnych  odmian  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi
 • 5.07- udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  ulic  Chełmowej  i  Staszica  z  Nowej  Słupi  oraz  właścicielem  składu  opału  w  sprawie  uciążliwości  działania  firmy  sprzedającej  materiały  opałowe  na  działce  położonej  u  zbiegu  tych  ulic
 • 5.07- udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  budynków  wspólnot  w  Rudkach  na  Górnym  Osiedlu
 • 6.07- odebranie  umowy  w  Urzędzie  Marszałkowskim  na  dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych  w  ramach  tzw.  I-szej  koperty  Gór  Świętokrzyskich  z  programu  RPO  woj.  świętokrzyskiego  na  cztery  zadania  realizowane  w  ramach  działalności  związku  gmin  gór  świętokrzyskich  a  dotyczących :
 •   BUDOWA  STAROŻYTNEJ  WAROWNI  NA  CENTRUM  KULTUROWO- ARCHEOLOGICZNYM  W  NOWEJ  SŁUPI
 •   MODERNIZACJA  I  ZAGOSPODAROWANIE  PRZESTRZENI  WOKÓŁ  ZABYTKOWEGO  BUDYNKU  OPATÓWKI 
    W    NOWEJ  SŁUPI
 •   PRZEBUDOWA  BUDYNKU  GOK  W  RUDKACH  WRAZ  Z  ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU  WOKÓŁ  BUDYNKU
 •   BUDOWA  DREWNIANEJ  INFRASTRUKTURY  JAKO  PASAŻU  PRZY  ULICY  ŚWIĘTOKRZYSKIEJ  W  NOWEJ  SŁUPI
 • 8.07- udział  w  zawodach  wędkarskich  o  Puchar  Wójta na  zbiorniku  wodnym  w  Rudkach
 • 8.07-udział  w  uroczystej  mszy  św.  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi  - pożegnanie  proboszcza  Krzysztofa  Bartochowskiego
 • 8.07-reprezentowanie    gminy na Święcie  Zalewajki  w  Bielinach  z  udziałem  KLUBU  SENIORA  I  KGW  ZE  STAREJ  SŁUPI
 • 8.07-udział  w  ognisku  i  plenerowym  spotkaniu  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych
 • 12.07- udział  w  spotkaniu  Rady  Społecznej  SPGZOZ
 • 15.07- udział  we  mszy św.– powitanie  nowego  proboszcza  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi
 • 16.07- spotkanie  z  Panem  Mirosławem  Gajewskim (autorem  książki  „ZACHOWAĆ W PAMIĘCI”)
 • 19.07- udział  w  uroczystościach  Święta  Policji  w  komendzie  miejskiej  w  Kielcach. Gmina  wyróżniła  komendanta  Komisariatu  Policji  w  Bodzentynie .
 • 21.07- spotkanie  informacyjne   z  mieszkańcami  Dębna
 • 22.07- udział  w  gminnych  zawodach  strażackich  na  stadionie  w  Rudkach.
 • 24.07- udział  w  spotkaniu  RADY  PROGRAMOWEJ  ROZWOJU  TURYSTYKI  GÓR  ŚWIĘTOKRZYSKICH  W  PAWŁOWIE
 • 25.07- spotkanie  robocze  z  Panem  Krzysztofem  Lewickim
 • 26.07- podpisanie  umowy  na  dofinansowanie  zakupu  średniego  wozu  strażackiego  dla  OSP  STARA  SŁUPIA  W  WFOŚ  W  KIELCACH
 • 30.07 – podpisanie  umowy  z  wyłonionym  w  wyniku  przetargu    wykonawcą  na  modernizację  boiska  ORLIK  w  RUDKACH

Sierpień 2018

 • 1.08- podpisanie  umów  na  granty  ze  Starostwem Powiatu  Kieleckiego  na  dofinansowanie  sołectw;  Serwis, Rudki, Paprocice, które  odbyło  się  w  Siedzibie  Starostwa  w  Kielcach
 • 2.08- podpisanie  umów  z  Urzędem  Marszałkowskim  w  Kielcach  na  dofinansowanie  trzech  projektów  dla naszych  stowarzyszeń  w  ramach  projektu  odbudowy  wsi dla: Towarzystwa Przyjaciół Rudek,  zespołu Modrzewianki oraz GOK
 • 3.08- udział  w  posiedzeniu  komisji  rewizyjnej  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi
 • 4.08- udział  we  wręczaniu  nagród  w  Biegach  Górskich  inaugurujących  52.  Dymarki  Świętokrzyskie
 • 5.08-  wręczenie  nagród  w  biegu  ,,Półmaraton  Świętokrzyski”  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym
 • 5.08- reprezentowanie  gminy  na  przeglądzie  zespołów  śpiewaczych  w  Chmielniku  z  udziałem  KGW  naszej  gminy
 • 6.08- udział  w  konferencji  prasowej  w  siedzibie  ROT  w  Kielcach   dotyczącej  promocji  i  zaproszenia  na  52.  DYMARKI W  NOWEJ  SŁUPI
 • 7.08- wizytacja  drogi  powiatowej  ul. Kolejowej  w  Rudkach  z  Panem  Starostą  Bogdanem  Gieradą
 • 8.08-  spotkanie  robocze  z  Panią  Wojewodą  Świętokrzyską  Agatą  Wojtyszek, rzecznikiem  Panią  Dianą  Głownia  oraz  dyrektorem departamentu  infrastruktury  urzędu  wojewódzkiego ,  które  odbyło  się  w  naszej  gminie .
 • 10.08- spotkanie  z  projektantem  sieci  kanalizacyjnej  miejscowości  Dębno- Jeziorko- Mirocice.
 • 10.08-  podpisanie  umów na  emisję  serii  obligacji  bankowych  z  Bankiem  Gospodarstwa  Krajowego
 • 10.08- przywitanie  delegacji  węgierskiej  z  Csengele
 • 11 – 12.08 – udział  w  52.  Dymarkach
 • 13.08- spotkanie  z  mieszkańcami  ulicy  Ogrodowej  w  Nowej  Słupi  w  celu  omówienia  wykupu  działek  pod  drogę
 • 14.08- objazd  roboczy  inwestycji  gminnych  na  terenie  naszej  gminy
 • 15.08- udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  rady  gminy

Październik 2018

 •  5.10-udział  w  uroczystym  wręczeniu  statuetek  laureatom  ,,Czyste  Serce,,  przez  wojewodę  świętokrzyskiego  Agatę  Wojtyszek. Nagrodzona  została  nauczycielka  z  naszej  gminy  pani  Grażyna  Gąsior (SP  Rudki  za  działalność  harcerską  oraz  pracę  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych .Serdeczne  gratulacje  i  podziękowania  dla  pani  Grażyny.
 • 6.10- Udział  w  uroczystościach  obchodów lecia  schronisk  w  powiecie  kieleckim ,   które  były  się  w  schronisku  w  Nowej  Słupi
 • 10.10-Spotkanie  z  młodzieżą  szkolną  SP  Nowa  Słupia  w  ramach  akcji  plenerowej  ,,Święto  pieczonego  ziemniaka,,  na  Centrum  archeologicznym
 • 12.10-Udział  w  uroczystych  obchodach  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  szkołach  w  Nowej  Słupi  oraz  Rudkach
 • 13.10- Udział  w  Turnieju  Tańca  Towarzyskiego  w  GOK-u  w  Rudkach  zorganizowanego  wspólnie  ze  Świętokrzyską  Akademią  Sportu  ,,Korona,,
 • 18.10-Udział  w  uroczystej  akademii ,,Ku  Niepodległości,,  wykonanej  przez  zespół  harcerzy  im.  Św.  Brata  Alberta  ze  SP  w  Rudkach
 • 21.10- Udział  w  Wyborach  samorządowych
 • 24.10-Spotkanie  robocze  z  Gminną  Komisją  Wyborczą.
 • 27.10-Udział  w  konferencji  na  temat  ,, Starożytnego  Hutnictwa ,,  w  Ośrodku  w  Wólce  Milanowskiej  zorganizowanej  przez  UJK  Kielce.
 • 29 i  30.10-Udział  w  rozdaniu  nagród  i  podsumowaniu  Gminnego  Turnieju  Piłki  Nożnej  chłopców  szkół  podstawowych  i  gimnazjum  pod  patronatem  wójta  gminy, który  odbył  się  na  boisku  Orlik  w  Rudkach .
   

Listopad 2018

 • 5.11- Spotkanie  robocze  z  Wojewodą  Świętokrzyską  w  Kielcach
 • 7.11- Udział  w  uroczystościach  ślubowania  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku.
 • 8.11-Udział  w  uroczystym  ślubowaniu  pierwszaków  w  Szkole  w  Paprocicach.
 • 9.11-Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  100  lat  niepodległości  Polski  w  Szkole  w  Paprocicach.
 • 11.11-Udział  w   Gminnych  obchodach  Święta  Niepodległości  poprzez  mszę  Świętą  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi  oraz  Akademię  Patriotyczną  w  GOK  w  Rudkach
 • 12.11- Udział  we  mszy  świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  Dnia  Ubogich  z  udziałem  mieszkańców  naszej  Gminy  oraz  pracowników  GOPS
 • 19.11-Udział  w  pierwszej  Sesji  Rady  Gminy  nowej  kadencji  samorządu  
 • 21.11-Udział  w  obchodach  dnia  pracownika  socjalnego  połączonego  z  wręczeniem  statuetek  dla  wyróżnionych  placówek  woj.  świętokrzyskiego  zorganizowanych  przez  wojewodę  Świętokrzyską  
 • 22.11- Udział  w  uroczystych  obchodach  45-lecia  istnienia  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Słupi
 • 23.11- Udział  w  otwarciu  pracowni  edukacji  ekologiczno-przyrodniczej w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach
 • 26.11- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Gminy
 • 19.11- Uroczyste  zaprzysiężenie  Wójta  Gminy  w  GOK  Rudki
 • 21.11- Udział  w  obchodach  Dnia  Pracownika  Socjalnego  w  Państwowej  Szkole  Muzycznej  w  Kielcach  zorganizowanego  przez  Wojewodę  Świętokrzyską Agatę  Wojtyszek   (udział  wzięła również  pani  kierownik  GOPS – Anna  Moruś – Mergalska)
 • 22.11- Udział  w  uroczystości  obchodów  jubileuszu  45-lecia  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Słupi
 • 23.11- Udział  w  otwarciu  pracowni  ekologiczno – przyrodniczej  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach    
 • 27.11- Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Dnia  Seniora  w  GOK  Rudki
 • 28.11- Udział  w  sprawie  sądowej  w  Sądzie  Okręgowym  w Ostrowcu  Św.
 • 29.11- Udział  w  uroczystej mszy świętej i  spotkaniu odznaczenia  par  małżeńskich  z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Grudzień 2018

 • 4.12- Spotkanie  robocze  z  prezesem  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach
 • 6.12- Spotkanie  robocze  z  firmą  wykonującą  sieć  kanalizacyjną  w  miejscowościach: Cząstków, Pokrzywianka, Stara  Słupia  w  sprawie  przyłączy
 • 7.12- Spotkanie  z  uczniami  niepełnosprawnymi  w  Szkole  w  Jeziorku
 • 10.12- Udział  w  uroczystej  gali  w  Teatrze  Narodowym  w  Warszawie  wręczenia  100 tablic  pamiątkowych  dla  pomników  historii na 100- lecie  odzyskania niepodległości  z  udziałem  pary  prezydenckiej  Rzeczypospolitej.
 • 11.12- Spotkanie  robocze  na  sali  konferencyjnej w  sprawie  upamiętnienia  kopca  Czartoryskiego
 • 13.12- Udział  w  spotkaniu  roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach
 • 14.12- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Gminy
 • 15.12-  Udział  w  uroczystościach  podsumowania  roku  kulturalnego  Gminy Nowa Słupia
 • 16.12-  Udział  w  uroczystej  wigilii  z  udziałem  osób  niepełnosprawnych  w  restauracji  „U  Jana” w  Rudkach
 • 29.12- Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  w  Baszowicach
 • 30.12- Udział  w  nagraniu  Radio  Kielce z okazji  odzyskania  przez  Nową  Słupię  praw  miejskich
 • 31.12-Udział  w  nagraniu  dla  TV  Polsat  z  okazji  odzyskania  przez  Nową  Słupię  praw  miejskich
 • 31.12- Przywitanie  wraz  z  mieszkańcami    Nowej  Słupi  oraz  Rudek   Nowego  Roku  oraz  przekazanie  noworocznych  życzeń
czytano: 3444 razy
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!