Powróć do: Kalendarium Burmistrza

Kalendarium Burmistrza 2023

Styczeń 2023

04.01-  Spotkanie  robocze  z  posłem  na  sejm  RP  Andrzejem  Kryjem  oraz  prezesem  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Ostrowieckiej  Zbigniewem  Pękalą

04.01 -  Udział  w  sprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

06.01-  Udział  w  Koncercie  Charytatywnym  Kolęd  i  Pastorałek  na  Świętym  Krzyżu

10.01-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  Rady  Miejskiej

10.01- Spotkanie  robocze  z  Superiorem  Bazyliki  Mniejszej  na  Świętym  Krzyżu

11.01-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  dla  Radio  Kielce

12.01-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  z  udziałem  Biskupa  Diecezji  Kieleckiej  w  Centrum  Duszpasterstwa  Akademickiego  w  Kielcach

16.01-  Udział  w  Gali  ,, Świętokrzyskie  dla  Ukrainy,,  w  siedzibie  Filharmonii  Świętokrzyskiej

19.01-  Udział  w  spotkaniu  podsumowania  akcji  pomocy  ,, Paczka  dla  Rodaka ,,  w  Starostwie  Powiatu  Kieleckiego. Akcja  zorganizowana  przez  Gminy  i  Stowarzyszenia  Z  powiatu  Kieleckiego  na  Rzecz  naszych  rodaków  na  Litwie  z  okręgu  Solecznikowskiego  na  Wileńszczyźnie.

19.01-  Udział  wraz  Kołem  Gospodyń  Wiejskich  ,, Modrzewianki ,, w   spotkaniu  z  mieszkańcami  Ośrodka  Św. Brata  Alberta  w  Skoszynie

20.12-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  trójstronnym  z  udziałem  przedstawicieli  firmy  ,, AGROBUD,,  Parku  Dziedzictwa  ,, Łysa  Góra,,  oraz  Urzędu  Gminy  Nowa  Słupia  w  sprawie  inwestycji  ,, Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  w  Nowej  Słupi

22.01-  Udział  wraz  z  zespołami  ,, Chełmowianie ,, oraz  ,, Modrzewianki,,  w  IVX  Finale  Wojewódzkiego  Przeglądu  Kolęd  i  Pastorałek  we  Włoszczowie

23.01-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

24.01-  Spotkanie  z  przedstawicielami  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  ,, Nadzieja  ,,

25.01-  Spotkanie  robocze  z  członkami  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  w  Kielcach

25.01- Spotkanie  robocze  z  prezesem  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

26.01-  Udział  w  uroczystej  sesji  Rady  Miejskiej  Miasta  i  gminy  Bodzentyn  z  okazji  uczczenia  160  rocznicy  wybuchu  Powstania  Styczniowego  1863  roku  z  udziałem  Pana  Prezydenta  RP  Andrzeja  Dudy

27.01-  Udział  w  pierwszej  części  konferencji  naukowej  poświęconej  obchodom  100-lecia  urodzin  profesora  Kazimierza  Bielenina  zorganizowanej  w  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

28.01-  Udział  w  drugiej  części  konferencji  naukowej  poświęconej  obchodom  100-lecia  urodzin  profesora  Kazimierza  Bielenina  połączonej  ze  zwiedzaniem  wystawy  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Slupi

30.01-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  w  Kielcach  z  udziałem  prezesa  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Marcina  Piętaka

31.01-  Udział  w  uroczystej  konferencji  w  Kieleckim  Centrum  Konferencyjnym  Targów  Kielce  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  otwarcia  nowego  programu  finansowania  ,, Fundusze  Europejskie  dla  Świętokrzyskiego  na  lata  2021-2027  ,,

Luty 2023

02.02-  Nagranie  wywiadu  telewizyjnego  dla  TVP-3  w  sprawie  zaawansowania  budowy  Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  ,,Łysa  Góra ,,  w  Nowej  Słupi

02.02-  Spotkanie  robocze  z  Wójt  Gminy  Brody  Marzeną  Bernat  w  Brodach

03.02-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

07.02-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  PGE  Dystrybucja  oddział  w  Skarżysku  Kamienna  Wojciechem  Nitą

10.02-  Udział  w  wyjazdowym  spotkaniu  pań z  KGW  powiatu  kieleckiego  w  Chmielniku  połączonego  z  koncertem  muzycznym w  ramach  powiatowych  spotkań  pt ,, Kobieta  Aktywna ,,  W  spotkaniu  uczestniczyły  przedstawiciele  kół  KGW  naszej  Gminy  Nowa  Słupia

11.02-  Udział  w  uroczystości  odsłonięcia  ,, Drogi  Pamięci  1861- 1863 ,,  składającej  się  z  konferencji  , złożenia  wieńców  i  zapaleniu  zniczy  oraz  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu

11.02-  Udział  w  wydarzeniu  ,, Zabawa  karnawałowa  dla  osób  niepełnosprawnych ,,  zorganizowanym  przez  Grupę  Wsparcia  Emeryk  , Urząd  Gminy  oraz  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Rudkach

12.02-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  okazji   obchodów  160 rocznicy  Powstania  Styczniowego

14.02- Udział  wraz  z  delegacją  KGW  Gminy  Nowa  Słupia w  uroczystości  wręczenia  nagród  i  wyróżnień  dla  aktywnych  Kół  Gospodyń  Wiejskich  Województwa  Świętokrzyskiego    w  Centrum  Kongresowym  Targów  Kielce. Wydarzenie  zostało  zorganizowane  i  przeprowadzone  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

15.02-  Udział  w  uroczystej  akademii  szkolnej  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  z  okazji  160  rocznicy  Powstania  Styczniowego

16.02-  Udział  w  uroczystym  podsumowaniu  XV  Edycji  Rajdu  Szlakiem  Powstańców  Styczniowych  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

17.02-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach  Jerzym  Wroną

18.02-  Udział  w  spotkaniu   Ostatkowym  klubów  seniora  naszej  Gminy  zorganizowanym  przez  Klub  Seniora  Ostoja  w  Świetlicy  w  Nowej  Słupi

21.02-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  ,, Asystent  Osoby  Niepełnosprawnej ,,  ,, Opieka  Wytchnieniowa ,,  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach .  Wartość  podpisanych  umów  dla  Gminy  Nowa  Słupia  wynosi  1mln 141 905 zł

21.02-  Udział  w  spotkaniu   Ostatkowym   Klubu  Seniora  ,, Aktywni,, w  Starej  Słupi

22.02-  Spotkanie  robocze  z  delegacją  organizatorów   XXIV  Rajdu  Pielgrzymkowego  Święty  Krzyż  2023

24.02-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Huciska  oraz  Mirocic  w  sprawie  projektu  drogi  gminnej  Hucisko -  Mirocice  z  udziałem  projektanta

24.02-  Udział  w  posiedzeniu  Sprawozdawczym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w   Suchedniowie

25.02- Udział  w  otwarciu  II  Turnieju  Piłki  Siatkowej  ,, Semav Stones- Cup ,,

27.02-  Udział  w  otwarciu  gminnego  turnieju  Piłki  Siatkowej  młodzieży  szkolnej klas  I- VI  na  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

28.02-  Spotkanie  robocze  z  delegacją   Departamentu  Kultury  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Kielcach

28.02-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej  w  Kielcach

Marzec 2023

01.03-  Udział  w  otwarciu  Turnieju  Piłki  Siatkowej  młodzieży  szkolnej  klas  VII – VIII  na  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

01.03-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  firmy  ,, FART- Bis,,

02.03-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

05.03- Udział  w  gminnych  obchodach  Dnia  Kobiet , które  odbyły  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

07.03-  Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  Stefanem  Bąkiem  oraz  przedstawicielami  Klubów  Seniora  z  Gminy  Nowa  Słupia  w  sprawie  przedsięwzięcia II  Powiatowa  Senioriada .

08.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  Banku  Spółdzielczego  w  Nowej  Słupi

09.03-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Slupi

09.03-  Spotkanie  robocze  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Nowej  Słupi  z  Wojewodą  Świętokrzyskim  Zbigniewem  Koniuszy

10.03- Udział  w  spotkaniu  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  oraz  prezesem  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Marcinem  Piętakiem . Spotkanie  zostało  połączone  z  wizytacją  placu  budowy   Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  ,, Łysa  Góra ,,

10.03- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  sołtysami  naszej  gminy

12.03- Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Nowa  Słupia

13.03-  Spotkanie  robocze  z  wice  Marszałek  Województwa  Świętokrzyskiego  Renatą  Janik

15.03- Udział  w  wyjazdowym  odbiorze  samochodu  strażackiego  MAN  dla  Jednostki  OSP  Sosnówka  z  placówki  PSP  z  Chmielnika

15.03- Udział  w  uroczystości  przyjęcia  na  stan  samochodu  strażackiego  Man   w  jednostce  OSP  Sosnówka

16.03-  Udział  w  zebraniu  roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

17.03-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej

17.03-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  budynku  przy  ulicy  Górniczej  6  w  Rudkach  w  sprawie  poinformowania  o  zbliżającym  się  remoncie  budynku

19.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Sosnówka

20.03-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  firmy  ,,ETS  S.A "

21.03-  Spotkanie  robocze  z  komendantem  posterunku  policji  w  Bodzentynie

22.03-  Udział  w  uroczystym  koncercie  pieśni  pasyjnych  na  Świętym  Krzyżu

23.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny

24.03-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej

24.03-  Spotkanie  robocze  z   członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  Tomasz  Jamka

24.03-  Udział  w  podsumowaniu  i  rozdaniu  nagród  w  gminnym  konkursie  wiedzy  pożarniczej  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

25.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczy  OSP  Włochy

25.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Stara  Słupia

26.03-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Paprocice

26.03-  Udział  w  spektaklu  teatralnym  ,,ŻABULA" w  GOK-u  w  Rudkach

27.03- Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Mieszkaniowej  Rady  Miejskiej

27.03- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  firmy  ,,Budomont"  realizującej  budowę  sieci  kanalizacyjnej  miejscowości  Jeziorko, Dębno  wraz  z  oczyszczalnią  ścieków .

27.03-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  gminnych  jednostek  OSP 

28.03-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Seniorów

28.03-  Udział  w  spotkaniu  przedświątecznym  w  Urzędzie

  Wojewódzkim  zorganizowanym  przez  Wojewodę  Świętokrzyskiego

29.03-  Udział  w  konferencji popularno-naukowej  w  Archiwum  Państwowym  w  Kielcach  dotyczącej  dziedzictwa  Świętego  Krzyża

30.03-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  prowadzonych  przez  Gminę  w  sprawie    arkuszy  organizacyjnych  na  nowy  rok  szkolny  2023-2024

30.03-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach

30.03-  Uroczyste  podpisanie  umowy  na  założenie  Spółdzielni  Energetycznej  z  firmą  ,,ETS  S.A. ,, w  obecności  kieleckich  mediów  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Gminy

30.03-  Udział  w  spotkaniu  przedświątecznym  Klubu  Seniora  ,, Ostoja"  w  świetlicy  w  Nowej  Słupi

31.03-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  w  siedzibie  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach  na  Uruchomienie  linii  turystycznej  na  trasie  Nowa  Słupia – Bieliny – Huta  Szklana -  -Święta  Katarzyna  - Bodzentyn

04.04-  Udział  w  uroczystości  pożegnania  wieloletniego  pracownika  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  w  związku  z  przejściem  na  emeryturę

06.04-  Nagranie  relacji  radiowej  dla  Radio  Kielce  z  postępów  na  budowie  Parku  Dziedzictwa  w  Nowej  Słupi

06.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Oddziału  Radomskiego  Polskich  Wód  w  Radomiu

12.04-  Podpisanie  w  Urzędzie  Gminy  umowy  z  firmą  ,,HOTEX," na  termomodernizację  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Jeziorku

15.04-  Udział  w  uroczystościach  rocznicowych  50-go   Zjazdu  Przewodników  Świętokrzyskich , które  odbyły  się  w  kieleckim  WDK.

15.04-  Udział  uroczystościach  25-lecia  istnienia  Grupy  Wsparcia  ,, Emeryk,,

17.04-  Udział  w  uroczystości  5-lecia  istnienia  Fundacji  im. Stefana  Artwińskiego  w  Kielcach

18.04- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

18.04- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Słupi  oraz  przedstawicielami  Kół  Gospodyń  Wiejskich

19.04-  Udział  w  spotkaniu  z  Organizacjami  Pozarządowymi  z  naszej  Gminy  w  Gok- u  Rudki

20.04-  Udział  w  spotkaniu  wyjazdowym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w  Sędziszowie

21.04-  Spotkanie  robocze  z  Sołtysami  naszej  Gminy  w  sprawie  Gminnych  Dożynek  2023

26.04-  Spotkanie  z  przedstawicielami  Urzędu  Marszałkowskiego  w  sprawie  Wydarzenia  ,,Otwarcie  Sezonu  Turystycznego  Województwa  Świętokrzyskiego  2023  w  Nowej  Słupi"

27.04-  Spotkanie  informacyjne  z  mieszkańcami  Jeziorka   w  sprawie  Kanalizacji  miejscowości  oraz  realizacji  przyłączy  kanalizacyjnych

30.04- Udział  w  uroczystych  obchodach  Gminnego  Dnia  Strażaka  w  Rudkach

Maj 2023

10.05-  Spotkanie  robocze  z  zastępcą  Komendanta  Miejskiej  Policji  w  Kielcach

11.05-  Spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

11.05-  Odprawa  robocza  z  firmą  ADMA  w  sprawie  kanalizacji   miejscowości  Bartoszowiny

11.05-  Udział  w  posiedzeniu   Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich ( ZGGŚ )   w    Bielinach

23.05-  Udział  w  szkoleniu  obronnym  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

24.05-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  jednostek  KSRG  z  terenu  naszej  Gminy

25.05- Spotkanie  z  dyrektor  oddziału  kieleckiego  TVP-3  w  Kielcach

25.05-  Udział  w  Gali  przyznania  dotacji  dla  Organizacji  Pozarządowych  z  Województwa  Świętokrzyskiego  przez  Fundację  Stefana  Artwińskiego  w  Kielcach . Z  naszej  Gminy  dotację  otrzymały  Stowarzyszenia  ,,  Ostoja,,  z  Nowej  Słupi  oraz  ,, Aktywni,,  ze  Starej  Słupi

26.05-  Udział  w  Wieczorze  Autorskim  Dziennikarza  Anrzeja  Nowaka-Arczewskiego  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

27.05-  Udział  w  spotkaniu  integracyjnym  w  Paprocicach  zorganizowanym  przez  Koło  Gospodyń  Wiejskich  ,, Paprotki,,

27.05-  Udział  w  zakończeniu  sezonu  siatkarskiego  Zespołu  ,, Emeryk"  w  Baszowicach

28.05-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  okazji  25-lecia  kapłaństwa  ks.  Sylwestra  Łąckiego  proboszcza  parafii  w  Nowej  Słupi

30.05-  Udział  w  posiedzeniu  Stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

31.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  Radą  Seniorów  Powiatu  Kieleckiego  w  Kielcach  w  sprawie  ustaleń  organizacyjnych  dotyczących  imprezy Przegląd  Senioralnej  Działalności  Kulturalnej  Powiatu  Kieleckiego  ,,Zdrowie  na  lata  ,, SENIORIADA  2023 , która  odbędzie  się  na  Placu  Targowym  w  Rudkach  dnia  18  czerwca

Czerwiec 2023

02.06-  Spotkanie  robocze  z  Gminnym  Zarządem  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  Remizie  w  Nowej  Słupi

03.06-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  Pucharu  Polski  w  Sztukach  Walki  Ju-jitsu,  które  odbyły  się  w  Hali  Sportowej  Ośrodka  Wczasów  Dziecięcych   ,,Gołoborze" w  Rudkach. Serdeczne  gratulacje  i  podziękowania  za  organizację  i  przeprowadzenie  wysokich  rangą  zawodów  dla  Stowarzyszenia  "Zdrowi  i  Aktywni  Novum"

03.06-  Udział  w  podsumowaniu  i  wręczeniu  nagród  w  Zawodach  Wędkarskich  dla  dzieci na  zbiorniku  Rudawka  w  Rudkach  w  ramach  obchodów  Dnia  Dziecka

04.06-  Udział  w  Rodzinnym  Festynie  w  Starej  Słupi  połączonym  z  uroczystym  otwarciem  boiska  wielofunkcyjnego  przy  Szkole  Podstawowej  w  Starej  Słupi  z  udziałem  pani  Minister  Anny  Krupki

05.06- Podpisanie  aktu  notarialnego  służebności  gruntowej  dla  PGE  w  Kancelarii Notarialnej  w  Kielcach

06.06- Udział  w  spotkaniu  roboczym  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej

06.06-  Spotkanie  z  v-ce  Prezydent Miasta  Kielce  Agatą  Wojda  w  Ratuszu  Miejskim  w  Kielcach

07.06-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  firmy  ,,Fart"

07.06-  Podpisanie  umowy  notarialnej  zakupu  działki  w  sołectwie  Sosnówka  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego  na  potrzeby  sołectwa  Sosnówka

09.06-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  dla  Radio  Kielce  w  temacie  zapowiedzi  najbliższych  planów  i  wydarzeń  turystycznych

09.06-  Udzielenie  Ślubu  parze  nowożeńców  w  "Świętokrzyskim  Dworze"

12.06- Udział  w  spotkaniu  roboczym  Lokalnej  Grupy  Działania  w  Łagowie

13.06-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Urzędu  Marszałkowskiego  w  sprawach  organizacyjnych  Otwarcia  Sezonu  Turystycznego  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Nowej  Słupi

13.06-  Spotkanie  z  v-ce  Prezydent  Miasta  Kielce  Agatą  Wojda  w   Ratuszu  Miejskim  w  Kielcach

14.06-  Udział  w  uroczystym  wręczeniu  kwiatów, podziękowań  oraz  jubileuszowego  grawertonu  dla  Jubilatki  naszej  Gminy  obchodzącej  100-lecie  urodzin . Gratulacje i podziękowania  odebrała  w  imieniu  jubilatki  najbliższa  rodzina

14.06-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Słupi

15.06-  Podpisanie  umowy  bankowej  w  Banku  Spółdzielczym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

15.06-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

16.06- Udział  w  XX  jubileuszowym  Otwarciu  Sezonu  Turystycznego  Województwa  Świętokrzyskiego , które  odbyło  się  w  "Świętokrzyskim  Dworze"  w  Nowej  Słupi

17.06- Udział  w  Pikniku  Turystycznym  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi  w  ramach  programu  Otwarcia  Sezonu  Turystycznego  Województwa  Świętokrzyskiego

18.06-  Udział  w  uroczystościach  patriotycznych  i  odsłonięciu  tablicy  pamięci  pomordowanych  w  bitwie  na  Kobylej  Górze  w  1915  roku , które  odbyły  się  w  Paprocicach. Uroczystości  rozpoczęły  się  uroczystą  Mszą  Świętą  

18.06 – Udział  w  wydarzeniu ,,II  Senioriada  Powiatu  Kieleckiego"  na  placu  targowym  w  Rudkach

19.06-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko.

20.06-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  Instytucji  Kultury  -  Park  Dziedzictwa,  Gminny  Ośrodek  Kultury, Sportu  i  Turystyki  oraz  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa .

20.06-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

22.06-  Udział  w  zakończeniu  roku  szkolnego  i  uroczystym  pożegnaniu  klas  8-ych  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

22.06-  Udział  w  zakończeniu  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Pokrzywiance  oraz  uroczystości  pożegnania  w  związku  z  przejściem  na  emeryturę  dyrektor  szkoły  pani  Agnieszki  Pustuły .

22.06-  Udział  w  zakończeniu  roku  szkolnego  i  uroczystym  pożegnaniu  klas  8.  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

22.06-  Udział  w  uroczystej  sesji  Rady  Powiatu  Kieleckiego  w  Wojewódzkim  Domu  Kultury  w  Kielcach

23.06-  Udział  w  uroczystości  zakończenia  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

23.06-  Udział  w  uroczystości  zakończenia  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

23.06-  Udział  w  uroczystości  zakończenia  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeleniowie

23.06-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno

24.06-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  w  Grzegorzowicach  z  okazji  25-lecia  kapłaństwa  księdza  proboszcza  Zbigniewa  Kargula

25.06-  Udział  w  Profilaktycznym  Festynie  Rodzinnym  w  Baszowicach

Lipiec 2023

10.07-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  na  dofinansowanie  działań  promocyjnych  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi  ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Świętokrzyskiego

13.07-  Spotkanie  robocze  z  pracownikami  oraz  sołtys  sołectwa  Jeleniów  w  sprawie  organizacji  Gminnych  Dożynek  2023

14.07- Udział  w  konferencji  promującej  dofinansowanie  renowacji  obiektów  zabytkowych  z  funduszy  budżetu  państwa  w  biurze  poselskim  poseł  na  sejm  RP   Agaty  Wojtyszek

18.07-  Spotkanie  robocze  z  prezydentem  Miasta  Kielce  Bogdanem  Wentą

24.07- Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Słupi

26.07- Udział  w  uroczystości  odejścia  na  emeryturę  pracownika  biblioteki  w  Nowej  Słupi

28.07-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  dla  Radio  Kielce

28.07-  Udział  spotkaniu  warsztatowym  dla  osób  niepełnosprawnych  zorganizowanym  przez  Stowarzyszenie  ,, Zdrowy  Człowiek – Emeryk ,,  w  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

30.07-  Udział  w  festynie  rodzinnym  w  Paprocicach

Sierpień 2023

01.08- Udział  w  audycji  na  żywo  w  Radio  Em w  ramach  promocji  i  zaproszenia  na  55 Dymarki  w  Nowej  Słupi

03.08-  Udział  w  zebraniu  roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

03.08-  Udział  w  konferencji  prasowej dotyczącej  przydzielonych  dodatkowych  środków  rządowych  dla  gmin  w  ramach  pomocy  dla  jst

04.08-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  departamencie  Kontroli  i  Certyfikacji  RPO  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Kielcach

04.08-  Udział  w  uroczystej  sesji  inauguracyjnej  powołania  Rady  Młodzieżowej, która  odbyła  się  w  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

07.08-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  na  przebudowę  dróg  w  ramach  środków  z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich

09.08-  Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej 

10.08-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  dotyczącym  organizacji  Dożynek  Gminnych  2023  w  Jeleniowie

10.08-  Udział  w  spotkaniu  z  firmą  "Bartosz"

11.08-  Udział  w  telewizyjnym  nagraniu  dotyczącym  promocji  "Dymarek  2023 "  dla  TVP- 3  oddział  Kielce . Nagrania dokonano na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi

11.08-  Udział  w  uroczystym  pochodzie  oraz  otwarciu  55  Dymarek  w  Nowej  Słupi  na  Centrum  Kulturowo – Archeologicznym  

12.08-  Udział  w  wydarzeniach    55  Dymarek 

13.08-  Udział  w  audycji  na  żywo  dla  stacji  radiowej  Radio  Kielce  sprzed  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

13.08-  Udział  w  wydarzeniach  55  Dymarek  oraz  Zakończeniu  Dymarek 2023

14.08-  Spotkanie  z  V-ce  prezesem  Towarzystwa  Polsko-  Rumuńskiego Michałem  Sową  w  sprawie  organizacji  zlotu  starych  rumuńskich  aut  w  Nowej   Słupi

15.08-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej   oraz  Gminnych  Dożynkach  w  sołectwie  Jeleniów  

17.08-  Udział  w  konferencji  prasowej  w  Starostwie  Powiatowym  w  Kielcach  zapraszającej  na  wydarzenie  "Opowieść  jako  żywa…."  ku  czci  pamięci  Księcia  Jeremiego  Wiśniowieckiego

18.08-  Podpisanie  aneksu  do  umowy  w  Świętokrzyskim  Biurze  Rozwoju  Regionalnego  w  Kielcach

18.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

19.08-  Udział  w  podsumowaniu  i  wręczeniu nagród  w  Zawodach  Wędkarskich  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia  na  zbiorniku  Rudawka  w  Rudkach

20.08-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  oraz festynie  historycznym  na  Świętym  Krzyżu  "Opowieść  jako  żywa …. "  poświęconym  pamięci  Księcia  Jeremiego  Wiśniowieckiego

22.08-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

24.08-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  "Maluch  plus" w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

24.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Skały

25.08-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Młodzieżowej  

25.08-   Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Gminnego   Ośrodka  Kultury  w  Rudkach

26.08-  Udział  w  Festynie  Plenerowym  "Dni  Rudek"  na  placu  Targowym  w  Rudkach  

26.08-  Udział  w  festynie  sołectwa  Mirocice

27.08-  Udział    w  uroczystej   Mszy  Świętej  oraz Powiatowych  Dożynkach  w  Rakowie. Gminę  Nowa  Słupia  reprezentowało sołectwo  Jeleniów  wraz  z  wieńcem  dożynkowym.

28.08-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  przyszłorocznych  56  Dymarek  w  Nowej  Słupi . W  spotkaniu  uczestniczyła  dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Rudkach 

29.08-  Udział  w  podsumowaniu  i  zakończeniu  półkolonii  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeleniowie

29.08-  Udział  w  wyjazdowym  spotkaniu  integracyjnym  wraz  z  delegacją  seniorów  w  Muzeum  Wsi  Kieleckiej  w  Tokarni

30.08-  Spotkanie  robocze  z  wojewodą  Świętokrzyskim  Zbigniewem  Koniuszy  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  w  sprawie  inwestycji  drogowych  w  ramach  rządowego  programu  Funduszu  Rozwoju  Dróg

30.08-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

31.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Stara   Słupia

Wrzesień 2023

02.09-  Udział  w  inauguracji  rajdu  pieszego  powiatu  kieleckiego  szlakiem  ,,  starej  kolejki  Rudki – Zagnańsk  ,,  rozpoczynającego  się  w  Dębnie.

02.09-  Udział  wraz  z  zespołem  "Modrzewianki"  w  wydarzeniu  Zjazd  Starych  Aut  Rumuńskich  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym   w  Nowej  Słupi . 

04.09-  Udział  w  inauguracji  Roku  Szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

05.09-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kielcach  Zbigniewem  Wróblem

06.09-  Udzielenie  wywiadu   medialnego  dla  potrzeb  Samorządowej  Polskiej  Agencji  Prasowej  w  sprawie  otwarcia  Parku  Legend  w  Nowej  Słupi

07.09-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  Inwestycji  wodno- kanalizacyjnych  ;  Oczyszczalnia  Ścieków  w  Starej  Słupi ,  Oczyszczalnia  Ścieków  w Mirocicach , Oczyszczalnia  Ścieków  w  Bartoszowinach , Studnia  w  Nowej  Słupi  oraz  kanalizacja  miejscowości  Bartoszowiny , Dębno , Jeziorko , Stara  Słupia i  Hydrofornia  w  Mirocicach. Uroczystość  odbyła  się  w  Świętokrzyskim  Dworze  w  Nowej  Słupi , natomiast  symbolicznego  przecięcia  wstęgi  dokonano  na  terenie  oczyszczalni  w  Mirocicach

07.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko

08.09-  Udział  w  uroczystości  pożegnania  i  odejścia  na  emeryturę  prezesa  Banku  Spółdzielczego  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim  Zdzisława  Szostaka. Uroczystość  miała  miejsce  w  lokalu  ,, Bałtowski  Zapiecek ,, w  Bałtowie

09.09-  Udział  w  spotkaniu  Narodowe  Czytanie  powieści  "Nad  Niemnem"  w  budynku  "Opatówki"  w  Nowej  Słupi

09.09-  Udział  w  festynie  wiejskim  w  Pokrzywiance  zorganizowanym  przez  sołectwa  Pokrzywianka , Cząstków , Skały  , Włochy

09.09-  Udział  w  uroczystym  rozpoczęciu  sezonu  siatkarskiego  zespołu  KS Emeryk   w  lokalu  "U  Jana"  w  Rudkach

10.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  rozpoczęcia  Tygodnia  Odpustu  Święta  Podwyższenia  Krzyża

10.09-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  placu  zabaw  dla  dzieci  przy  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  połączone  z  okolicznościowym  festynem

11.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice

12.09-  Podpisanie  umowy  notarialnej  w  Notariacie  w  Starachowicach

12.09-  Udział  w  spotkaniu  soleckim  sołectwa  Rudki

12.09-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  Janem  Reklewskim

13.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  w  intencji  rolników, rzemieślników, pszczelarzy, sadowników, ogrodników  w  ramach  trwającego  Tygodnia  Odpustu

14.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  w  intencji  Ojczyzny  z  udziałem  delegacji  rządowej  na  czele  z  v-ce  Premierem  Jarosławem  Kaczyńskim

14.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Serwis

15.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Sosnówka

16.09-  Udział   w  uroczystym  otwarciu  Parku  Legend  w  Nowej  Słupi

17.09-  Udział  w  uroczystej  mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  zakończenia  Tygodnia  Odpustu  Święta  Podwyższenia  Krzyża

17.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny

18.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Cząstków

19.09-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  Zakładu  Gospodarki  Odpadami  w  Promniku

19.09-  Udział  w  spotkaniu  soleckim  sołectwa  Hucisko

20.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno

21.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeleniów

22.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Mirocice

23.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  na  zakończenie   XXIV  Rajdu  Pielgrzymkowego

23.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Nowa  Słupia

24.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Włochy

25.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Paprocice

26.09-  Udział  w  wydarzeniu  Forum  Ekonomicznym  zorganizowanym  przez  redakcję  "Echa  Dnia"  w  Kielcach

26.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Pokrzywianka

27.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Trzcianka

27.09-  Udział  w  Gali  Forum  Ekonomicznego  w  Kielcach  oraz  odbiór  wyróżnienia  w  kategorii  ,, Debiut  Roku,,  za  otwarcie  Parku  Legend  w  Nowej  Słupi

28.09-  Udział  w  Uroczystej  Mszy  Świętej  oraz  uroczystości   jubileuszu  50-lecia  pożycia  par  małżeńskich  z  terenu  naszej  gminy

28.09 -  Udział  w  spotkaniu  Klubu  Seniora  "Ostoja"  w  świetlicy  w  Nowej  Słupi

Październik 2023

05.10-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Odpadami  w  Promniku

05.10-  Udział  w  konferencji  popularno-naukowej  "Miejsca  Pamięci  w  Nowej  Słupi"  zorganizowanej  przez  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi wraz  ze  Szkołą  Podstawową  w  Nowej  Słupi  z  udziałem  prof. Krzysztofa  Brachy  oraz  prof. Adama  Massalskiego  

06.10-  Udział  w  uroczystościach  odsłonięcia  pomnika  poświęconego  pamięci  pomordowanych  w  czasie  II  Wojny  Światowej  mieszkańców  Jeziorka 

10.10-  Udział  w  pierwszym  posiedzeniu  Komisji  Interdyscyplinarnej  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  Domowej

11.10-  Spotkanie  robocze  z  nowo  wybranym  sołtysem  sołectwa  Serwis  połączone  z  wręczeniem  nominacji

11.10-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Zespołu  Szkół  w  Rudkach

13.10-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  oraz  uroczystych obchodach        60-lecia  powstania  Szkoły  Podstawowej  w  Rudkach  

14.10  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  Stowarzyszenia "Zdrowy  Człowiek – Emeryk"  z  okazji  jubileuszów  trzeźwości  członków  grupy

18.10-  Udział  w  uroczystej  akademii  szkolnej  z  okazji  Dnia  Edukacji  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

18.10-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

19.10-  Udział  w  otwarciu  i  podsumowaniu  III-ej  edycji  Olimpiady  Przedszkolaków , która  odbyła  się  w  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi

22.10-  Udział  w  Konkursie  Pieśni  Patriotycznej  w  Ciekotach  z  zespołami  KGW  Jezioraneczki  ,  KGW  Chełmowianie ,  KGW  Modrzewianki

24.10-  Udział  w  spotkaniu  szkoleniowo- roboczym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w  Ujeździe  

25.10-  Udział  w  uroczystej  gali  wręczenia  statuetek  "Świętokrzyski  Wędrowca"  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Wojewódzkim  Domu  Kultury  w  Kielcach. Statuetką   "Świętokrzyskiego  Wędrowca" zostało  uhonorowane  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  im. Mieczysława  Radwana  w  Nowej  Słupi

27.10-  Spotkanie  robocze  z  Burmistrzem  Bodzentyna  Dariuszem  Skibą  w  Bodzentynie

27.10-  Spotkanie  robocze  z  proboszczem  parafii  Nowa  Słupia  ks. Sylwestrem  Łąckim

28.10-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  w  kościele  parafialnym  w  Rudkach  oraz  uroczystościach  obchodu  jubileuszu  75-lecia  powstania  Koła  Łowieckiego  "Chełmowa  Góra"

30.10-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  Szkół  w  Rudkach  oraz  Nowej  Słupi

Listopad 2023

03.11-  Udział  w  otwarciu  Forum  Sekretarzy  Regionu  Świętokrzyskiego , które  odbyło  się  w  Budynku  Parku  Legend  w  Nowej  Słupi

06.11-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej  poświęconemu  podsumowaniu  i  dyskusji  nad  Audytem  stanu  oświaty  w  Gminie  Nowa  Słupia

08.11-  Udział  w  uroczystej  Akademii  z  okazji   Święta  Niepodległości  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  połączonej  ze  ślubowaniem  uczniów klas  pierwszych

08.11-  Udział  w  uroczystej  Akademii  z  okazji  Święta  Niepodległości  w  Szkole  Podstawowej  w  Pokrzywiance  połączonej  ze  ślubowaniem  uczniów  klas  pierwszych

09.11-  Spotkanie  robocze  z  Zarządcą  oraz  zarządem  Wspólnoty  bloku  nr  2  przy  ulicy  Pocztowej  w  Rudkach

09.11-  Udział  w  uroczystej  Akademii  z  okazji  Święta  Niepodległości  połączonej  ze  złożeniem  ślubowania  uczniów  klas  pierwszych  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

09.11- Udział  w  uroczystej  Akademii  z  okazji  Święta  Niepodległości  połączonej  ze  złożeniem  ślubowania uczniów  klas  pierwszych  w  Szkole  Podstawowej  w  Paprocicach

10.11-  Udział  w  uroczystej  Akademii  szkolnej  z  okazji  Święta  Niepodległości  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku  połączonej  ze  złożeniem  ślubowania  uczniów  klas  pierwszych

10.11-  Udział  w  uroczystości  poświęcenia  i  uroczystego  otwarcia  Murala  poświęconego  Bohaterom  Powstania  Styczniowego  namalowanego  na  ścianie  bocznej  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi. Uroczystości  odbyły  się  w  Szkole  Podstawowej  im. Bohaterów  Powstania  Styczniowego  1863  w  Nowej  Słupi

14.11-  Udział  w  konferencji  popularnonaukowej w  Muzeum  Archeologicznym  w  Krakowie  poświęconej  postaci  prof.  Kazimierza  Bielenina  z  okazji  obchodów  stulecia   jego  urodzin

18.11-  Udział  w  wydarzeniu  Gminny  Bal  Seniora  połączonym  z  obchodami  Dnia  Pracownika  Socjalnego, które  odbyło  się  w  świetlicy   w  Nowej  Słupi

20.11-  Udział  w  uroczystej  Gali  Rankingu  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  zorganizowanego  przez  Fundację  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej  oraz  Urząd  Statystyczny  w  Kielcach. Podczas  Gali  Gmina  nowa  Słupia  została  uhonorowana  za  zajęcie  I-ego  miejsca  w  kategorii  "średnioroczne  wydatki  majątkowe  inwestycyjne"   województwie  świętokrzyskim

20.11-  Udzielenie  wywiadu  dla  potrzeb  TVP3  Kielce  w  sprawie  opublikowanego  Rankingu  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego

20.11-  Udział  w  audycji  w  Radio  Kielce  w  programie  na  żywo   ,, Punkt  Widzenia: co  decyduje  o  rozwoju  lub  stagnacji  gminy ?  ,,

23.11-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

24.11-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej oraz  obchodach  jubileuszu  50-lecia  otwarcia  nowego  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Słupi

24.11-  Udział  w  spotkaniu  ,,  Andrzejkowym ,,  Kół  Gospodyń  Wiejskich  w  Świętokrzyskim  Dworze  w  Nowej  Słupi

25.11-  Udział  w  spotkaniu  ,, Andrzejkowym ,, Grupy  Wsparcia  "Emeryk"  oraz  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  "Nasze  Serca " w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

27.11-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  Komisji  Rady  Miejskiej

28.11-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  Banku  Spółdzielczego  oddział  Nowa  Słupia

28.11-  Udział  w  uroczystej  jubileuszowej Gali  20-lecia  Certyfikatu  Polskiej  Organizacji  Turystycznej  w  Warszawie  połączony  z  odbiorem  nagrody  w  konkursie  "na  najlepszy  produkt  turystyczny  - Certyfikat  POT" , Park  Legend  został  przez  kapitułę  POT  wyróżniony  w  kategorii "Debiut  Roku"

Grudzień 2023

02.12-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  w  kościele  w  Grzegorzowicach  z  okazji  Barbórki

06.12-  Udział  w  posiedzeniu  roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

07.12-  Udział  w  nagraniu  radiowym  dla  potrzeb  Radio  Kielce

08.12-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  opłatkowym  zorganizowanym  przez  Wojewodę  Świętokrzyskiego  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

08.12-  Udział  we   Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  w  intencji  dziękczynnej  za  proces  rewitalizacji  Sanktuarium

09.12-  Udział  w  gminnym   spotkaniu  Mikołajkowym  dla  dzieci,  które  odbyło  się  w  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

11.12-  Udział  w  uroczystej  Gali  podsumowującej  działania  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Świętokrzyskiego  w    mijającej  perspektywie   finansowej  w  ramach  środków  z  EFS-u  (  Europejski  Fundusz  Społeczny ).  Gala  odbyła  się  w  kieleckiej  Filharmonii  w  Kielcach

13.12-  Spotkanie  robocze  z  firmą  projektową  branży  budowniczej

14.12-  Podpisanie  umowy  na  odbiór  odpadów  komunalnych  w  2024  roku  z  firmą  "Fart"

14.12-  Spotkanie  robocze  z  Radnymi  Rady  Miejskiej

14.12-  Udział  w  posiedzeniu  Sesji  Nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

16.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Klubu  Seniora  "Wesołówka" w  Jeleniowie

16.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Klubu  Seniora  "Aktywni"  w  Starej  Słupi

16.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Stowarzyszenia  Zdrowy  Człowiek  "Emeryk"  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

16.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  OSP  Nowa  Słupia  w  Świetlicy   w  Nowej  Słupi

17.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Stowarzyszenia  "Nasze  serca" w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

19.12-  Podpisanie  aktów  notarialnych  zakupu  gruntu  pod  przepompownię  ścieków  w  Starej  Słupi  oraz  służebności  gruntowej  dla  firmy  Nexera  w  notariacie  w  Starachowicach

19.12-  Udział  w  Jasełkach  oraz  spotkaniu  opłatkowym  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeleniowie

20.12-  Udział  w  Jasełkach  oraz  spotkaniu  opłatkowym  w  Szkole  Podstawowej  w  Pokrzywiance

20.12-  Podpisanie  umowy  rozdziału  współwłasności  nieruchomości  gruntowej  w  Wólce  Milanowskiej  na  oddzielne  własności   działek

21.12-  Udział  w  Jasełkach  oraz  spotkaniu  opłatkowym  w  Zespole  Szkół  w  Rudkach

21.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  pracowników  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia

22.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Świętokrzyskim  Dworze  w  Nowej  Słupi

22.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  OSP  Włochy

27.12-  Udział  wraz  ze  stowarzyszeniem  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi  we  wręczeniu  stypendiów  dla  uzdolnionych  uczniów  Szkół  Podstawowych  z  terenu  naszej  Gminy

27.12-  Udział  w  roboczym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

29.12- Podpisanie  aktów  notarialnych  zakupu  działki  pod  przepompownię  ścieków  w  Cząstkowie  oraz  służebności  gruntowej  dla  sieci  internetowej  firmie  Nexera  w  notariacie  w  Starachowicach

 

 

czytano: 5826 razy
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!