Powróć do: strona główna

EBOI

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi udostępnia nową aplikację internetową eBoi (elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) zintegrowane ze skrzynką podawczą na ePUAP.


Zachęcamy do korzystania z usług elektronicznych poprzez stronę https://eboi.nowaslupia.pl/

 

Platforma internetowa została podzielona na moduły:


  • Karty usług - procedury załatwiania spraw urzędowych są zebrane w jednym miejscu. Interesant otrzymuje między innymi informację o podstawie prawnej realizacji danej procedury, wysokościach opłat, terminach realizacji i trybie odwoławczym.
  • Formularze elektroniczne - interesant uzyskuje możliwość załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu czy biura. Dostarczenie formularza może odbywać się za pośrednictwem ePUAP, dzięki czemu dokument jest uwierzytelniony.
  • System zgłoszeń - raportowanie wszelkiego rodzaju problemów (np. niedziałająca latarnia, uszkodzenie nawierzchni itp.) na terenie administracyjnym przez gminę.

Aplikacja została całkowicie sfinansowana z pozyskanego grantu „Cyfrowa Gmina” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

czytano: 6854 razy